سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
فست فود ای فود (ارومیه)

فست فود ای فود (ارومیه)

پیک رایگان در تمام نقاط شهری ارومیه

ارومیه

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مخلوط بزرگ

  پیتزا مخلوط بزرگ

  ۲۵,۶۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی بزرگ

  پیتزا پپرونی بزرگ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و مرغ بزرگ

  پیتزا قارچ و مرغ بزرگ

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت بزرگ

  پیتزا قارچ و گوشت بزرگ

  ۳۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص ای فود بزرگ

  پیتزا مخصوص ای فود بزرگ

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات بزرگ

  پیتزا سبزیجات بزرگ

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر می بزرگ

  پیتزا سوپر می بزرگ

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • پیتزا فیلا دلفیا بزرگ

  پیتزا فیلا دلفیا بزرگ

  ۳۸,۴۰۰ تومان
 • پیتزا بیف بزرگ

  پیتزا بیف بزرگ

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزای معمولی بزرگ

  پیتزای معمولی بزرگ

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا معمولی متوسط

  پیتزا معمولی متوسط

  ۱۷,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط متوسط

  پیتزا مخلوط متوسط

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی متوسط

  پیتزا پپرونی متوسط

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ قارچ متوسط

  پیتزا مرغ قارچ متوسط

  ۲۳,۲۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت متوسط

  پیتزا قارچ و گوشت متوسط

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص ای فود متوسط

  پیتزا مخصوص ای فود متوسط

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات متوسط

  پیتزا سبزیجات متوسط

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا سوپر می متوسط

  پیتزا سوپر می متوسط

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا معمولی مینی

  پیتزا معمولی مینی

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مینی

  پیتزا مخلوط مینی

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ مینی

  پیتزا مرغ و قارچ مینی

  ۱۸,۴۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ و گوشت مینی

  پیتزا قارچ و گوشت مینی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • بیگ مگ برگر

  بیگ مگ برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • برگر سر آشپز

  برگر سر آشپز

  ۲۷,۲۰۰ تومان
 • غول برگر

  غول برگر

  ۲۵,۶۰۰ تومان
 • دوبل چیز برگر ویژه

  دوبل چیز برگر ویژه

  ۲۵,۶۰۰ تومان
 • قارچ برگر پنیری

  قارچ برگر پنیری

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • آجی برگر

  آجی برگر

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • هبرگر مخصوص

  هبرگر مخصوص

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر مخصوص

  دوبل برگر مخصوص

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • چیز برگر مخصوص

  چیز برگر مخصوص

  ۱۸,۴۰۰ تومان
 • برگر معمولی

  برگر معمولی

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • مولتی ویچ 4 نفره

  مولتی ویچ 4 نفره

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • دنر مرغ پرسی

  دنر مرغ پرسی

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ پنیری

  هات داگ پنیری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ دهه شصت

  ساندویچ دهه شصت

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • ساندویچ دنر مرغ

  ساندویچ دنر مرغ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • ساندویچ گوشت ویژه

  ساندویچ گوشت ویژه

  ۲۲,۴۰۰ تومان
 • ساندویچ کوکتل تنوری

  ساندویچ کوکتل تنوری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ویژه مرغ

  ساندویچ ویژه مرغ

  ۲۰,۸۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ژامبون مرغ

  ساندویچ ژامبون مرغ

  ۱۳,۶۰۰ تومان
 • ساندویچ جگر

  ساندویچ جگر

  ۹,۶۰۰ تومان
 • ساندویچ کالباس خشک

  ساندویچ کالباس خشک

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ماکارونی

  ساندویچ ماکارونی

  ۸,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 4 نفره

  فیله سوخاری 4 نفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری

  بال سوخاری

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پک کنتاکی 4 نفره

  پک کنتاکی 4 نفره

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 2 نفره

  فیله سوخاری 2 نفره

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • پک کنتاکی 2 نفره

  پک کنتاکی 2 نفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • لاح معجون

  لاح معجون

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیده قیمالی

  پیده قیمالی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیده گوش باشی

  پیده گوش باشی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیده کارشاری

  پیده کارشاری

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیده سو جوخلی

  پیده سو جوخلی

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • اسنک برگر

  اسنک برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • اسنک دوبل برگر

  اسنک دوبل برگر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • اسنک مخلوط

  اسنک مخلوط

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • اسنک با قارچ وپنیر

  اسنک با قارچ وپنیر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • اسنک ویژه

  اسنک ویژه

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • اسنک مرغ و قارچ

  اسنک مرغ و قارچ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

  سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد پاستا

  سالاد پاستا

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۴,۸۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده کوکا

  نوشابه خانواده کوکا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه فانتا بزرگ

  نوشابه فانتا بزرگ

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه فلزی کوکا

  نوشابه فلزی کوکا

  ۲,۴۰۰ تومان
 • نوشابه فلزی فانتا

  نوشابه فلزی فانتا

  ۲,۴۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود ای فود (ارومیه)

اطلاعات فروشگاه فست فود ای فود (ارومیه)

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

ارومیه شیخ تپه خ تمکین وش نبش کوی نگین
یکی از قدیمی ترین و بهترین فست فودها در ارومیه
پیک رایگان در تمام نقاط شهری ارومیه

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

یک شنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

دو شنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

سه شنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

چهارشنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

پنج شنبه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22

جمعه

از 12 الی 15 , از 17 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (20%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 0 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان