سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود فرنوویچ میبد

فست فود فرنوویچ میبد

اردکان و میبد -09366969763 -09168444096-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی تک

  پیتزا رست بیف امریکایی تک

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی تک

  پیتزا دونی امریکایی تک

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  ۱۱۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی تک

  پیتزا پپرونی امریکایی تک

  ۹۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی خ

  پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی خ

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی خ

  پیتزا رست بیف امریکایی خ

  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی آمریکایی خ

  پیتزا دونی آمریکایی خ

  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی خ

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی خ

  ۳۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی پ

  پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی پ

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی پ

  پیتزا رست بیف امریکایی پ

  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی آمریکایی پ

  پیتزا دونی آمریکایی پ

  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی پ

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی پ

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر معمولی

  هالو برگر معمولی

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر معمولی

  اسپشیال برگر معمولی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر معمولی

  چیزبرگر معمولی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • مگابرگر معمولی

  مگابرگر معمولی

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی معمولی

  برگر ذغالی معمولی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر معمولی

  گریل چیکن برگر معمولی

  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر معمولی

  دوبل برگر معمولی

  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر گوسفندی

  اسپشیال برگر گوسفندی

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر گوسفندی

  مگا برگر گوسفندی

  ۹۱,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی گوسفندی

  برگر ذغالی گوسفندی

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر گوسفندی

  چیز برگر گوسفندی

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر گوسفندی

  گریل چیکن برگر گوسفندی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر گوسفندی

  هالو برگر گوسفندی

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن

  گریل چیکن

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر پلاس معمولی

  مگا برگر پلاس معمولی

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر پلاس گوسفندی

  هالو برگر پلاس گوسفندی

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر پلاس معمولی

  هالو برگر پلاس معمولی

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر پلاس معمولی

  اسپشیال برگر پلاس معمولی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر پلاس گوسفندی

  چیز برگر پلاس گوسفندی

  ۷۱,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر پلاس معمولی

  چیز برگر پلاس معمولی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر پلاس گوسفندی

  مگا برگر پلاس گوسفندی

  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

  پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  ۱۶۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری ایتالیایی

  پیتزا کاپری ایتالیایی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی ایتالیایی

  پیتزا دونی ایتالیایی

  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  ۱۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم ایتالیایی

  پیتزا سوپریم ایتالیایی

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • هات رویال

  هات رویال

  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • بمب سوخاری

  بمب سوخاری

  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ لاتی

  ساندویچ لاتی

  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
 • غول فرنو ویچ

  غول فرنو ویچ

  ۱۴۱,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 3 تیکه

  فیله سوخاری 3 تیکه

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 5 تیکه

  فیله سوخاری 5 تیکه

  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 4 تیکه

  فیله سوخاری 4 تیکه

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله سوخاری

  سالاد سزار با فیله سوخاری

  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله گریل

  سالاد سزار با فیله گریل

  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • سس پمپی ویژه فرنوویچ

  سس پمپی ویژه فرنوویچ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • چیزا

  چیزا

  ۱۴۱,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود فرنوویچ میبد

اطلاعات فروشگاه فست فود فرنوویچ میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد میدان جوان ابتدای خ ایت اله خامنه ای

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 22

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

سه شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 22

پنج شنبه

از 19 الی 22

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 298200 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۴,۷۰۰ تومان