سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
صنایع دستی خورشید

صنایع دستی خورشید

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • نیم ست استیل رنگ ثابت 5

  نیم ست استیل رنگ ثابت 5

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • نیم ست استیل رنگ ثابت 3

  نیم ست استیل رنگ ثابت 3

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • دستبند حدید

  دستبند حدید

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • نیم ست قلب دلفین

  نیم ست قلب دلفین

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نیم ست گل کد 11

  نیم ست گل کد 11

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • گردنبند بمان برای من فیروزه و کریستال قرمز

  گردنبند بمان برای من فیروزه و کریستال قرمز

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • گردنبند جان ...

  گردنبند جان ...

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • نیم ست هیچ

  نیم ست هیچ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پا بند نگین دار

  پا بند نگین دار

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • نیم ست نگینی

  نیم ست نگینی

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پا بند قلب

  پا بند قلب

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • نیم ست گل بزرگ

  نیم ست گل بزرگ

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • نیم ست چیناب یزدی

  نیم ست چیناب یزدی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند کشی دخترانه

  دستبند کشی دخترانه

  ۷,۰۰۰ تومان
 • دستبند چوبی مردانه و زنانه

  دستبند چوبی مردانه و زنانه

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دستبند فیروزه ای

  دستبند فیروزه ای

  ۸,۰۰۰ تومان
 • دسبند رزین

  دسبند رزین

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند کریستالی دخترانه

  دستبند کریستالی دخترانه

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نیم ست کد12

  نیم ست کد12

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند انیکس گره ای

  دستبند انیکس گره ای

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند وگیره روسری

  دستبند وگیره روسری

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • نیم ست کد13

  نیم ست کد13

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • نیم ست6

  نیم ست6

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • نیم ست5

  نیم ست5

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند انیکس دوبافت

  دستبند انیکس دوبافت

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نیم ست7

  نیم ست7

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دستبند. انیکس ومس

  دستبند. انیکس ومس

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نیم ست استیل رنگ ثابت 2

  نیم ست استیل رنگ ثابت 2

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • فیل چشم زخم

  فیل چشم زخم

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دختر وپسر نیمکتی

  دختر وپسر نیمکتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مجسمه رخ

  مجسمه رخ

  ۷,۰۰۰ تومان
 • کلبه کیتی دخترانه

  کلبه کیتی دخترانه

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • لاو ماه

  لاو ماه

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • جوجو لاو

  جوجو لاو

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • دختر وپسر دوچرخه سوار جفتی

  دختر وپسر دوچرخه سوار جفتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مجسمه جاقلمی کفشی

  مجسمه جاقلمی کفشی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • جاقلی /جاخلالی/جاشمعی جفتی

  جاقلی /جاخلالی/جاشمعی جفتی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دیوارکوب چوبی

  دیوارکوب چوبی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • مجسمه پا آویز جفتی

  مجسمه پا آویز جفتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مجسمه دختر وپسر

  مجسمه دختر وپسر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • مجسمه دختر و پسر خرگوش به دست

  مجسمه دختر و پسر خرگوش به دست

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • فیل کوچک

  فیل کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آهو سه تایی

  آهو سه تایی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • مجسمه تاب سوار

  مجسمه تاب سوار

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • مجسمه لاو

  مجسمه لاو

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مجسمه لاو قلب

  مجسمه لاو قلب

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • مجسمه لاو درختی

  مجسمه لاو درختی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • مجسمه لاو جا شمعی

  مجسمه لاو جا شمعی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • جاقلمی خرسی

  جاقلمی خرسی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • جاقلمی جغد فارغ التحصیل

  جاقلمی جغد فارغ التحصیل

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • درخت خرسی جفتی

  درخت خرسی جفتی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • گلدان عروسک کوچک

  گلدان عروسک کوچک

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 •   گلدان سطلی کوچک 4تایی

  گلدان سطلی کوچک 4تایی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قوری فانتزی

  قوری فانتزی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • مجسمه قو خانواده

  مجسمه قو خانواده

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • فیل سه تایی بزرگ

  فیل سه تایی بزرگ

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • گلدان عروسکی کاکتوس

  گلدان عروسکی کاکتوس

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 •  عروسک بافتنی

  عروسک بافتنی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • آویز خرگوش

  آویز خرگوش

  ۸,۰۰۰ تومان
 • خرس خابالو

  خرس خابالو

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آویزخرس پولیشی

  آویزخرس پولیشی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آویز خرس نگینی

  آویز خرس نگینی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آویز موش لاو

  آویز موش لاو

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • آویز دختر روسی

  آویز دختر روسی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • هفت سین نوروز

  هفت سین نوروز

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • دیس بزرگ دسته دار

  دیس بزرگ دسته دار

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پارچ آب

  پارچ آب

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • دیس کباب خوری و شیرینی خوری

  دیس کباب خوری و شیرینی خوری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • بطری آب

  بطری آب

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • جاقلمی لیوانی یا جا قاشقی رو میزی

  جاقلمی لیوانی یا جا قاشقی رو میزی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • کره خوری

  کره خوری

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • کاسه ماست خوری

  کاسه ماست خوری

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • کاسه عسل خوری یا ترشی

  کاسه عسل خوری یا ترشی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • نمکدان

  نمکدان

  ۸,۰۰۰ تومان
 • قوری متوسط

  قوری متوسط

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • قندان

  قندان

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کاسه بزرگ آبگوشت خوری

  کاسه بزرگ آبگوشت خوری

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • بشقاب گود )خورشت خوری(

  بشقاب گود )خورشت خوری(

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • بشقاب میوه خوری یا پیش دستی

  بشقاب میوه خوری یا پیش دستی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • لیوان

  لیوان

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • فنجان

  فنجان

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • گلدان کوچک رو میزی

  گلدان کوچک رو میزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون خوری یا.....

  زیتون خوری یا.....

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شکلات خوری رنگین کمان

  شکلات خوری رنگین کمان

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سوپ خوری

  سوپ خوری

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پارچ ولیوان

  پارچ ولیوان

  ۱۴۲,۰۰۰ تومان
 • بشقاب پلو خوری خورشید خانم

  بشقاب پلو خوری خورشید خانم

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 8

  باکس هدیه 8

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 10

  باکس هدیه 10

  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • جعبه کادویی مربع ساعت

  جعبه کادویی مربع ساعت

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 7

  باکس اماده هدیه 7

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 9

  باکس هدیه 9

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • جعبه کوچک مستطیلی

  جعبه کوچک مستطیلی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • جعبه مستطیلی

  جعبه مستطیلی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 15

  باکس هدیه 15

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 16

  باکس اماده هدیه 16

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پاکت گلاسه متوسط 1

  پاکت گلاسه متوسط 1

  ۵,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 4

  باکس اماده هدیه 4

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پاکت متوسط 2

  پاکت متوسط 2

  ۶,۰۰۰ تومان
 • جعبه دستبند

  جعبه دستبند

  ۵,۰۰۰ تومان
 • باکس شماره 17

  باکس شماره 17

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 13

  باکس هدیه 13

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 14

  باکس هدیه 14

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 11

  باکس اماده هدیه 11

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • باکس هدیه 12

  باکس هدیه 12

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه6

  باکس اماده هدیه6

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه5

  باکس اماده هدیه5

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه2

  باکس اماده هدیه2

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 3

  باکس اماده هدیه 3

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • باکس اماده هدیه 1

  باکس اماده هدیه 1

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • جعبه کادوی مثلثی

  جعبه کادوی مثلثی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • جعبه کادویی قلبی

  جعبه کادویی قلبی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بطری عشق

  بطری عشق

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پوشال لیزری

  پوشال لیزری

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پوشال کاغذی

  پوشال کاغذی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • قلب ای لاو یو

  قلب ای لاو یو

  ۵,۰۰۰ تومان
 • برگ گل پارچه ای

  برگ گل پارچه ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • شاخه گل فومی کوچک

  شاخه گل فومی کوچک

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پیکسل ماه تولد

  پیکسل ماه تولد

  ۲,۰۰۰ تومان
 • جا کلیدی قلب

  جا کلیدی قلب

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ریسه مفتولی 10متری

  ریسه مفتولی 10متری

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • ریسه یک متری

  ریسه یک متری

  ۹,۰۰۰ تومان
 • مگنت پروانه

  مگنت پروانه

  ۲,۰۰۰ تومان
 •  پاکت کادو کوچک 2

  پاکت کادو کوچک 2

  ۴,۰۰۰ تومان
 •  پاکت کادو کوچک 2

  پاکت کادو کوچک 2

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پاکت کوچک 1

  پاکت کوچک 1

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پاکت متوسط 3

  پاکت متوسط 3

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پاکت بزرگ گلاسه

  پاکت بزرگ گلاسه

  ۷,۰۰۰ تومان
 • پاکت بزرگ مقوایی

  پاکت بزرگ مقوایی

  ۱۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره صنایع دستی خورشید

اطلاعات فروشگاه صنایع دستی خورشید

نوع سفارش

محصولات خانگی , سوغات و صنایع دستی

موقعیت

اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 9 الی 21

یک شنبه

از 9 الی 21

دو شنبه

از 9 الی 21

سه شنبه

از 9 الی 21

چهارشنبه

از 9 الی 21

پنج شنبه

از 9 الی 21

جمعه

از 9 الی 21


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 100000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان