سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
مینی مارکت شبانه روزی قائن

مینی مارکت شبانه روزی قائن

مینی مارکت شبانه روزی قائن. ارسال سفارشات به تمام نقاط شهری قائن.به صورت تحویل در محل

قائن ، خراسان جنوبی

رستوران سفارش میپذیرد

 • ماست نیمبلوک(کم چرب)

  ماست نیمبلوک(کم چرب)

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماست نیمبلوک(پر چرب)

  ماست نیمبلوک(پر چرب)

  ۳,۸۰۰ تومان
 • ماست هراز

  ماست هراز

  ۵,۳۰۰ تومان
 • ماست چکیده هراز

  ماست چکیده هراز

  ۸,۴۰۰ تومان
 • ماست دامداران

  ماست دامداران

  ۴,۵۰۰ تومان
 • ماست سبو هراز

  ماست سبو هراز

  ۸,۴۰۰ تومان
 • ماست هراز پربیوتیک

  ماست هراز پربیوتیک

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • ماست سون کاله

  ماست سون کاله

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • ماست خضری

  ماست خضری

  ۹,۶۰۰ تومان
 • ماست سبو هراز

  ماست سبو هراز

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • ماست تک نفره رضوی و هراز

  ماست تک نفره رضوی و هراز

  ۱,۰۰۰ تومان
 • ماست مکوسیر تک نفره هراز

  ماست مکوسیر تک نفره هراز

  ۲,۵۰۰ تومان
 • ماست موسیر متوسط

  ماست موسیر متوسط

  ۴,۱۰۰ تومان
 • شیر خضری(پاکتی)

  شیر خضری(پاکتی)

  ۳,۲۰۰ تومان
 • شیر پرچرب کاله

  شیر پرچرب کاله

  ۵,۷۰۰ تومان
 • شیر کم چرب کاله

  شیر کم چرب کاله

  ۶,۲۰۰ تومان
 • شیر پرچرب دومینو

  شیر پرچرب دومینو

  ۵,۷۰۰ تومان
 • شیر پرچرب رضوی

  شیر پرچرب رضوی

  ۵,۷۰۰ تومان
 • شیر موز عالیس

  شیر موز عالیس

  ۸,۵۰۰ تومان
 • پنیر توریس

  پنیر توریس

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پنیر صباح معمولی

  پنیر صباح معمولی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • پنیر سفید(فله)

  پنیر سفید(فله)

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • کره میهن 10 گرمی

  کره میهن 10 گرمی

  ۵۵۰ تومان
 • کره 50 گرمی

  کره 50 گرمی

  ۲,۳۰۰ تومان
 • کره میهن 100 گرمی

  کره میهن 100 گرمی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • خامه کاله

  خامه کاله

  ۵,۵۰۰ تومان
 • خامه رضوی

  خامه رضوی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • خامه پگاه

  خامه پگاه

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دوغ عالیس 8 گیاه

  دوغ عالیس 8 گیاه

  ۷,۰۰۰ تومان
 • دوغ دامداران

  دوغ دامداران

  ۶,۵۰۰ تومان
 • دوغ نیمبلوک

  دوغ نیمبلوک

  ۲,۵۰۰ تومان
 • نوشابه 1.5 لیتر

  نوشابه 1.5 لیتر

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه تک نفره

  نوشابه تک نفره

  ۲,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت مادر کوچک

  بیسکوییت مادر کوچک

  ۱,۸۰۰ تومان
 • بیسکوییت مادر متوسط

  بیسکوییت مادر متوسط

  ۱,۰۰۰ تومان
 • ساقه طلایی ساده

  ساقه طلایی ساده

  ۳,۰۰۰ تومان
 • ساقه طلایی کرمدار

  ساقه طلایی کرمدار

  ۴,۰۰۰ تومان
 • چیپس چی توز

  چیپس چی توز

  ۴,۵۰۰ تومان
 • چیپس تاپیاس

  چیپس تاپیاس

  ۲,۵۰۰ تومان
 • پفک نمکی کوچک

  پفک نمکی کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • پفک نمکی متوسط

  پفک نمکی متوسط

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پفک نمکی بزرگ

  پفک نمکی بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پفیلا فله

  پفیلا فله

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تخمه کانادایی

  تخمه کانادایی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • تخمه آفتاب گردان

  تخمه آفتاب گردان

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • صابون نخل عددی

  صابون نخل عددی

  ۴,۹۰۰ تومان
 • صابون گلنار عددی

  صابون گلنار عددی

  ۲,۵۰۰ تومان
 • صابون بچه فیروز عددی

  صابون بچه فیروز عددی

  ۲,۹۰۰ تومان
 • شامپو بچه فیروز متوسط

  شامپو بچه فیروز متوسط

  ۶,۴۰۰ تومان
 • شامپو بچه فیروز بزرگ

  شامپو بچه فیروز بزرگ

  ۷,۸۰۰ تومان
 • شامپو بدن فیروز

  شامپو بدن فیروز

  ۶,۹۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره گلان

  شامپو ضد شوره گلان

  ۷,۲۰۰ تومان
 • شامپو سیر پرژک

  شامپو سیر پرژک

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • شامپو اوه بزرگ

  شامپو اوه بزرگ

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • شامپو بدن صحت

  شامپو بدن صحت

  ۷,۰۰۰ تومان
 • شامپو سدر صحت

  شامپو سدر صحت

  ۵,۸۰۰ تومان
 • شامپو لطیفه

  شامپو لطیفه

  ۷,۸۰۰ تومان
 • شامپو داو بزرگ

  شامپو داو بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شامپو داو کوچک

  شامپو داو کوچک

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو کلیر متوسط

  شامپو کلیر متوسط

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو سان سیلک

  شامپو سان سیلک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شامپو تخم مرغی

  شامپو تخم مرغی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پودر ماشین سافتلن طلایی

  پودر ماشین سافتلن طلایی

  ۵,۹۰۰ تومان
 • پودر یکتا دستی

  پودر یکتا دستی

  ۳,۶۰۰ تومان
 • پودر ماشینی اکتیو

  پودر ماشینی اکتیو

  ۵,۹۰۰ تومان
 • پودر ماشینی پرسیل

  پودر ماشینی پرسیل

  ۵,۹۰۰ تومان
 • پودر ماشینی هوم کر

  پودر ماشینی هوم کر

  ۵,۹۰۰ تومان
 • چسب زخم بسته ای

  چسب زخم بسته ای

  ۲,۵۰۰ تومان
 • پنبه بسته ای

  پنبه بسته ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی لیدی کر

  نوار بهداشتی لیدی کر

  ۹,۵۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی مای لیدی

  نوار بهداشتی مای لیدی

  ۸,۵۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی پنبه ریز

  نوار بهداشتی پنبه ریز

  ۸,۵۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی گلریز

  نوار بهداشتی گلریز

  ۷,۵۰۰ تومان
 • مایع یک لیتری پریل

  مایع یک لیتری پریل

  ۹,۰۰۰ تومان
 • مایع یک لیتری دورتو

  مایع یک لیتری دورتو

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستمال گلریز

  دستمال گلریز

  ۴,۹۰۰ تومان
 • دستمال خودرو

  دستمال خودرو

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دستمال توالت سافتلن

  دستمال توالت سافتلن

  ۸,۰۰۰ تومان
 • تیغ ژیلت بیک

  تیغ ژیلت بیک

  ۳,۳۰۰ تومان
 • مای بی بی سایز 1 تا 6

  مای بی بی سایز 1 تا 6

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • قند شکسته کیلویی

  قند شکسته کیلویی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • نمک بسته ای

  نمک بسته ای

  ۱,۰۰۰ تومان
 • تخم مرغ کیلویی

  تخم مرغ کیلویی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ بسته ای

  تخم مرغ سیمرغ بسته ای

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تخم مرغ محلی تازه عددی

  تخم مرغ محلی تازه عددی

  ۷۵۰ تومان
 • نسکافه عددی

  نسکافه عددی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • شکلات داغ عددی

  شکلات داغ عددی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • کاپوچینو عددی

  کاپوچینو عددی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • قهوه بسته ای

  قهوه بسته ای

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • چای دبش بسته ای

  چای دبش بسته ای

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • چای دبش کیلویی

  چای دبش کیلویی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • چای گلستان بسته ای

  چای گلستان بسته ای

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • روغن نینا بزرگ

  روغن نینا بزرگ

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • روغن بایراق بزرگ

  روغن بایراق بزرگ

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • روغن نینا کوچک

  روغن نینا کوچک

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • روغن آفتاب سرخ کردنی

  روغن آفتاب سرخ کردنی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • روغن اویلا سرخ کردنی بزرگ

  روغن اویلا سرخ کردنی بزرگ

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله بسته ای

  پودر ژله بسته ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پودر شربت عددی

  پودر شربت عددی

  ۱,۰۰۰ تومان
 • سن ایچ پرتغالی

  سن ایچ پرتغالی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سن ایچ آلبالویی

  سن ایچ آلبالویی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ماکارونی

  ماکارونی

  ۵,۵۰۰ تومان
 • ماکارونی تک شکل دار

  ماکارونی تک شکل دار

  ۵,۳۰۰ تومان
 • رب قوطی ایلیکا

  رب قوطی ایلیکا

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • رب قوطی سحر

  رب قوطی سحر

  ۱۹,۵۰۰ تومان
 • رب شیشه سحر کوچک

  رب شیشه سحر کوچک

  ۹,۰۰۰ تومان
 • رب شیشه سحر بزرگ

  رب شیشه سحر بزرگ

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • رب دلپذیر بزرگ

  رب دلپذیر بزرگ

  ۱۸,۲۰۰ تومان
 • آبلیمو متوسط

  آبلیمو متوسط

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آبلیمو بزرگ

  آبلیمو بزرگ

  ۱۹,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی تحفه

  تن ماهی تحفه

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • تن ماهی بارانک

  تن ماهی بارانک

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • کنسرو نخود سبز

  کنسرو نخود سبز

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کنسرو سبزیجات مخلوط

  کنسرو سبزیجات مخلوط

  ۴,۲۰۰ تومان
 • کنسرو سس ماکارونی سحر

  کنسرو سس ماکارونی سحر

  ۶,۵۰۰ تومان
 • کنسرو خوراک بادمجان

  کنسرو خوراک بادمجان

  ۷,۵۰۰ تومان
 • کنسرو ذرت شیرین دلپذیر

  کنسرو ذرت شیرین دلپذیر

  ۹,۰۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ

  ۸,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره مینی مارکت شبانه روزی قائن

اطلاعات رستوران مینی مارکت شبانه روزی قائن

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر

موقعیت

مینی مارکت شبانه روزی قائن. ارسال سفارشات به تمام نقاط شهری قائن.به صورت تحویل در محل
پشتیبانی چی میل در قاین 09903323870

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 23

جمعه

از 0 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 100000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان