سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
پروتئین ملل

پروتئین ملل

بافق -09137775313-09913724245-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • مرغ سبز شیراز 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  مرغ سبز شیراز 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • مرغ شیرکوه یزد 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  مرغ شیرکوه یزد 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • مرغ سبز شمال 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  مرغ سبز شمال 2 کیلویی+هزینه بسته بندی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • فیله مرغ (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  فیله مرغ (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۳۹,۵۰۰ تومان
 • ران مرغ (هرکیلو)+هزینه بسته بندی

  ران مرغ (هرکیلو)+هزینه بسته بندی

  ۲۱,۵۰۰ تومان
 • ماهی بچه شیر(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی بچه شیر(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • ماهی شیر(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی شیر(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • ماهی کفشک (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی کفشک (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ماهی حلوا سیاه (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی حلوا سیاه (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۹۱,۵۰۰ تومان
 • ماهی کولی (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی کولی (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۵۱,۵۰۰ تومان
 • میگو سایز متوسط (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  میگو سایز متوسط (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • میگو سایز درشت (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  میگو سایز درشت (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • شاه میگو (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  شاه میگو (هر نیم کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • ماهی هوور (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی هوور (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۵۶,۵۰۰ تومان
 • ماهی مقوا سارم (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی مقوا سارم (هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۵۶,۵۰۰ تومان
 • ماهی شوریده(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ماهی شوریده(هر کیلو)+هزینه بسته بندی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • گوشت برزیلی (هر کیلو)

  گوشت برزیلی (هر کیلو)

  ۶۹,۵۰۰ تومان
 • قزل آلا بافق فیله با سر و دم(هر کیلو)

  قزل آلا بافق فیله با سر و دم(هر کیلو)

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • قزل آلا بافق فیله بی سر و دم(هر کیلو)

  قزل آلا بافق فیله بی سر و دم(هر کیلو)

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • تیلاپیا(هر کیلو)

  تیلاپیا(هر کیلو)

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی مرغ دودی(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی مرغ دودی(هر نیم کیلو)

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی مرغ پنیری(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی مرغ پنیری(هر نیم کیلو)

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی مرغ مغز پسته(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی مرغ مغز پسته(هر نیم کیلو)

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی ماهی(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی ماهی(هر نیم کیلو)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی ماهی و میگو(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی ماهی و میگو(هر نیم کیلو)

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • سوسیس خانگی گوشت گوساله(هر نیم کیلو)

  سوسیس خانگی گوشت گوساله(هر نیم کیلو)

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • پپرونی تند مرغ خانگی(هر نیم کیلو)

  پپرونی تند مرغ خانگی(هر نیم کیلو)

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • هات داگ پنیری خانگی (هر نیم کیلو)

  هات داگ پنیری خانگی (هر نیم کیلو)

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کالباس خانگی مرغ (هر نیم کیلو)

  کالباس خانگی مرغ (هر نیم کیلو)

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • کالباس خانگی ماهی(هر نیم کیلو)

  کالباس خانگی ماهی(هر نیم کیلو)

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • کالباس خانگی ماهی و میگو(هر نیم کیلو)

  کالباس خانگی ماهی و میگو(هر نیم کیلو)

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • کالباس خانگی گوشت(هر نیم کیلو)

  کالباس خانگی گوشت(هر نیم کیلو)

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • تخم مرغ محلی(هر عدد)

  تخم مرغ محلی(هر عدد)

  ۱,۳۰۰ تومان
 • تخم کبک(هر عدد)

  تخم کبک(هر عدد)

  ۷۰۰ تومان
 • تخم بلدرچین(هر عدد)

  تخم بلدرچین(هر عدد)

  ۳۰۰ تومان
 • ترشی کیوی(هر نیم کیلو)

  ترشی کیوی(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی زیتون عسلی(هر نیم کیلو)

  ترشی زیتون عسلی(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی آلو درشت(هر نیم کیلو)

  ترشی آلو درشت(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی گیلاس(هر نیم کیلو)

  ترشی گیلاس(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی تمشک(هر نیم کیلو)

  ترشی تمشک(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی آلبالو(هر نیم کیلو)

  ترشی آلبالو(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی آلوچه(هر نیم کیلو)

  ترشی آلوچه(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی قیسی زردآلو قرمز(هر نیم کیلو)

  ترشی قیسی زردآلو قرمز(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی قیسی زردآلو زرد(هر نیم کیلو)

  ترشی قیسی زردآلو زرد(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی هفت میوه(هر نیم کیلو)

  ترشی هفت میوه(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی سیر سفید(هر نیم کیلو)

  ترشی سیر سفید(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ترشی سیر 3 ساله(هر نیم کیلو)

  ترشی سیر 3 ساله(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی سیر 7 ساله(هر نیم کیلو)

  ترشی سیر 7 ساله(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی هفت بیجار(هر نیم کیلو)

  ترشی هفت بیجار(هر نیم کیلو)

  ۷,۵۰۰ تومان
 • ترشی زیتون پرورده(هر نیم کیلو)

  ترشی زیتون پرورده(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی گل سیر(هر نیم کیلو)

  ترشی گل سیر(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی بادمجان شکم پر(هر نیم کیلو)

  ترشی بادمجان شکم پر(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ترشی ملل(هر نیم کیلو)

  ترشی ملل(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی قارچ(هر نیم کیلو)

  ترشی قارچ(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی فلفل ماری(هر نیم کیلو)

  ترشی فلفل ماری(هر نیم کیلو)

  ۷,۵۰۰ تومان
 • ترشی فلفل تند خراسانی (هر نیم کیلو)

  ترشی فلفل تند خراسانی (هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ترشی کلم شور(هر نیم کیلو)

  ترشی کلم شور(هر نیم کیلو)

  ۷,۵۰۰ تومان
 • ترشی لیته دودی(هر نیم کیلو)

  ترشی لیته دودی(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ترشی زغال اخته(هر نیم کیلو)

  ترشی زغال اخته(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی اسپانیایی(هر نیم کیلو)

  ترشی اسپانیایی(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی یونانی(هر نیم کیلو)

  ترشی یونانی(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی لیمو سبز(هر نیم کیلو)

  ترشی لیمو سبز(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی زرشک(هر نیم کیلو)

  ترشی زرشک(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی اناردون(هر نیم کیلو)

  ترشی اناردون(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ترشی انبه(هر نیم کیلو)

  ترشی انبه(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ترشی بادمجون گوجه ای(هر نیم کیلو)

  ترشی بادمجون گوجه ای(هر نیم کیلو)

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • زیتون با هسته(هر نیم کیلو)

  زیتون با هسته(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته(هر نیم کیلو)

  زیتون بی هسته(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون شکسته(هر نیم کیلو)

  زیتون شکسته(هر نیم کیلو)

  ۱۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره پروتئین ملل

اطلاعات فروشگاه پروتئین ملل

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

عرضه انواع گوشت قرمز/گوشت طیور/آبزیان/سوسیس/کالباس/ژامبون/ترشیجات/
آدرس:بلوار وحشی بافقی-روبروی اوژانس
#پیامک غرفه:سفارش گیری به صورت 24 ساعته انجام شده و ارسال سفارشات صبح ها 9 الی 13 و عصرها 18:30 الی 23 میباشد---به جز جمعه ها و روز های تعطیل#

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 199500 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۵,۰۰۰ تومان