سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود چکاوک اردکان

فست فود چکاوک اردکان

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • پیتزا ویژه چکاوک خانواده

  پیتزا ویژه چکاوک خانواده

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) خانواده

  پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) خانواده

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا خانواده

  پیتزا ویکتوریا خانواده

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان خانواده

  پیتزا سلطان خانواده

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت خانواده

  پیتزا مخصوص با گوشت خانواده

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص خانواده

  پیتزا مخصوص خانواده

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب خانواده

  پیتزا جوجه کباب خانواده

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خانواده

  پیتزا پپرونی خانواده

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزون خانواده

  پیتزا کالزون خانواده

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون خانواده

  پیتزا خاتون خانواده

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون خانواده

  پیتزا ژامبون خانواده

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو(تند) خانواده

  پیتزا بی بی کیو(تند) خانواده

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه چکاوک دونفره

  پیتزا ویژه چکاوک دونفره

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب دونفره

  پیتزا جوجه کباب دونفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) دونفره

  پیتزا قارچ و گوشت (ذغالی) دونفره

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا دونفره

  پیتزا ویکتوریا دونفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان دونفره

  پیتزا سلطان دونفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت دونفره

  پیتزا مخصوص با گوشت دونفره

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص دونفره

  پیتزا مخصوص دونفره

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی دونفره

  پیتزا پپرونی دونفره

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات دونفره

  پیتزا سبزیجات دونفره

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزون دونفره

  پیتزا کالزون دونفره

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون دونفره

  پیتزا خاتون دونفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو(تند) دونفره

  پیتزا بی بی کیو(تند) دونفره

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون دونفره

  پیتزا ژامبون دونفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه چکاوک یک نفره

  پیتزا ویژه چکاوک یک نفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون یک نفره

  پیتزا خاتون یک نفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کالزون تک نفره

  کالزون تک نفره

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون تک نفره

  پیتزا ژامبون تک نفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو تک نفره

  پیتزا بی بی کیو تک نفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر تک نفره

  پیتزا قارچ و پنیر تک نفره

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا برگر تک نفره

  پیتزا برگر تک نفره

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی یک نفره

  پیتزا پپرونی یک نفره

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت(ذغالی) یک نفره

  پیتزا قارچ و گوشت(ذغالی) یک نفره

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب یک نفره

  پیتزا جوجه کباب یک نفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان یک نفره

  پیتزا سلطان یک نفره

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا یک نفره

  پیتزا ویکتوریا یک نفره

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت یک نفره

  پیتزا مخصوص با گوشت یک نفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص یک نفره

  پیتزا مخصوص یک نفره

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات یک نفره

  پیتزا سبزیجات یک نفره

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خاتون مینی

  پیتزا خاتون مینی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ژامبون مینی

  پیتزا ژامبون مینی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بی بی کیو مینی

  پیتزا بی بی کیو مینی

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و پنیر مینی

  پیتزا قارچ و پنیر مینی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت مینی

  پیتزا قارچ و گوشت مینی

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • پیتزا جوجه کباب مینی

  پیتزا جوجه کباب مینی

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سلطان مینی

  پیتزا سلطان مینی

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص با گوشت مینی

  پیتزا مخصوص با گوشت مینی

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص مینی

  پیتزا مخصوص مینی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا مینی

  پیتزا ویکتوریا مینی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • برگر چکاوک

  برگر چکاوک

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • برگر مخصوص سراشپز چکاوک

  برگر مخصوص سراشپز چکاوک

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • فیله برگر ویژه

  فیله برگر ویژه

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • برگر ویژه

  برگر ویژه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • چیکن استریپس مخصوص 4تیکه

  چیکن استریپس مخصوص 4تیکه

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • لقمه تند

  لقمه تند

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چیکن استریپس مخصوص 6 تکه

  چیکن استریپس مخصوص 6 تکه

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله آتشین

  ساندویچ فیله آتشین

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ساندویچ ژامبون تنوری

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری (بدون روغن)

  هات داگ تنوری (بدون روغن)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله سوخاری

  ساندویچ فیله سوخاری

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله مرغ

  ساندویچ فیله مرغ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ هات داگ مخصوص (با روغن)

  ساندویچ هات داگ مخصوص (با روغن)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب مخصوص

  بشقاب مخصوص

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل مرغ

  شنیسل مرغ

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • اسکالپ مرغ

  اسکالپ مرغ

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • چیکن گریل

  چیکن گریل

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ساده

  سیب زمینی ساده

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه بزرگ

  سیب زمینی ویژه بزرگ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پپرونی متوسط

  سیب زمینی پپرونی متوسط

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پپرونی بزرگ

  سیب زمینی پپرونی بزرگ

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر بزرگ

  سیب زمینی با قارچ و پنیر بزرگ

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ و پنیر

  قارچ و پنیر

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • چیپس و پنیر

  چیپس و پنیر

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر متوسط

  سیب زمینی با قارچ و پنیر متوسط

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی مخصوص متوسط

  سیب زمینی مخصوص متوسط

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده مشکی

  نوشابه خانواده مشکی

  ۷,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده زرد

  نوشابه خانواده زرد

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۷,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۲۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود چکاوک اردکان

اطلاعات فروشگاه فست فود چکاوک اردکان

نوع سفارش

فست فود , فست فود

موقعیت

اردکان ، خیابان سعدی / ارسال به تمام نقاط داخل شهری اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 118550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۳۴,۲۰۰ تومان