سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
پیتزا تا به تا

پیتزا تا به تا

بافق

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • همبرگر مرغ

  همبرگر مرغ

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • همبرگر ذغالی

  همبرگر ذغالی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • چیپس برگر

  چیپس برگر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دوبل چیز برگر

  دوبل چیز برگر

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • همبرگر ویژه

  همبرگر ویژه

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • همبرگر تا به تا

  همبرگر تا به تا

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن استریپس سه تیکه

  چیکن استریپس سه تیکه

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن استریپس 5 تیکه

  چیکن استریپس 5 تیکه

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری

  بال سوخاری

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • بازو سوخاری

  بازو سوخاری

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص مینی

  پیتزا مخصوص مینی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت مینی

  پیتزا قارچ و گوشت مینی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مینی

  پیتزا مخلوط مینی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کومولوس مینی

  پیتزا کومولوس مینی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لبنانی مینی

  پیتزا لبنانی مینی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن میت مینی

  پیتزا چیکن میت مینی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ مینی

  پیتزا قارچ و مرغ مینی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف مینی

  پیتزا رست بیف مینی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر مینی

  پیتزا قارچ و پنیر مینی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا Fast Spicy مینی

  پیتزا Fast Spicy مینی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر کامل

  پیتزا قارچ و پنیر کامل

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا Fast Spicy کامل

  پیتزا Fast Spicy کامل

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار طعم کامل

  پیتزا چهار طعم کامل

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف کامل

  پیتزا رست بیف کامل

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ کامل

  پیتزا قارچ و مرغ کامل

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت کامل

  پیتزا قارچ و گوشت کامل

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی کامل

  پیتزا پپرونی کامل

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط کامل

  پیتزا مخلوط کامل

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص کامل

  پیتزا مخصوص کامل

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کومولوس کامل

  پیتزا کومولوس کامل

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تا به تا کامل

  پیتزا تا به تا کامل

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه کامل

  پیتزا ویژه کامل

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز کامل

  پیتزا سرآشپز کامل

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن میت کامل

  پیتزا چیکن میت کامل

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لبنانی کامل

  پیتزا لبنانی کامل

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خانواده

  پیتزا پپرونی خانواده

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص خانواده

  پیتزا مخصوص خانواده

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کومولوس خانواده

  پیتزا کومولوس خانواده

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط خانواده

  پیتزا مخلوط خانواده

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لبنانی خانواده

  پیتزا لبنانی خانواده

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز خانواده

  پیتزا سرآشپز خانواده

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن میت خانواده

  پیتزا چیکن میت خانواده

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تا به تا خانواده

  پیتزا تا به تا خانواده

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه خانواده

  پیتزا ویژه خانواده

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر خانواده

  پیتزا قارچ و پنیر خانواده

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا Fast Spicy خانواده

  پیتزا Fast Spicy خانواده

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ خانواده

  پیتزا قارچ و مرغ خانواده

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف خانواده

  پیتزا رست بیف خانواده

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار طعم خانواده

  پیتزا چهار طعم خانواده

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت خانواده

  پیتزا قارچ و گوشت خانواده

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با پنیر

  سیب زمینی با پنیر

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه

  سیب زمینی ویژه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تست

  تست

  ۱۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • نوشابه بطری

  نوشابه بطری

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۶,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۵۰۰ تومان
 • دلستر شیشه

  دلستر شیشه

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۷,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره پیتزا تا به تا

اطلاعات فروشگاه پیتزا تا به تا

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

با سابقه ترین و اولین فست فودی شهر بافق/
بافق-بلوار وحشی بافقی-جنب اوژانس 115

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 70550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان