سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

دامغان

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پاچینی کیلویی(سوخاری.آبدار)

  پاچینی کیلویی(سوخاری.آبدار)

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • ران کیلویی

  ران کیلویی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • مرغ کیلویی (شکم پر و بریان)

  مرغ کیلویی (شکم پر و بریان)

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با سس مخصوص

  سیب زمینی با سس مخصوص

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی بدون سس

  سیب زمینی بدون سس

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با درصد بالا و سس مخصوص

  هات داگ با درصد بالا و سس مخصوص

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با درصد بالا بدون سس مخصوص

  هات داگ با درصد بالا بدون سس مخصوص

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب

  چلو کباب

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب مخصوص

  چلو کباب مخصوص

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب یک سیخ

  چلو کباب یک سیخ

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ

  چلو مرغ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ مخصوص

  چلو مرغ مخصوص

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه بی استخوان

  چلو جوجه بی استخوان

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه فیله مخصوص

  چلو جوجه فیله مخصوص

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه

  چلو خورشت قیمه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی

  چلو خورشت قرمه سبزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی قزل آلا

  چلو ماهی قزل آلا

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • کباب کوبیده هرسیخ

  کباب کوبیده هرسیخ

  ۷,۵۰۰ تومان
 • جوجه کباب هر سیخ

  جوجه کباب هر سیخ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب هر سیخ(بزرگ)

  جوجه کباب هر سیخ(بزرگ)

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چلو گوشت بره

  چلو گوشت بره

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه

  چلو ماهیچه

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • اکبر جوجه

  اکبر جوجه

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • برنج خالی

  برنج خالی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پنج تیکه سوخاری

  پنج تیکه سوخاری

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سه تیکه سوخاری

  سه تیکه سوخاری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دو تیکه سوخاری

  دو تیکه سوخاری

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری چهار تیکه

  فیله سوخاری چهار تیکه

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دبل دان

  دبل دان

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن برست سوخاری

  چیکن برست سوخاری

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال

  اسپشیال

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سینه مرغ کبابی

  سینه مرغ کبابی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بندری ویژه

  بندری ویژه

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • فیله لقمه ای پرسی

  فیله لقمه ای پرسی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بختیاری

  چلو کباب بختیاری

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب مخلوط

  چلو کباب مخلوط

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب نگینی

  چلو کباب نگینی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بناب

  چلو کباب بناب

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه کباب مخصوص

  چلو جوجه کباب مخصوص

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو بوقلمون

  چلو بوقلمون

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب ترش

  چلو کباب ترش

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده

  چلو کباب کوبیده

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده مخصوص

  چلو کباب کوبیده مخصوص

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی

  چلو کباب سلطانی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب برگ

  چلو کباب برگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه فسنجانی

  چلو جوجه فسنجانی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه ناری

  چلو جوجه ناری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی قزل آلا شکم پر گیلان

  چلو ماهی قزل آلا شکم پر گیلان

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • چلو گردن

  چلو گردن

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه

  چلو ماهیچه

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی

  چلو خورشت قرمه سبزی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان

  چلو خورشت قیمه بادمجان

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ مسما

  چلو مرغ مسما

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دیزی سنگی مخصوص

  دیزی سنگی مخصوص

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ

  پیتزا گوشت و قارچ

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و پستو

  پیتزا مرغ و پستو

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی

  پیتزا پپرونی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم

  پیتزا سوپریم

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ

  پیتزا مرغ و قارچ

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف

  پیتزا رست بیف

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپشیال

  پیتزا اسپشیال

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پوپه

  پیتزا پوپه

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیلی بیف

  چیلی بیف

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ساب استیک

  ساب استیک

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ساب چیکن

  ساب چیکن

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پوپه برگر

  پوپه برگر

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • همبرگر

  همبرگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب گوشت

  دونر کباب گوشت

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب مخلوط

  دونر کباب مخلوط

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب مرغ

  دونر کباب مرغ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ و پنیر

  هات داگ و پنیر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با سس قارچ

  هات داگ با سس قارچ

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • هات داگ مکزیکی ویژه

  هات داگ مکزیکی ویژه

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ویزه پوپه

  ساندویچ ویزه پوپه

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • چیکن پستو

  چیکن پستو

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن آلفردو

  چیکن آلفردو

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بیف آلفردو

  بیف آلفردو

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • لازانیا

  لازانیا

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آربیتا گوشت

  پیتزا آربیتا گوشت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بیف استراگانف

  بیف استراگانف

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن استراگانف

  چیکن استراگانف

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • فیله مرغ سوخاری

  فیله مرغ سوخاری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی زیژه

  سیب زمینی زیژه

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ساده

  سیب زمینی ساده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سوپ

  سوپ

  ۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد پوپه

  سالاد پوپه

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد گرین

  سالاد گرین

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۱۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

اطلاعات رستوران چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

نوع سفارش

غذاهای بیرون بر چی میل

موقعیت

ارسال غذا - فست فود - انواع کباب و سوخاری - دسر و شیرینی جات به تمام نقاط شهری دامغان - تحویل درب منزل - محل کار و خوابگاه های دانشجویی

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 99000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان