سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان
 

اردکان و میبد

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • اسپرسو

  اسپرسو

  ۲,۵۰۰ تومان
 • اسپرسو دبل

  اسپرسو دبل

  ۵,۰۰۰ تومان
 • قهوه ترک

  قهوه ترک

  ۵,۰۰۰ تومان
 • هات چاکلت

  هات چاکلت

  ۵,۰۰۰ تومان
 • موکا

  موکا

  ۸,۵۰۰ تومان
 • لاته

  لاته

  ۶,۰۰۰ تومان
 • نسکافه

  نسکافه

  ۵,۰۰۰ تومان
 • فرانسه

  فرانسه

  ۵,۰۰۰ تومان
 • قهوه سبز

  قهوه سبز

  ۵,۵۰۰ تومان
 • قوری چای کوچک

  قوری چای کوچک

  ۵,۰۰۰ تومان
 • قوری چای بزرگ

  قوری چای بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شیر داغ

  شیر داغ

  ۳,۰۰۰ تومان
 • شیر عسل

  شیر عسل

  ۶,۰۰۰ تومان
 • شیر کاکائو

  شیر کاکائو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دمنوش

  دمنوش

  ۷,۰۰۰ تومان
 • چای ماسالا

  چای ماسالا

  ۵,۰۰۰ تومان
 • رست بیف آم -م

  رست بیف آم -م

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت آم -می

  قارچ و گوشت آم -می

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • پپرونی آم-می

  پپرونی آم-می

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • مخصوص آم-می

  مخصوص آم-می

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ آم -م

  مرغ و قارچ آم -م

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی 1

  رست بیف آمریکایی 1

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی 1

  قارچ و گوشت آمریکایی 1

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی 1

  پپرونی آمریکایی 1

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی 1

  مخصوص آمریکایی 1

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ آمریکایی 1

  مرغ و قارچ آمریکایی 1

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پپرونی ایتالیایی 1

  پپرونی ایتالیایی 1

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مخصوص ایتالیایی 1

  مخصوص ایتالیایی 1

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • رست بیف ایتالیایی 1

  رست بیف ایتالیایی 1

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت ایتالیایی 1

  قارچ و گوشت ایتالیایی 1

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ ایتالیایی 1

  مرغ و قارچ ایتالیایی 1

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی 2

  رست بیف آمریکایی 2

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی 2

  قارچ و گوشت آمریکایی 2

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی 2

  پپرونی آمریکایی 2

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی 2

  مخصوص آمریکایی 2

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ آمریکایی 2

  مرغ و قارچ آمریکایی 2

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی ایتالیایی 2

  پپرونی ایتالیایی 2

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مخصوص ایتالیایی 2

  مخصوص ایتالیایی 2

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • رست بیف ایتالیایی 2

  رست بیف ایتالیایی 2

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت ایتالیایی 2

  قارچ و گوشت ایتالیایی 2

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ ایتالیایی 2

  مرغ و قارچ ایتالیایی 2

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی خ

  رست بیف آمریکایی خ

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی خ

  قارچ و گوشت آمریکایی خ

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی خ

  پپرونی آمریکایی خ

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی خ

  مخصوص آمریکایی خ

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی خ

  پپرونی آمریکایی خ

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • شیک موزی 1

  شیک موزی 1

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • شیک شاتوت 1

  شیک شاتوت 1

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • شیک شکلاتی 1

  شیک شکلاتی 1

  ۹,۰۰۰ تومان
 • شیک موزی 2

  شیک موزی 2

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک شاتوت 2

  شیک شاتوت 2

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک شکلاتی2

  شیک شکلاتی2

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • شیک موزی 3

  شیک موزی 3

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • شیک شاتوت 3

  شیک شاتوت 3

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • شیک شکلاتی 3

  شیک شکلاتی 3

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • شیک طالبی 3

  شیک طالبی 3

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • برگر

  برگر

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر100درصد

  قارچ برگر100درصد

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • چیز برگر100

  چیز برگر100

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر100

  دوبل برگر100

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • غول برگر

  غول برگر

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • هات داگ معمولی

  هات داگ معمولی

  ۹,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری با خمیر ایتالیایی

  هات داگ تنوری با خمیر ایتالیایی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری پنیری

  هات داگ تنوری پنیری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ بمب پنیری

  هات داگ بمب پنیری

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیری

  سیب زمینی پنیری

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر ژامبون

  چیپس و پنیر ژامبون

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر چیکن

  چیپس و پنیر چیکن

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • کیک شکلاتی کوچک

  کیک شکلاتی کوچک

  ۳,۰۰۰ تومان
 • کیک شکلاتی بزرگ

  کیک شکلاتی بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر ژامبون

  سیب زمینی پنیر ژامبون

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر چیکن

  سیب زمینی پنیر چیکن

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر پپرونی

  سیب زمینی پنیر پپرونی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر مخلوط

  سیب زمینی پنیر مخلوط

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک

  نوشابه کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه شیشه ای

  نوشابه شیشه ای

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۷,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره کافه کوبه اردکان

اطلاعات فروشگاه کافه کوبه اردکان

نوع سفارش

فست فود , کافی شاپ , کافی شاپ , فست فود

موقعیت

اردکان، میدان شهدا

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 22

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

سه شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 22

پنج شنبه

از 19 الی 22

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 70000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان