سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد

رستوران سفارش میپذیرد

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا بزرگ لحم

  پیتزا بزرگ لحم

  ۲۳,۵۲۰ تومان
 • پیتزا بزرگ رست بیف

  پیتزا بزرگ رست بیف

  ۲۳,۵۲۰ تومان
 • پیتزا بزرگ گوشت

  پیتزا بزرگ گوشت

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • پیتزا بزرگ مخلوط

  پیتزا بزرگ مخلوط

  ۲۳,۵۲۰ تومان
 • پیزا بزرگ مرغ

  پیزا بزرگ مرغ

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت 1

  پیتزا گوشت 1

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • پیتزا صغیره (مینی)

  پیتزا صغیره (مینی)

  ۱۸,۶۲۰ تومان
 • پیتزا بیروتی مرغ دو نفره

  پیتزا بیروتی مرغ دو نفره

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بیروتی مخلوط مرغ دونفره

  پیتزا بیروتی مخلوط مرغ دونفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا بیروتی بوقلمون دو نفره

  پیتزا بیروتی بوقلمون دو نفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا بیروتی لحم دو نفره

  پیتزا بیروتی لحم دو نفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا بیروتی لحم شتر مرغ دو نفره

  پیتزا بیروتی لحم شتر مرغ دو نفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • شاورما عربی

  شاورما عربی

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • همبر بوقلمون

  همبر بوقلمون

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • چیز برگر بوقلمون

  چیز برگر بوقلمون

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • فلافل با قارچ پنیر

  فلافل با قارچ پنیر

  ۶,۳۷۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • همبرگر مخصوص

  همبرگر مخصوص

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۱۷,۶۴۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۳,۹۲۰ تومان
 • ناشف گوشت بره

  ناشف گوشت بره

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • کبه مخصوص

  کبه مخصوص

  ۳,۴۳۰ تومان
 • صحن دجاج کوچک

  صحن دجاج کوچک

  ۱۷,۶۴۰ تومان
 • صحن دجاج بزرگ

  صحن دجاج بزرگ

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • جوجه کباب فیله

  جوجه کباب فیله

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • بال و بازو

  بال و بازو

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • فطیره برگر

  فطیره برگر

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۹,۸۰۰ تومان
 • دجاج بالعین

  دجاج بالعین

  ۷,۸۴۰ تومان
 • توشکا لحم

  توشکا لحم

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • کریسپی 3 تکه

  کریسپی 3 تکه

  ۱۶,۶۶۰ تومان
 • بال و بازو سوخاری 8 تکه

  بال و بازو سوخاری 8 تکه

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • بال و بازو سوخاری 4 تکه

  بال و بازو سوخاری 4 تکه

  ۹,۸۰۰ تومان
 • کریسپی 6 تکه

  کریسپی 6 تکه

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۷,۸۴۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • چیپس و پنیر

  چیپس و پنیر

  ۱۲,۷۴۰ تومان
 • سس اضافه

  سس اضافه

  ۳۴۳ تومان
 • سیب زمینی پنیری

  سیب زمینی پنیری

  ۹,۸۰۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ3

  عائلی مخلوط مرغ3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی گوشت3

  عائلی گوشت3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ

  بعلبکی مرغ

  ۸۳,۳۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط مرغ

  بعلبکی مخلوط مرغ

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی بوقلمون

  بعلبکی بوقلمون

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط بوقلمون

  بعلبکی مخلوط بوقلمون

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم

  بعلبکی لحم

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم شترمرغ

  بعلبکی لحم شترمرغ

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۴,۴۱۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۵,۸۸۰ تومان
 • دوغ معجون شبهای لبنان

  دوغ معجون شبهای لبنان

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۴۵۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۴۷۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۲,۸۴۲ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۹۲۰ تومان
 • نوشابه تک نفره

  نوشابه تک نفره

  ۱,۶۶۶ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات رستوران شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب
××× قابل توجه کاربران ; در محصولات شب های لبنان ، از سوسیس و کالباس استفاده نمیشود .

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 18 الی 22

یک شنبه

از 18 الی 22

دو شنبه

از 20 الی 22

سه شنبه

از 18 الی 22

چهارشنبه

از 18 الی 22

پنج شنبه

از 18 الی 22

جمعه

از 18 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (2%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 80000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان