سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود اُشمزه میبد(انواع خوشمزه ها)

فست فود اُشمزه میبد(انواع خوشمزه ها)

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • ساندویچ فیله مرغ پنیری گریل شده

  ساندویچ فیله مرغ پنیری گریل شده

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ قارچ و گوشت پنیری

  ساندویچ قارچ و گوشت پنیری

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ هات داگ پنیری

  ساندویچ هات داگ پنیری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ هات رویال مخصوص

  ساندویچ هات رویال مخصوص

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ساندویچ ژامبون تنوری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ هات دوبل

  ساندویچ هات دوبل

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ غول پیکر اُشمزه

  ساندویچ غول پیکر اُشمزه

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ مرغ گریل شده

  ساندویچ مرغ گریل شده

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله سوخاری

  ساندویچ فیله سوخاری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • هات داگ معمولی

  هات داگ معمولی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • چیزا سوخاری

  چیزا سوخاری

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص اشمزه 1نفره

  پیتزا مخصوص اشمزه 1نفره

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص معمولی 1نفره

  پیتزا مخصوص معمولی 1نفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط اُشمزه 1نفره

  پیتزا مخلوط اُشمزه 1نفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1نفره

  پیتزا سبزیجات 1نفره

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی 1نفره

  پیتزا پپرونی 1نفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون 1 نفره

  پیتزا ژامبون 1 نفره

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر 1 نفره

  پیتزا قارچ و پنیر 1 نفره

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت گوسفندی 1 نفره

  پیتزا قارچ و گوشت گوسفندی 1 نفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ(جوجه کباب) 1 نفره

  پیتزا قارچ و مرغ(جوجه کباب) 1 نفره

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس گوشت و مرغ 1 نفره

  پیتزا میکس گوشت و مرغ 1 نفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده ساده کوچک

  سیب زمینی سرخ شده ساده کوچک

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

  سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده سرآشپز

  سیب زمینی سرخ شده سرآشپز

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده خانواده

  سیب زمینی سرخ شده خانواده

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۷,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک تک نفره

  نوشابه کوچک تک نفره

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۸,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده هوفنبرگ

  دلستر خانواده هوفنبرگ

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • تست فنی فروشگاه

  تست فنی فروشگاه

  ۱ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • میکس سوخاری

  میکس سوخاری

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 2 تکه

  فیله سوخاری 2 تکه

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 4 تکه

  فیله سوخاری 4 تکه

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 6 تکه

  فیله سوخاری 6 تکه

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 8 تکه

  فیله سوخاری 8 تکه

  ۸۳,۰۰۰ تومان
 • سبد سوخاری

  سبد سوخاری

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • جوجه چینی پفکی

  جوجه چینی پفکی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر فرانسوی

  چیز برگر فرانسوی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • برگر معمولی

  برگر معمولی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • برگر گوسفندی

  برگر گوسفندی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • برگر ویژه اشمزه

  برگر ویژه اشمزه

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • برگر کلاسیک

  برگر کلاسیک

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • غول برگر

  غول برگر

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • زینگ برگر

  زینگ برگر

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر شرکتی

  دوبل برگر شرکتی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر معمولی شرکتی

  چیز برگر معمولی شرکتی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر

  ماشروم برگر

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • سس تک نفره

  سس تک نفره

  ۵۰۰ تومان
 • نان گرد

  نان گرد

  ۱,۰۰۰ تومان
 • نان ساندویچی

  نان ساندویچی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص اشمزه مینی

  پیتزا مخصوص اشمزه مینی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص معمولی مینی

  پیتزا مخصوص معمولی مینی

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات مینی

  پیتزا سبزیجات مینی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون مینی

  پیتزا ژامبون مینی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت گوسفندی مینی

  پیتزا قارچ و گوشت گوسفندی مینی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ ومرغ (جوجه کباب) مینی

  پیتزا قارچ ومرغ (جوجه کباب) مینی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس گوشت و مرغ مینی

  پیتزا میکس گوشت و مرغ مینی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • تنوری ساده پنیری

  تنوری ساده پنیری

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • تنوری ویژه

  تنوری ویژه

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • تنوری مرغ

  تنوری مرغ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • تنوری VIP

  تنوری VIP

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • تنوری گوشت گوسفندی

  تنوری گوشت گوسفندی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • تنوری پپرونی

  تنوری پپرونی

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • بشقاب مخصوص اُشمزه

  بشقاب مخصوص اُشمزه

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • بشقاب مرغ پنیری

  بشقاب مرغ پنیری

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر گوسفندی

  بشقاب برگر گوسفندی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • بشقاب قارچ و گوشت پنیری

  بشقاب قارچ و گوشت پنیری

  ۴۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود اُشمزه میبد(انواع خوشمزه ها)

اطلاعات فروشگاه فست فود اُشمزه میبد(انواع خوشمزه ها)

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد،ابتدای خیابان هفت تیر(میدان امام حسین ع )جنب انتقال خون
انواع خوشمزه ها در فست فود اُشمزه، مجهزبه گردونه شانس برای مشتریان عزیز

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 20 الی 23

یک شنبه

از 20 الی 23

دو شنبه

از 20 الی 23

سه شنبه

از 20 الی 23

چهارشنبه

از 20 الی 23

پنج شنبه

از 20 الی 23

جمعه

از 20 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 120300 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۵,۰۰۰ تومان