ثبت شکایات

 

۲۴ساعته پاسخگوی شما هستیم!

شماره تماس: 09135125134

کاربران گرامی،
 هرگونه اختلال، نارضایتی ، وگزارش تخلف فروشندگان و رستوران داران ، پیک ها و عوامل مرتبط را می توانند مستقیما از طریق صفحه ی ارتباط با ما در لینک زیر و با عنوان ثبت شکایت، به مدیران مجموعه چی میل ارسال نمایند.بدیهی است کلیه موارد به دقت رسیدگی و ترتیب ثر داده خواهد شد. و نتیجه از طریق ایمیل کاربر ارسال خواهد گردید. با سپاس از توجه و دقت شما

http://www.mainchimaill.ir/message.php