سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چی میل دامغان

چی میل دامغان

چی میل دامغان با مدیریت آقای محسن عرفانی اصل

دامغان

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پاچینی کیلویی(سوخاری.آبدار)

  پاچینی کیلویی(سوخاری.آبدار)

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • ران کیلویی

  ران کیلویی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • مرغ کیلویی (شکم پر و بریان)

  مرغ کیلویی (شکم پر و بریان)

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با سس مخصوص

  سیب زمینی با سس مخصوص

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی بدون سس

  سیب زمینی بدون سس

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با درصد بالا و سس مخصوص

  هات داگ با درصد بالا و سس مخصوص

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با درصد بالا بدون سس مخصوص

  هات داگ با درصد بالا بدون سس مخصوص

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب

  چلو کباب

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب مخصوص

  چلو کباب مخصوص

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب یک سیخ

  چلو کباب یک سیخ

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ

  چلو مرغ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ مخصوص

  چلو مرغ مخصوص

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه بی استخوان

  چلو جوجه بی استخوان

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه فیله مخصوص

  چلو جوجه فیله مخصوص

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه

  چلو خورشت قیمه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی

  چلو خورشت قرمه سبزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی قزل آلا

  چلو ماهی قزل آلا

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • کباب کوبیده هرسیخ

  کباب کوبیده هرسیخ

  ۷,۵۰۰ تومان
 • جوجه کباب هر سیخ

  جوجه کباب هر سیخ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب هر سیخ(بزرگ)

  جوجه کباب هر سیخ(بزرگ)

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چلو گوشت بره

  چلو گوشت بره

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه

  چلو ماهیچه

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • اکبر جوجه

  اکبر جوجه

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • برنج خالی

  برنج خالی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پنج تیکه سوخاری

  پنج تیکه سوخاری

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سه تیکه سوخاری

  سه تیکه سوخاری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دو تیکه سوخاری

  دو تیکه سوخاری

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری چهار تیکه

  فیله سوخاری چهار تیکه

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دبل دان

  دبل دان

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن برست سوخاری

  چیکن برست سوخاری

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال

  اسپشیال

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سینه مرغ کبابی

  سینه مرغ کبابی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بندری ویژه

  بندری ویژه

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • فیله لقمه ای پرسی

  فیله لقمه ای پرسی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • همبرگر ذغالی

  همبرگر ذغالی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • زاپاتا ویژه

  زاپاتا ویژه

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • فیله مرغ کبابی

  فیله مرغ کبابی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • هات رویال

  هات رویال

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه

  هات داگ ویژه

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ ساده

  هات داگ ساده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بندری ویژه

  بندری ویژه

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری

  فیله سوخاری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • چیلی هات

  چیلی هات

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص بوف

  پیتزا مخصوص بوف

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سامورایی

  پیتزا سامورایی

  ۰ تومان
 • پیتزا مخلوط

  پیتزا مخلوط

  ۰ تومان
 • پیتزا پپرونی

  پیتزا پپرونی

  ۰ تومان
 • چیک استیک

  چیک استیک

  ۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۰ تومان
 • پیتزا ایتالیایی

  پیتزا ایتالیایی

  ۰ تومان
 • پیتزا فرانسوی

  پیتزا فرانسوی

  ۰ تومان
 • پیتزا چانو

  پیتزا چانو

  ۰ تومان
 • چیکن پالرمه

  چیکن پالرمه

  ۰ تومان
 • پیتزا میکس

  پیتزا میکس

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خانواده

  پیتزا خانواده

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خانواده

  پیتزا خانواده

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • مکزیکی-چانو-اسپشیال

  مکزیکی-چانو-اسپشیال

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بختیاری

  چلو کباب بختیاری

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب مخلوط

  چلو کباب مخلوط

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب نگینی

  چلو کباب نگینی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بناب

  چلو کباب بناب

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه کباب مخصوص

  چلو جوجه کباب مخصوص

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو بوقلمون

  چلو بوقلمون

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب ترش

  چلو کباب ترش

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده

  چلو کباب کوبیده

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده مخصوص

  چلو کباب کوبیده مخصوص

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی

  چلو کباب سلطانی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب برگ

  چلو کباب برگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه فسنجانی

  چلو جوجه فسنجانی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه ناری

  چلو جوجه ناری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی قزل آلا شکم پر گیلان

  چلو ماهی قزل آلا شکم پر گیلان

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • چلو گردن

  چلو گردن

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه

  چلو ماهیچه

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی

  چلو خورشت قرمه سبزی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان

  چلو خورشت قیمه بادمجان

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو مرغ مسما

  چلو مرغ مسما

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دیزی سنگی مخصوص

  دیزی سنگی مخصوص

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ

  پیتزا گوشت و قارچ

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و پستو

  پیتزا مرغ و پستو

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی

  پیتزا پپرونی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم

  پیتزا سوپریم

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ

  پیتزا مرغ و قارچ

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف

  پیتزا رست بیف

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپشیال

  پیتزا اسپشیال

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص پوپه

  پیتزا مخصوص پوپه

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیلی بیف

  چیلی بیف

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ساب استیک

  ساب استیک

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ساب چیکن

  ساب چیکن

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پوپه برگر

  پوپه برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • همبرگر

  همبرگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب گوشت

  دونر کباب گوشت

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب مخلوط

  دونر کباب مخلوط

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب مرغ

  دونر کباب مرغ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ و پنیر(دودی)

  هات داگ و پنیر(دودی)

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • هات داگ با سس قارچ

  هات داگ با سس قارچ

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • هات داگ مکزیکی ویژه

  هات داگ مکزیکی ویژه

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ویژه پوپه

  ساندویچ ویژه پوپه

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن پستو

  چیکن پستو

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن آلفردو

  چیکن آلفردو

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بیف آلفردو

  بیف آلفردو

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • لازانیا

  لازانیا

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آربیتا گوشت

  پیتزا آربیتا گوشت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بیف استراگانف

  بیف استراگانف

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن استراگانف

  چیکن استراگانف

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • فیله مرغ سوخاری

  فیله مرغ سوخاری

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی زیژه

  سیب زمینی زیژه

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ساده

  سیب زمینی ساده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سوپ

  سوپ

  ۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد پوپه

  سالاد پوپه

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد گرین

  سالاد گرین

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • نوشابه بزرگ

  نوشابه بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک

  نوشابه کوچک

  ۱,۸۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۲,۹۰۰ تومان
 • دوغ بزرگ

  دوغ بزرگ

  ۷,۰۰۰ تومان
 • دوغ کوچک

  دوغ کوچک

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر بزرگ

  دلستر بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • دلستر کوچک

  دلستر کوچک

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دوغ محلی

  دوغ محلی

  ۶,۵۰۰ تومان
 • نان سنتی درجه 1

  نان سنتی درجه 1

  ۱۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چی میل دامغان

اطلاعات فروشگاه چی میل دامغان

نوع سفارش

غذاهای بیرون بر چی میل

موقعیت

ارسال غذا - فست فود - انواع کباب و سوخاری - دسر و شیرینی جات به تمام نقاط شهری دامغان - تحویل درب منزل - محل کار و خوابگاه های دانشجویی

ساعات کار این مرکز

چهارشنبه

از 11 الی 12


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 99000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان