سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
آیس پک میبد

آیس پک میبد

آیس پک میبد
آیس پک اصلی و انحصاری در میبد و اردکان
آیس پک واقعی و اصلی

اردکان و میبد -09366969763 -09168444096-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • تست فنی فروشگاه

  تست فنی فروشگاه

  ۱ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای

  آیس پک شکلات تکه ای

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت

  آیس پک دارک چاکلت

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته

  آیس پک پسته

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون

  آیس پک معجون

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی

  آیس پک توت فرنگی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس

  آیس پک آناناس

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت

  آیس پک شاتوت

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی

  آیس پک طالبی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا

  آیس پک نوتلا

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت

  آیس پک کیت کَت

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی+

  آیس پک شکلاتی+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای+

  آیس پک شکلات تکه ای+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت+

  آیس پک دارک چاکلت+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته+

  آیس پک پسته+

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون+

  آیس پک معجون+

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی+

  آیس پک توت فرنگی+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس+

  آیس پک آناناس+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت+

  آیس پک شاتوت+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی+

  آیس پک طالبی+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا+

  آیس پک نوتلا+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت+

  آیس پک کیت کَت+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک زغالی+

  آیس پک زغالی+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کره گردو+

  آیس پک کره گردو+

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی++

  آیس پک شکلاتی++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای++

  آیس پک شکلات تکه ای++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت++

  آیس پک دارک چاکلت++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته++

  آیس پک پسته++

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون++

  آیس پک معجون++

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی++

  آیس پک توت فرنگی++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس++

  آیس پک آناناس++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت++

  آیس پک شاتوت++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی++

  آیس پک طالبی++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا++

  آیس پک نوتلا++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کت++

  آیس پک کیت کت++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار

  آیس پک ویژه خامه دار

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک میکس++

  آیس پک میکس++

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار+

  آیس پک ویژه خامه دار+

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار++

  آیس پک ویژه خامه دار++

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی

  آیس پک ترکیبی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مولتی میکس کوچک

  مولتی میکس کوچک

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی+

  آیس پک ترکیبی+

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت

  آیس پک مولتی فروت

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی++

  آیس پک ترکیبی++

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت+

  آیس پک مولتی فروت+

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • مولتی میکس +

  مولتی میکس +

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • شِیک نوتلا

  شِیک نوتلا

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک کیت کَت

  شیک کیت کَت

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک دارک

  شیک دارک

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک موز

  شیک موز

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک توت فرنگی

  شیک توت فرنگی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک آناناس

  شیک آناناس

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیک بیسکوئیت

  شیک بیسکوئیت

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • معجون کوچک

  معجون کوچک

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • معجون بزرگ

  معجون بزرگ

  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • کیت پَک

  کیت پَک

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • آب انارکوچک

  آب انارکوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی بزرگ

  آب طالبی بزرگ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی کوچک

  آب طالبی کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آب هویج بزرگ

  آب هویج بزرگ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • آب انار بزرگ

  آب انار بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک کوچک

  آب زرشک کوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک بزرگ

  آب زرشک بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو کوچک

  آب آلبالو کوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو بزرگ

  آب آلبالو بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت کوچک

  آب شاتوت کوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت بزرگ

  آب شاتوت بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آب سیب کوچک

  آب سیب کوچک

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آب هویج کوچک

  آب هویج کوچک

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آب سیب بزرگ

  آب سیب بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • هویج بستنی کوچک

  هویج بستنی کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • هویج بستنی بزرگ

  هویج بستنی بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی کوچک

  طالبی بستنی کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی بزرگ

  طالبی بستنی بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی کوچک

  شیر موز بستنی کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی بزرگ

  شیر موز بستنی بزرگ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • آیس کافی

  آیس کافی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس چاکلت

  آیس چاکلت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس کارامل

  آیس کارامل

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شیر موز کوچک

  شیر موز کوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بزرگ

  شیر موز بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شیر طالبی کوچک

  شیر طالبی کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شیر طالبی بزرگ

  شیر طالبی بزرگ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • شیر هویج کوچک

  شیر هویج کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شیر هویج بزرگ

  شیر هویج بزرگ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • شیر پسته کوچک

  شیر پسته کوچک

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیر پسته بزرگ

  شیر پسته بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره آیس پک میبد

اطلاعات فروشگاه آیس پک میبد

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر , کافی شاپ

موقعیت

میبد خیابان امام، بعد از میدان جوان/ ارسال به تمام نقاط داخل شهری اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 22

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

سه شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 22

پنج شنبه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 170550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۵,۰۰۰ تومان