سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چی میل احمد آباد

چی میل احمد آباد

تست

پایلوت و تست استارتاپ ها

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • کباب کوبیده، مهتاب

  کباب کوبیده، مهتاب

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ران مرغ

  ران مرغ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کباب کوبیده، خاتم

  کباب کوبیده، خاتم

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب، مهتاب

  جوجه کباب، مهتاب

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب با استخوان، مهتاب

  جوجه کباب با استخوان، مهتاب

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • دیزی - خاتم -1 نفره

  دیزی - خاتم -1 نفره

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • کوفته - شهرزاد

  کوفته - شهرزاد

  ۹,۰۰۰ تومان
 • خوراک- رز

  خوراک- رز

  ۵,۰۰۰ تومان
 • خوراک - لحظه ها

  خوراک - لحظه ها

  ۷,۰۰۰ تومان
 • همبرگر بازاری-رز

  همبرگر بازاری-رز

  ۷,۸۰۰ تومان
 • همبرگر دستی - رز

  همبرگر دستی - رز

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • همبرگر بازاری - لحظه ها

  همبرگر بازاری - لحظه ها

  ۹,۰۰۰ تومان
 • همبرگر دستی - لحظه ها

  همبرگر دستی - لحظه ها

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر - رز

  چیز برگر - رز

  ۹,۵۰۰ تومان
 • چیزبرگر - لحظه ها

  چیزبرگر - لحظه ها

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون - رز

  ساندویچ ژامبون - رز

  ۸,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون - لحظه ها

  ساندویچ ژامبون - لحظه ها

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ الویه - رز

  ساندویچ الویه - رز

  ۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ - لحظه ها

  هات داگ - لحظه ها

  ۶,۵۰۰ تومان
 • هات داگ -رز

  هات داگ -رز

  ۸,۰۰۰ تومان
 • قاطی پلو روز - طلائیه

  قاطی پلو روز - طلائیه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • کباب کوبیده طلائیه

  کباب کوبیده طلائیه

  ۵,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب طلائیه

  جوجه کباب طلائیه

  ۴,۵۰۰ تومان
 • رست بیف - پیتزا رز

  رست بیف - پیتزا رز

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • رست بیف - لحظه ها

  رست بیف - لحظه ها

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1 نفره - رز

  پیتزا مرغ 1 نفره - رز

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1 نفره - لحظه ها

  پیتزا مرغ 1 نفره - لحظه ها

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت -رز

  پیتزا قارچ و گوشت -رز

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص - رز

  پیتزا مخصوص - رز

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص - لحظه ها

  پیتزا مخصوص - لحظه ها

  ۱۸,۲۰۰ تومان
 • برنج ایرانی

  برنج ایرانی

  ۵,۵۰۰ تومان
 • برنج خارجی

  برنج خارجی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • برنج کته

  برنج کته

  ۵,۵۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده -رز

  سیب زمینی سرخ کرده -رز

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده - لحظه ها

  سیب زمینی سرخ کرده - لحظه ها

  ۸,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی تنوری - رز

  سیب زمینی تنوری - رز

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه - لحظه ها

  سیب زمینی ویژه - لحظه ها

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • نان سیر - لحظه ها

  نان سیر - لحظه ها

  ۷,۰۰۰ تومان
 • نوشابه مشکی قوطی

  نوشابه مشکی قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه زرد قوطی

  نوشابه زرد قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دلستر استوایی قوطی

  دلستر استوایی قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه مشکی خانواده

  نوشابه مشکی خانواده

  ۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه زرد خانواده

  نوشابه زرد خانواده

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دوغ کوچک

  دوغ کوچک

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دوغ گازدار

  دوغ گازدار

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دلستر تلخ قوطی

  دلستر تلخ قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دلستر لیمویی قوطی

  دلستر لیمویی قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دلستر لیمو خانواده

  دلستر لیمو خانواده

  ۶,۵۰۰ تومان
 • دلستر استوایی خانواده

  دلستر استوایی خانواده

  ۶,۵۰۰ تومان
 • دلستر تلخ خانواده

  دلستر تلخ خانواده

  ۶,۵۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۰۰۰ تومان
 • ماست کوچک

  ماست کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • ماست بزرگ سطلی

  ماست بزرگ سطلی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون ساده - کوچک

  زیتون ساده - کوچک

  ۳,۲۰۰ تومان
 • زیتون پرورده - کوچک

  زیتون پرورده - کوچک

  ۳,۶۰۰ تومان
 • سس کچاپ ساشه

  سس کچاپ ساشه

  ۵۰۰ تومان
 • سس مایونز ساشه

  سس مایونز ساشه

  ۵۰۰ تومان
 • سس فرانسوی ساشه

  سس فرانسوی ساشه

  ۵۰۰ تومان
 • 1سیخ بال- دربند

  1سیخ بال- دربند

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • 1 سیخ خوئک- دربند

  1 سیخ خوئک- دربند

  ۵,۵۰۰ تومان
 • ا سیخ جگر تازه - دربند

  ا سیخ جگر تازه - دربند

  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • 1 سیخ دل وقلوه - دربند

  1 سیخ دل وقلوه - دربند

  ۷,۵۰۰ تومان
 • قیمه - خاتم

  قیمه - خاتم

  ۶,۰۰۰ تومان
 • قیمه - مهتاب

  قیمه - مهتاب

  ۸,۵۰۰ تومان
 • قرمه سبزی - خاتم

  قرمه سبزی - خاتم

  ۶,۵۰۰ تومان
 • قرمه سبزی - مهتاب

  قرمه سبزی - مهتاب

  ۹,۵۰۰ تومان
 • ماهیچه - مهتاب

  ماهیچه - مهتاب

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • چلو گردن - مهتاب

  چلو گردن - مهتاب

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • خورشت روز - مامان پز رضوان

  خورشت روز - مامان پز رضوان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • غذای کبابی روز - بدون برنج، مامان پز رضوان

  غذای کبابی روز - بدون برنج، مامان پز رضوان

  ۹,۰۰۰ تومان
 • غذای ارزان روز - مامان پز رضوان

  غذای ارزان روز - مامان پز رضوان

  ۸,۰۰۰ تومان
 • غذا سنتی روز (دیزی ، کشک بادمجان) مامان پز

  غذا سنتی روز (دیزی ، کشک بادمجان) مامان پز

  ۸,۰۰۰ تومان
 • برنج ایرانی، مامان پز رضوان

  برنج ایرانی، مامان پز رضوان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • لازانیا مامان پز 4 نفره

  لازانیا مامان پز 4 نفره

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • کوفته تبریزی مامان پز (2 نفره)

  کوفته تبریزی مامان پز (2 نفره)

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سمبوسه مامان پز 2 نفری - 8 عدد

  سمبوسه مامان پز 2 نفری - 8 عدد

  ۱۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چی میل احمد آباد

اطلاعات فروشگاه چی میل احمد آباد

نوع سفارش

موقعیت

احمد آباد - خیابان امام،

ساعات کار این مرکز

جمعه

از 16 الی 17


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 50000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان