سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود فرنوویچ میبد

فست فود فرنوویچ میبد

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک نفره

  پیتزا ویکتوریا آمریکایی تک نفره

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص امریکایی تک

  پیتزا مخصوص امریکایی تک

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی تک

  پیتزا رست بیف امریکایی تک

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی تک

  پیتزا دونی امریکایی تک

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • چیکن اسپایسی تند امریکایی تک‌

  چیکن اسپایسی تند امریکایی تک‌

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی تک

  پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی تک

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی تک

  پیتزا پپرونی امریکایی تک

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوکتل شکاری امریکایی تک

  پیتزا کوکتل شکاری امریکایی تک

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شیکاگو امریکایی تک

  پیتزا شیکاگو امریکایی تک

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  پیتزا ویکتوریا ایتالیایی

  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری ایتالیایی

  پیتزا کاپری ایتالیایی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی ایتالیایی

  پیتزا دونی ایتالیایی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن اسپایسی (تند) ایتالیایی

  پیتزا چیکن اسپایسی (تند) ایتالیایی

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تکس مکس ایتالیایی

  پیتزا تکس مکس ایتالیایی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم ایتالیایی

  پیتزا سوپریم ایتالیایی

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۷۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  ۹۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ملانزا ایتالیایی

  پیتزا ملانزا ایتالیایی

  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر معمولی

  هالو برگر معمولی

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر معمولی

  اسپشیال برگر معمولی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • هات رویال

  هات رویال

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ اسپایسی

  هات داگ اسپایسی

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر معمولی

  چیزبرگر معمولی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • مگابرگر معمولی

  مگابرگر معمولی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی معمولی

  برگر ذغالی معمولی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • برگر دهه شصتی گوسفندی

  برگر دهه شصتی گوسفندی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • برگر دهه شصتی معمولی

  برگر دهه شصتی معمولی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • برگر گردویی گوسفندی

  برگر گردویی گوسفندی

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • برگر گردویی معمولی

  برگر گردویی معمولی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر معمولی

  گریل چیکن برگر معمولی

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • آنیون برگر گوسفندی

  آنیون برگر گوسفندی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • آنیون برگر معمولی

  آنیون برگر معمولی

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر معمولی

  دوبل برگر معمولی

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر معمولی

  ماشروم برگر معمولی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • بمب بندری

  بمب بندری

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • بمب سوخاری

  بمب سوخاری

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ لاتی

  ساندویچ لاتی

  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر گوسفندی

  ماشروم برگر گوسفندی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر گوسفندی

  اسپشیال برگر گوسفندی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر گوسفندی

  مگا برگر گوسفندی

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • غول فرنو ویچ

  غول فرنو ویچ

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی گوسفندی

  برگر ذغالی گوسفندی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر گوسفندی

  چیز برگر گوسفندی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر گوسفندی

  گریل چیکن برگر گوسفندی

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر گوسفندی

  هالو برگر گوسفندی

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • چیکن گریل

  چیکن گریل

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 3 تیکه

  فیله سوخاری 3 تیکه

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 5 تیکه

  فیله سوخاری 5 تیکه

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 7 تیکه

  فیله سوخاری 7 تیکه

  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیاز سوخاری

  پیاز سوخاری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی تنوری اسپشیال بزرگ

  سیب زمینی تنوری اسپشیال بزرگ

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی و پنیر بزرگ

  سیب زمینی و پنیر بزرگ

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی مینی

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی مینی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص امریکایی مینی

  پیتزا مخصوص امریکایی مینی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی مینی

  پیتزا رست بیف امریکایی مینی

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی مینی

  پیتزا دونی امریکایی مینی

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن اسپایسی امریکایی مینی

  پیتزا چیکن اسپایسی امریکایی مینی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی مینی

  پیتزا پپرونی امریکایی مینی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی مینی

  پیتزا سرآشپز امریکایی مینی

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی مینی

  پیتزا میکس فرنو امریکایی مینی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شیکاگو امریکایی مینی

  پیتزا شیکاگو امریکایی مینی

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی مینی

  پیتزا سبزیجات امریکایی مینی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • دلستر هوفنبرگ خانواده

  دلستر هوفنبرگ خانواده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پپسی قوطی اصل

  پپسی قوطی اصل

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۹,۰۰۰ تومان
 • دوغ گرینه تک نفره

  دوغ گرینه تک نفره

  ۸,۰۰۰ تومان
 • تست فنی فروشگاه

  تست فنی فروشگاه

  ۱ تومان
 • چیزا

  چیزا

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب رژیمی فرنو

  بشقاب رژیمی فرنو

  ۵۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود فرنوویچ میبد

اطلاعات فروشگاه فست فود فرنوویچ میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد میدان جوان ابتدای خ ایت اله خامنه ای

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 22

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 21

پنج شنبه

از 19 الی 21

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 196200 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۳۴,۷۰۰ تومان