سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • نان تست بسته ای

  نان تست بسته ای

  ۷,۰۰۰ تومان
 • نان تافتون دونه ای

  نان تافتون دونه ای

  ۶۰۰ تومان
 • چیپس ساده چی توز 60 گرمی

  چیپس ساده چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی

  چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی

  چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • چیپس سرکه ای چی توز 60 گرمی

  چیپس سرکه ای چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی

  چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • چیپس لیمویی چی توز 60 گرمی

  چیپس لیمویی چی توز 60 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • کرانچی فلفلی چی توز 80 گرمی

  کرانچی فلفلی چی توز 80 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • کرانچی پنیر چی توز 80 گرمی

  کرانچی پنیر چی توز 80 گرمی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز طلایی 175 گرمی

  پفک چی توز طلایی 175 گرمی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز طلایی 105گرمی

  پفک چی توز طلایی 105گرمی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز طلایی 50 گرمی

  پفک چی توز طلایی 50 گرمی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز موتوری 175 گرمی

  پفک چی توز موتوری 175 گرمی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز موتوری105گرمی

  پفک چی توز موتوری105گرمی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز موتوری50 گرمی

  پفک چی توز موتوری50 گرمی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • چی پلت سرکه ای 50 گرمی چی توز

  چی پلت سرکه ای 50 گرمی چی توز

  ۴,۰۰۰ تومان
 • چی پلت سرکه ای 2 50 گرمی چی توز

  چی پلت سرکه ای 2 50 گرمی چی توز

  ۲,۰۰۰ تومان
 • چی پلت کچاپ 2 50 گرمی چی توز

  چی پلت کچاپ 2 50 گرمی چی توز

  ۲,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی هندوانه پادمهر

  پودر ژله ی هندوانه پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله سیب jel

  پودر ژله سیب jel

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی بلوبری پادمهر

  پودر ژله ی بلوبری پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی موز پادمهر

  پودر ژله ی موز پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی کیوی پادمهر

  پودر ژله ی کیوی پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی یخ جادویی پادمهر

  پودر ژله ی یخ جادویی پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی تمشک پادمهر

  پودر ژله ی تمشک پادمهر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله ی موهیتو نوکیلا

  پودر ژله ی موهیتو نوکیلا

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله لیمو jel

  پودر ژله لیمو jel

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار مینو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار مینو

  ۳,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار شکلاتی مینو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار شکلاتی مینو

  ۴,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار مینو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار مینو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار پرتقالی مینو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار پرتقالی مینو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار موزی مینو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار کرمدار موزی مینو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار شکلاتی داجستیو

  بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار شکلاتی داجستیو

  ۴,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت مادر 70 گرمی

  بیسکوییت مادر 70 گرمی

  ۲,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت مادر 140

  بیسکوییت مادر 140

  ۵,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت مادر 300 گرمی

  بیسکوییت مادر 300 گرمی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ویفر اکسترا توت فرنگی

  ویفر اکسترا توت فرنگی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • ویفر اکسترا پرتقالی

  ویفر اکسترا پرتقالی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • ویفر سلامت پرتقالی

  ویفر سلامت پرتقالی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت های بای 95 گرمی

  بیسکوییت های بای 95 گرمی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت های بای 70 گرمی

  بیسکوییت های بای 70 گرمی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • کیک های بای

  کیک های بای

  ۱,۰۰۰ تومان
 • کیک نادری اسفنجی

  کیک نادری اسفنجی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • کیک کرمدار کاکایویی نادری

  کیک کرمدار کاکایویی نادری

  ۱,۰۰۰ تومان
 • چوب شور

  چوب شور

  ۵,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت ترد نمکی

  بیسکوییت ترد نمکی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • پتی بور وانیلی

  پتی بور وانیلی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • چی پف کاکایویی

  چی پف کاکایویی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • مغز بائام زمینی نارمک

  مغز بائام زمینی نارمک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • مغز آفتابگردان مزمز

  مغز آفتابگردان مزمز

  ۲,۰۰۰ تومان
 • مغز بادمک زمینی ناتلز

  مغز بادمک زمینی ناتلز

  ۲,۰۰۰ تومان
 • مغز بادام زمینی سرکه ای مزمز

  مغز بادام زمینی سرکه ای مزمز

  ۲,۰۰۰ تومان
 • مخلوط آلوچه نازگل

  مخلوط آلوچه نازگل

  ۵۰۰ تومان
 • مخلوط آلوچه قرمز توماج

  مخلوط آلوچه قرمز توماج

  ۵۰۰ تومان
 • شکلات تک تک بزرگ

  شکلات تک تک بزرگ

  ۲,۰۰۰ تومان
 • شکلات تک تک کوچک

  شکلات تک تک کوچک

  ۱,۰۰۰ تومان
 • شکلات کاکایویی مغز دار نانی

  شکلات کاکایویی مغز دار نانی

  ۵۰۰ تومان
 • شکلات مغز دار جت

  شکلات مغز دار جت

  ۱,۰۰۰ تومان
 • شکلات مغزدار توریست

  شکلات مغزدار توریست

  ۱,۰۰۰ تومان
 • کلوچه نادری نارگیلی

  کلوچه نادری نارگیلی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • کلوچه نادری گردویی

  کلوچه نادری گردویی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • نوشابه پپسی کولا بزرگ

  نوشابه پپسی کولا بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه پپسی کولا کوچک

  نوشابه پپسی کولا کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه پپسی قوطی

  نوشابه پپسی قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه سون آپ بزرگ

  نوشابه سون آپ بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه سون آپ کوچک

  نوشابه سون آپ کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه سون آپ قوطی

  نوشابه سون آپ قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه میرندا بزرگ

  نوشابه میرندا بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه میرندا کوچک

  نوشابه میرندا کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه میرندا قوطی

  نوشابه میرندا قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ایستک هلویی بزرگ

  ایستک هلویی بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • ایستک لیمویی بزرگ

  ایستک لیمویی بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • دلستر سن ایچ انگور بزرگ

  دلستر سن ایچ انگور بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • تن ماهی مکنزی

  تن ماهی مکنزی

  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • تن ماهی ایلیکا

  تن ماهی ایلیکا

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • تن ماهی خوشبخت

  تن ماهی خوشبخت

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی بندر عباس روغن زیتون

  تن ماهی بندر عباس روغن زیتون

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی بندر عباس

  تن ماهی بندر عباس

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا مشکوه

  کنسرو لوبیا مشکوه

  ۵,۵۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا ایلیکا

  کنسرو لوبیا ایلیکا

  ۷,۱۵۰ تومان
 • کنسرو لوبیا یک ویک

  کنسرو لوبیا یک ویک

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا شایان

  کنسرو لوبیا شایان

  ۸,۵۰۰ تومان
 • کنسرو بادمجان تبرک

  کنسرو بادمجان تبرک

  ۷,۰۰۰ تومان
 • کنسرو بادمجان مشکوه

  کنسرو بادمجان مشکوه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • کنسرو ذرت مشکوه

  کنسرو ذرت مشکوه

  ۸,۵۰۰ تومان
 • نخود سبز تبرک

  نخود سبز تبرک

  ۶,۰۰۰ تومان
 • رب مکنزی

  رب مکنزی

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • رب تبرک

  رب تبرک

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • رب ایلیکا

  رب ایلیکا

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • خیار شور شیشه ای (خیار بزرگ) افسر

  خیار شور شیشه ای (خیار بزرگ) افسر

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • خیار شور شیشه ای (خیار کوچک) سمر دیس

  خیار شور شیشه ای (خیار کوچک) سمر دیس

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • ترشی سیر گل آفاق

  ترشی سیر گل آفاق

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • ترشی مخلوط آفاق

  ترشی مخلوط آفاق

  ۹,۵۰۰ تومان
 • ترشی مخلوط شور

  ترشی مخلوط شور

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ترشی مخلوط مکعبی آفاق

  ترشی مخلوط مکعبی آفاق

  ۹,۵۰۰ تومان
 • ترشی سیر حبه ای مروارید لویی

  ترشی سیر حبه ای مروارید لویی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • زیتون شور دلپذیر

  زیتون شور دلپذیر

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • بستنی کیم میراکس میهن

  بستنی کیم میراکس میهن

  ۱,۰۰۰ تومان
 • بستنی لیوانی میهن

  بستنی لیوانی میهن

  ۱,۰۰۰ تومان
 • بستنی عروسکی میهن

  بستنی عروسکی میهن

  ۱,۰۰۰ تومان
 • بستنی هایپرال میهن

  بستنی هایپرال میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی قیفی میهن

  بستنی قیفی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی رولی میهن

  بستنی رولی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • کیک بستنی میهن

  کیک بستنی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی نونی زعفرانی

  بستنی نونی زعفرانی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی سوتی میهن

  بستنی سوتی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • گز بستنی اصفهانی میهن

  گز بستنی اصفهانی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی چوبی قهوه میهن

  بستنی چوبی قهوه میهن

  ۳,۰۰۰ تومان
 • بستنی پریما گلد میهن

  بستنی پریما گلد میهن

  ۵,۰۰۰ تومان
 • بستنی سالار میهن

  بستنی سالار میهن

  ۵,۰۰۰ تومان
 • بستنی 1 لیتری میهن

  بستنی 1 لیتری میهن

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • شیر 1 لیتری پر چرب میهن

  شیر 1 لیتری پر چرب میهن

  ۷,۴۰۰ تومان
 • شیر 1 لیتری کم چرب میهن

  شیر 1 لیتری کم چرب میهن

  ۷,۰۰۰ تومان
 • خامه صبحانه میهن

  خامه صبحانه میهن

  ۶,۰۰۰ تومان
 • کره 100 گرمی میهن

  کره 100 گرمی میهن

  ۴,۶۰۰ تومان
 • کره 50 گرمی میهن

  کره 50 گرمی میهن

  ۲,۳۰۰ تومان
 • کره 20 گرمی میهن

  کره 20 گرمی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • کره 10 گرمی میهن

  کره 10 گرمی میهن

  ۵۰۰ تومان
 • پنیر سفید ایرانی میهن

  پنیر سفید ایرانی میهن

  ۸,۵۰۰ تومان
 • پنیر سنتی میهن

  پنیر سنتی میهن

  ۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر سفید 520 گرمی میهن

  پنیر سفید 520 گرمی میهن

  ۱۳,۲۰۰ تومان
 • پنیر سفید کوچک گرمی میهن

  پنیر سفید کوچک گرمی میهن

  ۵,۸۰۰ تومان
 • شیر موز 200 سی سی میهن

  شیر موز 200 سی سی میهن

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پنیر لبنه میهن

  پنیر لبنه میهن

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پنیر خامه لبنه میهن

  پنیر خامه لبنه میهن

  ۷,۰۰۰ تومان
 • پنیر خامه کوچک میهن

  پنیر خامه کوچک میهن

  ۳,۲۰۰ تومان
 • شیر 200 سی سی میهن

  شیر 200 سی سی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • شیر کاکائو 200 سی سی میهن

  شیر کاکائو 200 سی سی میهن

  ۲,۵۰۰ تومان
 • شیر طالبی 200 سی سی میهن

  شیر طالبی 200 سی سی میهن

  ۲,۰۰۰ تومان
 • شیر توت فرنگی 200 سی سی میهن

  شیر توت فرنگی 200 سی سی میهن

  ۲,۵۰۰ تومان
 • شیر نارگیل 200 سی سی میهن

  شیر نارگیل 200 سی سی میهن

  ۲,۵۰۰ تومان
 • چای میعاد با طعم سیب

  چای میعاد با طعم سیب

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • چای دبش کله مورچه ای

  چای دبش کله مورچه ای

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • چای گلابی گلرنگ باروتی

  چای گلابی گلرنگ باروتی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چای ممتاز گلستان

  چای ممتاز گلستان

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • چای طابران شاهسوند

  چای طابران شاهسوند

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • چایی کیسه ای احمد 25 عددی

  چایی کیسه ای احمد 25 عددی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • چای کیسه ای احمد داد هواه 25 عددی

  چای کیسه ای احمد داد هواه 25 عددی

  ۹,۵۰۰ تومان
 • چای کیسه ای گلستان

  چای کیسه ای گلستان

  ۷,۰۰۰ تومان
 • چای کیسه ای دبش 25 عددی کلاسیک

  چای کیسه ای دبش 25 عددی کلاسیک

  ۸,۵۰۰ تومان
 • چای کیسه ای دبش 25 عددی اورال گری

  چای کیسه ای دبش 25 عددی اورال گری

  ۸,۵۰۰ تومان
 • چای ترش دبش

  چای ترش دبش

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • چای کیسه ای سبز هل دار دبش

  چای کیسه ای سبز هل دار دبش

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • دمنوش کیسه ای به لیمو

  دمنوش کیسه ای به لیمو

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • دمنوش کیسه ای بابونه

  دمنوش کیسه ای بابونه

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • دمنوش کیسه ای بهار نارنج

  دمنوش کیسه ای بهار نارنج

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • روغن آفتاب 1.8 مخصوص پخت و پز

  روغن آفتاب 1.8 مخصوص پخت و پز

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • روغن 900 گرمی لادن پخت و پز

  روغن 900 گرمی لادن پخت و پز

  ۷,۷۰۰ تومان
 • روغن 900 گرمی سرخ کردنی

  روغن 900 گرمی سرخ کردنی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • روغن 1.8 سرخ کردنی بهار

  روغن 1.8 سرخ کردنی بهار

  ۱۵,۸۰۰ تومان
 • روغن جامد 900 گرمی

  روغن جامد 900 گرمی

  ۸,۷۵۰ تومان
 • روغن جامد 3.5 کیلویی لادن

  روغن جامد 3.5 کیلویی لادن

  ۲۴,۱۰۰ تومان
 • روغن جامد 5 کیلویی

  روغن جامد 5 کیلویی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ماکارونی 1.2 500 گرمی زر ماکارون

  ماکارونی 1.2 500 گرمی زر ماکارون

  ۵,۴۵۰ تومان
 • ماکارونی 1.2 500 گرمی تک ماکارون

  ماکارونی 1.2 500 گرمی تک ماکارون

  ۵,۴۵۰ تومان
 • ماکارونی 1.2 500 گرمی مانا

  ماکارونی 1.2 500 گرمی مانا

  ۵,۴۵۰ تومان
 • ماکارونی 1.2 500 گرمی رشد

  ماکارونی 1.2 500 گرمی رشد

  ۵,۴۵۰ تومان
 • صویا سبحان

  صویا سبحان

  ۲,۴۰۰ تومان
 • مامارونی فرمی شلز زر ماکارون 500 گرمی

  مامارونی فرمی شلز زر ماکارون 500 گرمی

  ۴,۳۰۰ تومان
 • ماکارونی فرمی پیکولی زر ماکارون 500 گرمی

  ماکارونی فرمی پیکولی زر ماکارون 500 گرمی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • ماکارونی فرمی پروانه ای زر ماکارون 500 گرمی

  ماکارونی فرمی پروانه ای زر ماکارون 500 گرمی

  ۴,۹۰۰ تومان
 • ماکارونی فرمی سبزیجات دینگو

  ماکارونی فرمی سبزیجات دینگو

  ۴,۱۰۰ تومان
 • رشته سوپی

  رشته سوپی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • رشته آشی سامان

  رشته آشی سامان

  ۶,۵۰۰ تومان
 • فلفل سیاه بسته ای 70 گرمی پادمهر

  فلفل سیاه بسته ای 70 گرمی پادمهر

  ۸,۳۰۰ تومان
 • فلفل قرمز بسته ای 50گرمی پادمهر

  فلفل قرمز بسته ای 50گرمی پادمهر

  ۲,۰۰۰ تومان
 • ادویه کاری ملک 50 گرمی

  ادویه کاری ملک 50 گرمی

  ۴,۸۰۰ تومان
 • زرد چوبه 70 گرمی گلندا بسته ای

  زرد چوبه 70 گرمی گلندا بسته ای

  ۵,۲۰۰ تومان
 • دارچین بسته ای 50 گرمی ژادمهذ

  دارچین بسته ای 50 گرمی ژادمهذ

  ۴,۷۰۰ تومان
 • آرد نخود چی بسته ای 100 گرمی گلبدستان

  آرد نخود چی بسته ای 100 گرمی گلبدستان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • گرد لیمو بسته ای 50 گرمی گلبدستان

  گرد لیمو بسته ای 50 گرمی گلبدستان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پودر سیر بسته ای 40 گرمی گلبستان

  پودر سیر بسته ای 40 گرمی گلبستان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پودر دارچین بسته ای 50 گرمی گلبدستان

  پودر دارچین بسته ای 50 گرمی گلبدستان

  ۷,۰۰۰ تومان
 • بکینگ پودر بسته ای 40 گرمی پادمهر

  بکینگ پودر بسته ای 40 گرمی پادمهر

  ۳,۰۰۰ تومان
 • وانیل بسته ای 20 گرمی گل ندا

  وانیل بسته ای 20 گرمی گل ندا

  ۲,۶۰۰ تومان
 • نشاسته بسته ای 70 گرمی گلندا یزد

  نشاسته بسته ای 70 گرمی گلندا یزد

  ۲,۰۰۰ تومان
 • پودر وانیل بسته ای 50گرمی گلندای یزد

  پودر وانیل بسته ای 50گرمی گلندای یزد

  ۵,۵۰۰ تومان
 • ادویه کاری 60 گرمی ملک پتی

  ادویه کاری 60 گرمی ملک پتی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • زنجبیل 70 گرمی صدرا پتی

  زنجبیل 70 گرمی صدرا پتی

  ۱۲,۷۰۰ تومان
 • آویشن 100 گرمی گلبدستان پتی

  آویشن 100 گرمی گلبدستان پتی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سس مایونر موشکی کوچک دلپذیر

  سس مایونر موشکی کوچک دلپذیر

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سس مایونز موشکی بزرگ دلپذیر

  سس مایونز موشکی بزرگ دلپذیر

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر

  سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر

  ۸,۲۰۰ تومان
 • سس کچاپ موشکی بزرگ دلپذیر

  سس کچاپ موشکی بزرگ دلپذیر

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سس کچاپ کوچک زشک

  سس کچاپ کوچک زشک

  ۳,۵۰۰ تومان
 • سس مایونز کوچک تک

  سس مایونز کوچک تک

  ۵,۸۰۰ تومان
 • سس تند رافونه

  سس تند رافونه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • سس کچاپ عروسکی رافونه

  سس کچاپ عروسکی رافونه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • سس فرانسوی مهرام

  سس فرانسوی مهرام

  ۶,۳۰۰ تومان
 • سس هزار جزیره مهرام

  سس هزار جزیره مهرام

  ۶,۳۰۰ تومان
 • سس تند گلوریا

  سس تند گلوریا

  ۳,۸۰۰ تومان
 • سس تند گلوریا بزرگ

  سس تند گلوریا بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک کوچک

  سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک کوچک

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک متوسط

  سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک متوسط

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک بزرگ

  سس مایونز ظرف شیشه ای تبرک بزرگ

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • سس تک نفره مایونز رافونه

  سس تک نفره مایونز رافونه

  ۲۵۰ تومان
 • سس تک نفره کچاپ رافونه

  سس تک نفره کچاپ رافونه

  ۲۵۰ تومان
 • سس تک نفره کچاپ تند رافونه

  سس تک نفره کچاپ تند رافونه

  ۲۵۰ تومان
 • لپه بسته ای 800 گرمی گلندا

  لپه بسته ای 800 گرمی گلندا

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • لوبیا چشم بلبلی بسته ای 800 گرمی گلندا

  لوبیا چشم بلبلی بسته ای 800 گرمی گلندا

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • لوبیا قرمز بسته ای 800 گرمی گلندا

  لوبیا قرمز بسته ای 800 گرمی گلندا

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • لوبیا چیتی بسته ای 800 گرمی پادمهر

  لوبیا چیتی بسته ای 800 گرمی پادمهر

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • نخود بسته ای 800 گرمی پادمهر

  نخود بسته ای 800 گرمی پادمهر

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • عدس بسته ای 800 گرمی زبده

  عدس بسته ای 800 گرمی زبده

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • نخود سفید بسته ای 800 گرمی خورشید شهر

  نخود سفید بسته ای 800 گرمی خورشید شهر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • جو پرک بسته ای 400 گرمی گلندا

  جو پرک بسته ای 400 گرمی گلندا

  ۴,۹۰۰ تومان
 • جو پوست کنده بسته ای 800 گرمی پادمهر

  جو پوست کنده بسته ای 800 گرمی پادمهر

  ۷,۰۰۰ تومان
 • شیشه پاک کن

  شیشه پاک کن

  ۷,۷۰۰ تومان
 • چند منظوره اتک

  چند منظوره اتک

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • جوهر نمک گلرنگ

  جوهر نمک گلرنگ

  ۴,۱۰۰ تومان
 • سفید کننده تاژ با رایحطه لیمو

  سفید کننده تاژ با رایحطه لیمو

  ۵,۷۰۰ تومان
 • مایع کف و سرامیک من

  مایع کف و سرامیک من

  ۵,۵۰۰ تومان
 • پودر کف رخشا

  پودر کف رخشا

  ۳,۲۵۰ تومان
 • پودر ماشین لباس شویی هوم کر

  پودر ماشین لباس شویی هوم کر

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر ماشین لباس شوییABC++

  پودر ماشین لباس شوییABC++

  ۶,۵۰۰ تومان
 • پودر ماشین لباس شویی سافتلن طلایی

  پودر ماشین لباس شویی سافتلن طلایی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • پودر دستی یکتا

  پودر دستی یکتا

  ۴,۵۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی گلی

  مایع ظرف شویی گلی

  ۷,۷۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی جام

  مایع ظرف شویی جام

  ۸,۹۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی گل به

  مایع ظرف شویی گل به

  ۷,۵۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی پریل طلایی

  مایع ظرف شویی پریل طلایی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی پریل با رایحه لیمو

  مایع ظرف شویی پریل با رایحه لیمو

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی 4 لیتری پژمان

  مایع ظرف شویی 4 لیتری پژمان

  ۳۲,۵۰۰ تومان
 • مایع دستشویی پمپی حیات

  مایع دستشویی پمپی حیات

  ۸,۵۰۰ تومان
 • مایع دستشویی 4 لیتری کلین

  مایع دستشویی 4 لیتری کلین

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • مایع ظرف شویی ریکا 4 لیتری

  مایع ظرف شویی ریکا 4 لیتری

  ۳۳,۸۰۰ تومان
 • لوبیا قرمز بسته ای 800 گرمی گلندا

  لوبیا قرمز بسته ای 800 گرمی گلندا

  ۱۶,۳۰۰ تومان
 • شامپو مولتی ویتامینه گلرنگ

  شامپو مولتی ویتامینه گلرنگ

  ۷,۲۰۰ تومان
 • شامژو شبنم بزرگ

  شامژو شبنم بزرگ

  ۱۳,۶۰۰ تومان
 • شامپو شبنم متوسط

  شامپو شبنم متوسط

  ۹,۲۰۰ تومان
 • شامپو شبنم کوچک

  شامپو شبنم کوچک

  ۳,۵۰۰ تومان
 • شامپو گلرنگ کودک تیله ای

  شامپو گلرنگ کودک تیله ای

  ۷,۵۰۰ تومان
 • شامپو لطیفه کوچک

  شامپو لطیفه کوچک

  ۴,۰۰۰ تومان
 • صابون گلنار بسته 6 تایی

  صابون گلنار بسته 6 تایی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • صابون گلنار تکی

  صابون گلنار تکی

  ۳,۲۰۰ تومان
 • صابون عروس

  صابون عروس

  ۲,۵۰۰ تومان
 • خمیر دندان مریدنت با طعم نعنا

  خمیر دندان مریدنت با طعم نعنا

  ۹,۳۰۰ تومان
 • خمیر دندان مری دنت 7 با ماندگادری طولانی

  خمیر دندان مری دنت 7 با ماندگادری طولانی

  ۸,۶۰۰ تومان
 • خمیر دندان سیگنال سیب 100 میل

  خمیر دندان سیگنال سیب 100 میل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • خمیر دندان سیگنال 100 میل

  خمیر دندان سیگنال 100 میل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کیسه فریزر 100 برگ لاچین

  کیسه فریزر 100 برگ لاچین

  ۲,۰۰۰ تومان
 • پاکت فریزر رولی اترک 300 برگ

  پاکت فریزر رولی اترک 300 برگ

  ۵,۵۰۰ تومان
 • کیسه فریز 200 برگ هوم پلاس جعبه ای

  کیسه فریز 200 برگ هوم پلاس جعبه ای

  ۱۱,۳۰۰ تومان
 • کیسه زباله اترک بسته ای

  کیسه زباله اترک بسته ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • کیسه زباله رولی

  کیسه زباله رولی

  ۸,۵۰۰ تومان
 • مسواک بزرگسال

  مسواک بزرگسال

  ۶,۵۰۰ تومان
 • مسواک عروسکی

  مسواک عروسکی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • مسواک کودک

  مسواک کودک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سفره یکبار مصرف پلاستیک رول کوچک

  سفره یکبار مصرف پلاستیک رول کوچک

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سفره یکبار مصرف پلاستیک رول بزرگ

  سفره یکبار مصرف پلاستیک رول بزرگ

  ۹,۰۰۰ تومان
 • گوش پاک کن

  گوش پاک کن

  ۳,۰۰۰ تومان
 • فویل آشپز خانه ضخامت متوسط

  فویل آشپز خانه ضخامت متوسط

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سلفون آشپزخانه

  سلفون آشپزخانه

  ۷,۵۰۰ تومان
 • برس

  برس

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش آشپزخانه سایز بزرگ رز مریم

  دستکش آشپزخانه سایز بزرگ رز مریم

  ۸,۵۰۰ تومان
 • دستکش یکبار مصرف (تعداد هر بسته بین 28 الی 40)

  دستکش یکبار مصرف (تعداد هر بسته بین 28 الی 40)

  ۶,۵۰۰ تومان
 • باطری قلمی AAA

  باطری قلمی AAA

  ۲,۰۰۰ تومان
 • باطری نیم قلمی AA

  باطری نیم قلمی AA

  ۲,۰۰۰ تومان
 • ژل آتش زا

  ژل آتش زا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • فندک طرح کلیپر پلاستیکی

  فندک طرح کلیپر پلاستیکی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • تیغ صورت تیز

  تیغ صورت تیز

  ۵,۰۰۰ تومان
 • تیغ صورت لرد

  تیغ صورت لرد

  ۵,۰۰۰ تومان
 • تیغ دو لبه دور کو تکی (اصل )

  تیغ دو لبه دور کو تکی (اصل )

  ۴,۰۰۰ تومان
 • تیغ سه لبه دورکو تکی (اصل)

  تیغ سه لبه دورکو تکی (اصل)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • تیغ دو لبه بسته ای 5 عددی

  تیغ دو لبه بسته ای 5 عددی

  ۷,۰۰۰ تومان
 • چسب نواری 2 سانتی

  چسب نواری 2 سانتی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • چسب نواری 5 سانتی بزرگ

  چسب نواری 5 سانتی بزرگ

  ۱۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره مینی مارکت میلان

اطلاعات فروشگاه مینی مارکت میلان

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

خیابان امام جنب کوچه نسترن 84

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23

جمعه

از 0 الی 1 بامداد , از 11 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 79950 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۴۹,۹۵۰ تومان