سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چکاوک اردکان

چکاوک اردکان

فست فود درجه یک در محدوده میبد و اردکان

اردکان و میبد

رستوران سفارش میپذیرد

 • پیتزا ویژه چکاوک خ

  پیتزا ویژه چکاوک خ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف خ

  پیتزا رست بیف خ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا توکا خ

  پیتزا توکا خ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر خ

  پیتزا سوپر خ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) خ

  پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) خ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا خ

  پیتزا ویکتوریا خ

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان خ

  پیتزا سلطان خ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت خ

  پیتزا مخصوص با گوشت خ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص خ

  پیتزا مخصوص خ

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب خ

  پیتزا جوجه کباب خ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خ

  پیتزا پپرونی خ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزون خ

  پیتزا کالزون خ

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون خ

  پیتزا خاتون خ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون خ

  پیتزا ژامبون خ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو(تند) خ

  پیتزا بی بی کیو(تند) خ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیایی ال پولو

  پیتزا ایتالیایی ال پولو

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیایی میکس سزار با پپرونی

  پیتزا ایتالیایی میکس سزار با پپرونی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیایی کاپریچیوزا

  پیتزا ایتالیایی کاپریچیوزا

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیایی سزار

  پیتزا ایتالیایی سزار

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ایتالیایی چهار فصل

  ایتالیایی چهار فصل

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ایتالیایی سوپریم

  ایتالیایی سوپریم

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ایتالیایی پپرونی

  ایتالیایی پپرونی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه چکاوک2

  پیتزا ویژه چکاوک2

  ۳۲,۵۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب2

  پیتزا جوجه کباب2

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف2

  پیتزا رست بیف2

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا توکا2

  پیتزا توکا2

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر2

  پیتزا سوپر2

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی)2

  پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی)2

  ۳۶,۵۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا2

  پیتزا ویکتوریا2

  ۳۴,۵۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان2

  پیتزا سلطان2

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت2

  پیتزا مخصوص با گوشت2

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص2

  پیتزا مخصوص2

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی2

  پیتزا پپرونی2

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات2

  پیتزا سبزیجات2

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر2

  پیتزا قارچ و پنیر2

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزون2

  پیتزا کالزون2

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون2

  پیتزا خاتون2

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو(تند)2

  پیتزا بی بی کیو(تند)2

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون2

  پیتزا ژامبون2

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه چکاوک+

  پیتزا ویژه چکاوک+

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف+

  پیتزا رست بیف+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی+

  پیتزا پپرونی+

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا توکا+

  پیتزا توکا+

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر+

  پیتزا سوپر+

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت(ذغالی)+

  پیتزا قارچ و گوشت(ذغالی)+

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب+

  پیتزا جوجه کباب+

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان+

  پیتزا سلطان+

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتورایا+

  پیتزا ویکتورایا+

  ۲۱,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت+

  پیتزا مخصوص با گوشت+

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص+

  پیتزا مخصوص+

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات+

  پیتزا سبزیجات+

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف-

  پیتزا رست بیف-

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا توکا

  پیتزا توکا

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی

  پیتزا پپرونی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت

  پیتزا قارچ و گوشت

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب

  پیتزا جوجه کباب

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان

  پیتزا سلطان

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت

  پیتزا مخصوص با گوشت

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص

  پیتزا مخصوص

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر

  پیتزا سوپر

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتورایا

  پیتزا ویکتورایا

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • برگر چکاوک

  برگر چکاوک

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • بیکن برگر

  بیکن برگر

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • برگر مخصوص سراشپز چکاوک

  برگر مخصوص سراشپز چکاوک

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • زینگر برگر

  زینگر برگر

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • فیله برگر ویژه

  فیله برگر ویژه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • برگر ویژه

  برگر ویژه

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • چیکن استریپس

  چیکن استریپس

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • لقمه تند

  لقمه تند

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • چیکن استریپس 6 تکه

  چیکن استریپس 6 تکه

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله آتشین

  ساندویچ فیله آتشین

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ساندویچ ژامبون تنوری

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • هات داگ سوخاری

  هات داگ سوخاری

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله سوخاری

  ساندویچ فیله سوخاری

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله مرغ

  ساندویچ فیله مرغ

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ هات داگ

  ساندویچ هات داگ

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ هات رویال

  ساندویچ هات رویال

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب مخصوص

  بشقاب مخصوص

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • شنیسل مرغ

  شنیسل مرغ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اسکالپ مرغ

  اسکالپ مرغ

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • چیکن گریل

  چیکن گریل

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سییب زمینی پپرونی

  سییب زمینی پپرونی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی

  سیب زمینی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پلاس

  سیب زمینی پلاس

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ وپنیر

  قارچ وپنیر

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه

  سیب زمینی ویژه

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی مخصوص

  سیب زمینی مخصوص

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی چیکن

  سیب زمینی چیکن

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۲,۹۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده مشکی

  نوشابه خانواده مشکی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده زرد

  نوشابه خانواده زرد

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۶,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۶,۸۰۰ تومان
 • دوغ کوچک

  دوغ کوچک

  ۱,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی خانواده

  آب معدنی خانواده

  ۲,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چکاوک اردکان

اطلاعات رستوران چکاوک اردکان

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

اردکان ، خیابان سعدی / ارسال به تمام نقاط داخل شهری اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 18 الی 23

یک شنبه

از 18 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 18 الی 23

چهارشنبه

از 18 الی 23

پنج شنبه

از 18 الی 23

جمعه

از 18 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 60000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان