سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود فرنوویچ میبد

فست فود فرنوویچ میبد

اردکان و میبد -09366969763 -09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی تک

  پیتزا رست بیف امریکایی تک

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی تک

  پیتزا دونی امریکایی تک

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی تک

  پیتزا پپرونی امریکایی تک

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز خانواده

  پیتزا سرآشپز خانواده

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا مخصوص فرنو خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۳۰۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا رست بیف خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا دونی خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ خانواده ( 4 تا 5 نفر)

  پیتزا مرغ و قارچ خانواده ( 4 تا 5 نفر)

  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خانواده

  پیتزا پپرونی خانواده

  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا خانواده

  پیتزا ویکتوریا خانواده

  ۴۵۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی پنجره ای

  پیتزا پپرونی پنجره ای

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند پنجره ای

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند پنجره ای

  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو پنجره ای

  پیتزا مخصوص فرنو پنجره ای

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف پنجره ای

  پیتزا رست بیف پنجره ای

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای

  پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای

  ۱۶۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو پنجره ای

  پیتزا میکس فرنو پنجره ای

  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی پنجره ای

  پیتزا دونی پنجره ای

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا پنجره ای

  پیتزا ویکتوریا پنجره ای

  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر گوسفندی

  ماشروم برگر گوسفندی

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر گوسفندی

  اسپشیال برگر گوسفندی

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر گوسفندی

  مگا برگر گوسفندی

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی گوسفندی

  برگر ذغالی گوسفندی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر گوسفندی

  چیز برگر گوسفندی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر گوسفندی

  گریل چیکن برگر گوسفندی

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر گوسفندی

  هالو برگر گوسفندی

  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن

  گریل چیکن

  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر پلاس گوسفندی

  هالو برگر پلاس گوسفندی

  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر پلاس گوسفندی

  چیز برگر پلاس گوسفندی

  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر پلاس گوسفندی

  مگا برگر پلاس گوسفندی

  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر پلاس گوسفندی

  گریل چیکن برگر پلاس گوسفندی

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

  پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

  ۱۹۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  ۲۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری ایتالیایی

  پیتزا کاپری ایتالیایی

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۲۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی ایتالیایی

  پیتزا دونی ایتالیایی

  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم ایتالیایی

  پیتزا سوپریم ایتالیایی

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • هات رویال

  هات رویال

  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • بمب سوخاری

  بمب سوخاری

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ لاتی

  ساندویچ لاتی

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • غول فرنو ویچ

  غول فرنو ویچ

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 7 تکه

  فیله سوخاری 7 تکه

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 3 تیکه

  فیله سوخاری 3 تیکه

  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 5 تیکه

  فیله سوخاری 5 تیکه

  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 4 تیکه

  فیله سوخاری 4 تیکه

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله سوخاری

  سالاد سزار با فیله سوخاری

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله گریل

  سالاد سزار با فیله گریل

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • سس پمپی ویژه فرنوویچ

  سس پمپی ویژه فرنوویچ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیزا

  چیزا

  ۱۹۷,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود فرنوویچ میبد

اطلاعات فروشگاه فست فود فرنوویچ میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد میدان جوان ابتدای خ ایت اله خامنه ای

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 20 الی 23

یک شنبه

از 20 الی 23

دو شنبه

از 20 الی 23

سه شنبه

از 20 الی 23

پنج شنبه

از 20 الی 23

جمعه

از 20 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 398200 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۶۴,۷۰۰ تومان