سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
پیتزا خورشید

پیتزا خورشید

بافق -09137775313-09913724245-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا ماشروم(قارچ و پنیر) مینی

  پیتزا ماشروم(قارچ و پنیر) مینی

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مینی

  پیتزا مخلوط مینی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ مینی

  پیتزا قارچ و مرغ مینی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و ژامبون مینی

  پیتزا مرغ و ژامبون مینی

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت مینی

  پیتزا قارچ و گوشت مینی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف مینی

  پیتزا رست بیف مینی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) مینی

  پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) مینی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • مکزیکانو مینی

  مکزیکانو مینی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص مینی

  پیتزا مخصوص مینی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز مینی

  پیتزا سرآشپز مینی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو مینی

  پیتزا چیکن باربیکیو مینی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس دو طعم مینی

  پیتزا میکس دو طعم مینی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ماشرروم(قارچ و پنیر) کامل

  پیتزا ماشرروم(قارچ و پنیر) کامل

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط کامل

  پیتزا مخلوط کامل

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی کامل

  پیتزا پپرونی کامل

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دوطبقه

  پیتزا دوطبقه

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ کامل

  پیتزا قارچ و مرغ کامل

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار طعم کامل

  پیتزا چهار طعم کامل

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و ژامبون کامل

  پیتزا مرغ و ژامبون کامل

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت کامل

  پیتزا قارچ و گوشت کامل

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف بزرگ

  پیتزا رست بیف بزرگ

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) کامل

  پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) کامل

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • مکزیکانو بزرگ

  مکزیکانو بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص کامل

  پیتزا مخصوص کامل

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز کامل

  پیتزا سرآشپز کامل

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو کامل

  پیتزا چیکن باربیکیو کامل

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس دو طعم کامل

  پیتزا میکس دو طعم کامل

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ماشرروم(قارچ و پنیر) خانواده

  پیتزا ماشرروم(قارچ و پنیر) خانواده

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط خانواده

  پیتزا مخلوط خانواده

  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خانواده

  پیتزا پپرونی خانواده

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ خانواده

  پیتزا قارچ و مرغ خانواده

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار طعم خانواده

  پیتزا چهار طعم خانواده

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و ژامبون خانواده

  پیتزا مرغ و ژامبون خانواده

  ۹۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت خانواده

  پیتزا قارچ و گوشت خانواده

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف خانواده

  پیتزا رست بیف خانواده

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • مکزیکانو خانواده

  مکزیکانو خانواده

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) خانواده

  پیتزا مارگاریتا(سبزیجات) خانواده

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص خانواده

  پیتزا مخصوص خانواده

  ۹۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز خانواده

  پیتزا سرآشپز خانواده

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو خانواده

  پیتزا چیکن باربیکیو خانواده

  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس دو طعم خانواده

  پیتزا میکس دو طعم خانواده

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • کالزونه ژامبون

  کالزونه ژامبون

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • کالزونه مرغ

  کالزونه مرغ

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • کالزونه گوشت

  کالزونه گوشت

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • کالزونه رست بیف

  کالزونه رست بیف

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه

  پیتزا ویژه

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه خورشید

  پیتزا ویژه خورشید

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • همبر زغالی

  همبر زغالی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر

  چیزبرگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • دوبل چیزبرگر

  دوبل چیزبرگر

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سوپر برگر خورشید

  سوپر برگر خورشید

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • زاپاتا برگر

  زاپاتا برگر

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • باگت برگر

  باگت برگر

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر

  چیپس و پنیر

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه بطری

  نوشابه بطری

  ۳,۰۰۰ تومان
 • نوشابه شیشه

  نوشابه شیشه

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دوغ کوچک

  دوغ کوچک

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر شیشه

  دلستر شیشه

  ۵,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره پیتزا خورشید

اطلاعات فروشگاه پیتزا خورشید

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

بلوار انقلاب-نبش سه راه تعاون/
رضايت شما هدف ماست، هدف ما اعتماد شماست ، اعتماد شما افتخار ماست ، افتخار ما خدمت به شماست
#پیامک غرفه:در صورت بروز مشکل در انجام فرایند خرید با شماره 09913724245 تماس حاصل فرمایید#

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23

جمعه

از 0 الی 1 بامداد , از 18 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 79950 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۸,۰۰۰ تومان