سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان
 

اردکان و میبد

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • اسپرسو

  اسپرسو

  ۲,۹۴۰ تومان
 • اسپرسو دبل

  اسپرسو دبل

  ۴,۹۰۰ تومان
 • قهوه ترک

  قهوه ترک

  ۴,۹۰۰ تومان
 • هات چاکلت

  هات چاکلت

  ۶,۳۷۰ تومان
 • موکا

  موکا

  ۸,۳۳۰ تومان
 • لاته

  لاته

  ۵,۸۸۰ تومان
 • نسکافه

  نسکافه

  ۴,۹۰۰ تومان
 • فرانسه

  فرانسه

  ۴,۹۰۰ تومان
 • قهوه سبز

  قهوه سبز

  ۵,۳۹۰ تومان
 • قوری چای کوچک

  قوری چای کوچک

  ۴,۹۰۰ تومان
 • قوری چای بزرگ

  قوری چای بزرگ

  ۷,۸۴۰ تومان
 • شیر داغ

  شیر داغ

  ۲,۹۴۰ تومان
 • شیر عسل

  شیر عسل

  ۵,۸۸۰ تومان
 • شیر کاکائو

  شیر کاکائو

  ۳,۴۳۰ تومان
 • دمنوش

  دمنوش

  ۶,۸۶۰ تومان
 • چای ماسالا

  چای ماسالا

  ۴,۹۰۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی -

  رست بیف آمریکایی -

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی -

  قارچ و گوشت آمریکایی -

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی -

  پپرونی آمریکایی -

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی -

  مخصوص آمریکایی -

  ۹,۸۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ آمریکایی -

  مرغ و قارچ آمریکایی -

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی 1

  رست بیف آمریکایی 1

  ۲۲,۵۴۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی 1

  قارچ و گوشت آمریکایی 1

  ۲۰,۵۸۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی 1

  پپرونی آمریکایی 1

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی 1

  مخصوص آمریکایی 1

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ آمریکایی 1

  مرغ و قارچ آمریکایی 1

  ۱۶,۶۶۰ تومان
 • پپرونی ایتالیایی 1

  پپرونی ایتالیایی 1

  ۲۰,۵۸۰ تومان
 • مخصوص ایتالیایی 1

  مخصوص ایتالیایی 1

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • رست بیف ایتالیایی 1

  رست بیف ایتالیایی 1

  ۲۲,۰۵۰ تومان
 • قارچ و گوشت ایتالیایی 1

  قارچ و گوشت ایتالیایی 1

  ۲۲,۰۵۰ تومان
 • مرغ و قارچ ایتالیایی 1

  مرغ و قارچ ایتالیایی 1

  ۱۸,۶۲۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی 2

  رست بیف آمریکایی 2

  ۳۰,۳۸۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی 2

  قارچ و گوشت آمریکایی 2

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی 2

  پپرونی آمریکایی 2

  ۲۲,۵۴۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی 2

  مخصوص آمریکایی 2

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • مرغ و قارچ آمریکایی 2

  مرغ و قارچ آمریکایی 2

  ۲۶,۴۶۰ تومان
 • پپرونی ایتالیایی 2

  پپرونی ایتالیایی 2

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • مخصوص ایتالیایی 2

  مخصوص ایتالیایی 2

  ۲۸,۴۲۰ تومان
 • رست بیف ایتالیایی 2

  رست بیف ایتالیایی 2

  ۳۶,۲۶۰ تومان
 • قارچ و گوشت ایتالیایی 2

  قارچ و گوشت ایتالیایی 2

  ۳۵,۲۸۰ تومان
 • مرغ و قارچ ایتالیایی 2

  مرغ و قارچ ایتالیایی 2

  ۳۱,۳۶۰ تومان
 • رست بیف آمریکایی خ

  رست بیف آمریکایی خ

  ۵۰,۹۶۰ تومان
 • قارچ و گوشت آمریکایی خ

  قارچ و گوشت آمریکایی خ

  ۴۹,۹۸۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی خ

  پپرونی آمریکایی خ

  ۳۷,۲۴۰ تومان
 • مخصوص آمریکایی خ

  مخصوص آمریکایی خ

  ۳۶,۲۶۰ تومان
 • پپرونی آمریکایی خ

  پپرونی آمریکایی خ

  ۴۷,۰۴۰ تومان
 • شیک موزی 1

  شیک موزی 1

  ۹,۸۰۰ تومان
 • شیک شاتوت 1

  شیک شاتوت 1

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • شیک شکلاتی 1

  شیک شکلاتی 1

  ۸,۸۲۰ تومان
 • شیک طالبی 1

  شیک طالبی 1

  ۸,۸۲۰ تومان
 • شیک موزی 2

  شیک موزی 2

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • شیک شاتوت 2

  شیک شاتوت 2

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • شیک شکلاتی2

  شیک شکلاتی2

  ۹,۸۰۰ تومان
 • شیک طالبی 2

  شیک طالبی 2

  ۹,۸۰۰ تومان
 • شیک موزی 3

  شیک موزی 3

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • شیک شاتوت 3

  شیک شاتوت 3

  ۱۶,۶۶۰ تومان
 • شیک شکلاتی 3

  شیک شکلاتی 3

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • شیک طالبی 3

  شیک طالبی 3

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • برگر

  برگر

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۹,۸۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۱۴,۲۱۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۱۷,۶۴۰ تومان
 • غول برگر

  غول برگر

  ۳۸,۲۲۰ تومان
 • هات داگ معمولی

  هات داگ معمولی

  ۸,۸۲۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • هات داگ تنوری با خمیر ایتالیایی

  هات داگ تنوری با خمیر ایتالیایی

  ۱۲,۷۴۰ تومان
 • هات داگ تنوری پنیری

  هات داگ تنوری پنیری

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • هات داگ بمب پنیری

  هات داگ بمب پنیری

  ۲۵,۴۸۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۷,۸۴۰ تومان
 • ذرت مکزیکی

  ذرت مکزیکی

  ۹,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیری

  سیب زمینی پنیری

  ۹,۸۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر ژامبون

  چیپس و پنیر ژامبون

  ۹,۸۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر چیکن

  چیپس و پنیر چیکن

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۹,۸۰۰ تومان
 • کیک شکلاتی کوچک

  کیک شکلاتی کوچک

  ۲,۴۵۰ تومان
 • کیک شکلاتی بزرگ

  کیک شکلاتی بزرگ

  ۳,۴۳۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • سالاد میوه

  سالاد میوه

  ۸,۸۲۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر ژامبون

  سیب زمینی پنیر ژامبون

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر چیکن

  سیب زمینی پنیر چیکن

  ۱۲,۷۴۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر پپرونی

  سیب زمینی پنیر پپرونی

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیر مخلوط

  سیب زمینی پنیر مخلوط

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • پاستا با سس آلفردو

  پاستا با سس آلفردو

  ۲۲,۵۴۰ تومان

نظرات کاربران درباره کافه کوبه اردکان

اطلاعات رستوران کافه کوبه اردکان

نوع سفارش

فست فود , کافی شاپ

موقعیت

اردکان، میدان شهدا

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (2%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 50000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان