سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
پیتزا پازل نایین

پیتزا پازل نایین

نایین -09139255025-09033192194-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • نوشابه خانواده لیمویی ( سون‌آپ )

  نوشابه خانواده لیمویی ( سون‌آپ )

  ۶,۰۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای	لیمو

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای لیمو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده مشکی

  نوشابه خانواده مشکی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده لیموناد

  نوشابه خانواده لیموناد

  ۶,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده پرتقالی ( زرد )

  نوشابه خانواده پرتقالی ( زرد )

  ۶,۰۰۰ تومان
 • نوشابه مشکی کوچک

  نوشابه مشکی کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه پرتقالی ( زرد ) کوچک

  نوشابه پرتقالی ( زرد ) کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه لیموناد کوچک

  نوشابه لیموناد کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه لیمویی ( سون آپ ) کوچک

  نوشابه لیمویی ( سون آپ ) کوچک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک کتابی

  آب معدنی کوچک کتابی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی لیموناد

  نوشابه قوطی لیموناد

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی مشکی

  نوشابه قوطی مشکی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی پرتقالی ( زرد )

  نوشابه قوطی پرتقالی ( زرد )

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی لیمویی ( سون آپ )

  نوشابه قوطی لیمویی ( سون آپ )

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای هلو

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای هلو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای استوایی

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای استوایی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای انار

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای انار

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای انگور

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای انگور

  ۴,۰۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای توت فرنگی

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای توت فرنگی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک شیشه ای آناناس

  ماءالشعیر ایستک شیشه ای آناناس

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک 1 لیتری لیمو

  ماءالشعیر ایستک 1 لیتری لیمو

  ۶,۰۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک 1 لیتری هلو

  ماءالشعیر ایستک 1 لیتری هلو

  ۶,۰۰۰ تومان
 • ماءالشعیر ایستک 1 لیتری استوایی

  ماءالشعیر ایستک 1 لیتری استوایی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص مینی

  پیتزا مخصوص مینی

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف مینی

  پیتزا رست بیف مینی

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ مینی

  پیتزا مرغ و قارچ مینی

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و مرغ مینی

  پیتزا گوشت و مرغ مینی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کیکی

  پیتزا کیکی

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص تک نفره

  پیتزا مخصوص تک نفره

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  پیتزا رست بیف تک نفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

  پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

  ۲۶,۵۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و مرغ تک نفره

  پیتزا گوشت و مرغ تک نفره

  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی تک نفره

  پیتزا پپرونی تک نفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص دو نفره

  پیتزا مخصوص دو نفره

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف دو نفره

  پیتزا رست بیف دو نفره

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

  پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و مرغ دو نفره

  پیتزا گوشت و مرغ دو نفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی دو نفره

  پیتزا پپرونی دو نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • گریل برگر

  گریل برگر

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • گریل چیز برگر

  گریل چیز برگر

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • گریل بانی برگر

  گریل بانی برگر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • گریل ماشروم برگر

  گریل ماشروم برگر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • گریل ماشروم چیز برگر

  گریل ماشروم چیز برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • گریل میکس برگر

  گریل میکس برگر

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • غول برگر

  غول برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ رست بیف

  ساندویچ رست بیف

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ چیکن

  ساندویچ چیکن

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ چیکن رست بیف

  ساندویچ چیکن رست بیف

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه

  هات داگ ویژه

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ پیتزا

  ساندویچ پیتزا

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون مرغ سرد

  ساندویچ ژامبون مرغ سرد

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ گوشت سرد

  ساندویچ گوشت سرد

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون میکس سرد

  ساندویچ ژامبون میکس سرد

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ژامبون مرغ گریل با قارچ و پنیر

  ژامبون مرغ گریل با قارچ و پنیر

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت گریل با قارچ و پنیر

  ژامبون گوشت گریل با قارچ و پنیر

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • ژامبون میکس گریل با قارچ و پنیر

  ژامبون میکس گریل با قارچ و پنیر

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • اسنک مخصوص ( جفتی )

  اسنک مخصوص ( جفتی )

  ۸,۰۰۰ تومان
 • اسنک مرغ ( جفتی )

  اسنک مرغ ( جفتی )

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • اسنک رست بیف ( جفتی )

  اسنک رست بیف ( جفتی )

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • اسنک گوشت چرخ کرده ( جفتی )

  اسنک گوشت چرخ کرده ( جفتی )

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ساده

  سیب زمینی ساده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پنیری

  سیب زمینی پنیری

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی قارچ و پنیر

  سیب زمینی قارچ و پنیر

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سس اضافه

  سس اضافه

  ۴۰۰ تومان
 • برگر اضافه

  برگر اضافه

  ۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر اضافه

  پنیر اضافه

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نان اضافه

  نان اضافه

  ۱,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره پیتزا پازل نایین

اطلاعات فروشگاه پیتزا پازل نایین

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

نایین ، خیابان امام ، روبروی بانک قوامین

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

یک شنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

دو شنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

سه شنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

چهارشنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

پنج شنبه

از 12 الی 13 , از 19 الی 22

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 90000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان