سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی تک

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص فرنو امریکایی مینی

  پیتزا مخصوص فرنو امریکایی مینی

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص امریکایی مینی

  پیتزا مخصوص امریکایی مینی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص امریکایی تک

  پیتزا مخصوص امریکایی تک

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی تک

  پیتزا رست بیف امریکایی تک

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف امریکایی مینی

  پیتزا رست بیف امریکایی مینی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی تک

  پیتزا دونی امریکایی تک

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی امریکایی مینی

  پیتزا دونی امریکایی مینی

  ۲۰۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی تک

  پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی تک

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن اسپایسی تند امریکایی تک‌

  چیکن اسپایسی تند امریکایی تک‌

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی مینی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی تک

  پیتزا پپرونی امریکایی تک

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی امریکایی مینی

  پیتزا پپرونی امریکایی مینی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  پیتزا سرآشپز امریکایی تک

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سرآشپز امریکایی مینی

  پیتزا سرآشپز امریکایی مینی

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوکتل شکاری امریکایی تک

  پیتزا کوکتل شکاری امریکایی تک

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  پیتزا میکس فرنو امریکایی تک

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو امریکایی مینی

  پیتزا میکس فرنو امریکایی مینی

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شیکاگو امریکایی تک

  پیتزا شیکاگو امریکایی تک

  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • پیتزا شیکاگو امریکایی مینی

  پیتزا شیکاگو امریکایی مینی

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  پیتزا سبزیجات امریکایی تک

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات امریکایی مینی

  پیتزا سبزیجات امریکایی مینی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری ایتالیایی

  پیتزا کاپری ایتالیایی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دونی ایتالیایی

  پیتزا دونی ایتالیایی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن اسپایسی (تند) ایتالیایی

  پیتزا چیکن اسپایسی (تند) ایتالیایی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تکس مکس ایتالیایی

  پیتزا تکس مکس ایتالیایی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  پیتزا چهار فصل ایتالیایی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم ایتالیایی

  پیتزا سوپریم ایتالیایی

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  پیتزا میکس فرنو ایتالیایی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ملانزا ایتالیایی

  پیتزا ملانزا ایتالیایی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک ایتالیایی

  پیتزا استیک ایتالیایی

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر ویژه

  چیزبرگر ویژه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر

  اسپشیال برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • مگا برگر

  مگا برگر

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ سوپریم

  ساندویچ سوپریم

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کراکف پنیری

  کراکف پنیری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • غول فرنو ویچ

  غول فرنو ویچ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی

  برگر ذغالی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • گریل چیکن برگر

  گریل چیکن برگر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • هالو برگر

  هالو برگر

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • چیکن گریل

  چیکن گریل

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 3 تیکه

  فیله سوخاری 3 تیکه

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 5 تیکه

  فیله سوخاری 5 تیکه

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 7 تیکه

  فیله سوخاری 7 تیکه

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • بازو سوخاری 5 تکه

  بازو سوخاری 5 تکه

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • بازو سوخاری 7 تکه

  بازو سوخاری 7 تکه

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • بازو سوخاری 10 تکه

  بازو سوخاری 10 تکه

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری 5 تکه

  بال سوخاری 5 تکه

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری 7 تکه

  بال سوخاری 7 تکه

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری 10 تکه

  بال سوخاری 10 تکه

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • میکس فیله و بازو سوخاری

  میکس فیله و بازو سوخاری

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • میکس بال و بازوی سوخاری

  میکس بال و بازوی سوخاری

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی و پنیر

  سیب زمینی و پنیر

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری

  سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ گریل

  سالاد سزار با مرغ گریل

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • پپسی قوطی اصل

  پپسی قوطی اصل

  ۵,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی زیرو کوکا

  نوشابه قوطی زیرو کوکا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه کوکا خانواده

  نوشابه کوکا خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دلستر بیگ بر

  دلستر بیگ بر

  ۵,۵۰۰ تومان
 • دوغ گرینه خانواده

  دوغ گرینه خانواده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • دوغ گرینه تک نفره

  دوغ گرینه تک نفره

  ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود فرنوویچ میبد

اطلاعات فروشگاه فست فود فرنوویچ میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد میدان جوان ابتدای خ ایت اله خامنه ای

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 124700 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۴,۷۰۰ تومان