سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود فرنوویچ میبد

فست فود فرنوویچ میبد

اردکان و میبد -09366969763 -09168444096-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی تک

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک

  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی تک

  پیتزا رست بیف امریکایی تک

  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی تک

  پیتزا دونی امریکایی تک

  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی تک‌

  ۱۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی تک

  پیتزا پپرونی امریکایی تک

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا رست بیف امریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی آمریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  پیتزا دونی آمریکایی خانواده (4 تا 5 نفر )

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی خانواده ( 4 تا 5 نفر)

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی خانواده ( 4 تا 5 نفر)

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی خانواده

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی خانواده

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی پنجره ای

  پیتزا پپرونی امریکایی پنجره ای

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی پنجره ای

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی تند امریکایی پنجره ای

  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی پنجره ای

  پیتزا مخصوص فرنو آمریکایی پنجره ای

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی پنجره ای

  پیتزا رست بیف امریکایی پنجره ای

  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی آمریکایی پنجره ای

  پیتزا دونی آمریکایی پنجره ای

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ امریکایی پنجره ای

  پیتزا مرغ و قارچ امریکایی پنجره ای

  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی پنجره ای

  پیتزا میکس فرنو امریکایی پنجره ای

  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی پنجره ای

  پیتزا دونی امریکایی پنجره ای

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی پنجره ای

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی پنجره ای

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر گوسفندی

  ماشروم برگر گوسفندی

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر گوسفندی

  اسپشیال برگر گوسفندی

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر گوسفندی

  مگا برگر گوسفندی

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی گوسفندی

  برگر ذغالی گوسفندی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر گوسفندی

  چیز برگر گوسفندی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر گوسفندی

  گریل چیکن برگر گوسفندی

  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۹۴,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر گوسفندی

  هالو برگر گوسفندی

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن

  گریل چیکن

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر پلاس گوسفندی

  هالو برگر پلاس گوسفندی

  ۸۶,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  اسپشیال برگر پلاس گوسفندی

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر پلاس گوسفندی

  چیز برگر پلاس گوسفندی

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر پلاس گوسفندی

  مگا برگر پلاس گوسفندی

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  پیتزا کالزونه ایتالیایی(مواد بین خمیر)

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری ایتالیایی

  پیتزا کاپری ایتالیایی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی ایتالیایی

  پیتزا دونی ایتالیایی

  ۱۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  پیتزا مرغ و قارچ اسپایسی (تند) ایتالیایی

  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم ایتالیایی

  پیتزا سوپریم ایتالیایی

  ۱۶۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
 • هات رویال

  هات رویال

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • بمب سوخاری

  بمب سوخاری

  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ لاتی

  ساندویچ لاتی

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • غول فرنو ویچ

  غول فرنو ویچ

  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 3 تیکه

  فیله سوخاری 3 تیکه

  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 5 تیکه

  فیله سوخاری 5 تیکه

  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 4 تیکه

  فیله سوخاری 4 تیکه

  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  سیب زمینی با ژامبون و پنیر

  ۸۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله سوخاری

  سالاد سزار با فیله سوخاری

  ۹۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله گریل

  سالاد سزار با فیله گریل

  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • سس پمپی ویژه فرنوویچ

  سس پمپی ویژه فرنوویچ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • چیزا

  چیزا

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود فرنوویچ میبد

اطلاعات فروشگاه فست فود فرنوویچ میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد میدان جوان ابتدای خ ایت اله خامنه ای

ساعات کار این مرکز

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

سه شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 22

پنج شنبه

از 19 الی 22

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 298200 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۴,۷۰۰ تومان