سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد -09366969763 -09168444096-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1

  پیتزا مرغ 1

  ۹۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شتر مرغ 1

  پیتزا شتر مرغ 1

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم شترمرغ 1

  پیتزا لحم شترمرغ 1

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص 1

  پیتزا مخصوص 1

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت گوسفند یک نفره

  پیتزا گوشت گوسفند یک نفره

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • دو نفره مرغ

  دو نفره مرغ

  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط بوقلمون

  بیروتی مخلوط بوقلمون

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دو نفره گوشت گوسفند

  پیتزا دو نفره گوشت گوسفند

  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص دونفره

  پیتزا مخصوص دونفره

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره مخلوط مرغ و گوشت گوسفند

  دو نفره مخلوط مرغ و گوشت گوسفند

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره بوقلمون

  دو نفره بوقلمون

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره لحم

  دو نفره لحم

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره لحم شتر مرغ

  دو نفره لحم شتر مرغ

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار فیله سوخاری

  سالاد سزار فیله سوخاری

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار فیله گریلی

  سالاد سزار فیله گریلی

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار فیله استیکی

  سالاد سزار فیله استیکی

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • مینی مرغ

  مینی مرغ

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • مینی ویکتوریا

  مینی ویکتوریا

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • مینی قارچ و گوشت گوسفند

  مینی قارچ و گوشت گوسفند

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • مینی رست بیف

  مینی رست بیف

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم

  مینی لحم

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی شتر مرغ

  مینی شتر مرغ

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم شترمرغ

  مینی لحم شترمرغ

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی بوقلمون

  مینی بوقلمون

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط بوقلمون

  مینی مخلوط بوقلمون

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • مینی مخصوص

  مینی مخصوص

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • کیک پیتزای شبهای لبنان

  کیک پیتزای شبهای لبنان

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو(گوشت)

  پیتزا چانو(گوشت)

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ ایتالیایی

  پیتزا مرغ ایتالیایی

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مامامیا

  پیتزا مامامیا

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی (پپرونی)

  پیتزا سالامی (پپرونی)

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونر (حلزونی)

  پیتزا کالزونر (حلزونی)

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • چوئسی برگر

  چوئسی برگر

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • ایتالیان برگر

  ایتالیان برگر

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ بیف

  ساندویچ بیف

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ دبل میت

  ساندویچ دبل میت

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ چیکن

  ساندویچ چیکن

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ استیک و قارچ

  ساندویچ استیک و قارچ

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ سیر و استیک

  ساندویچ سیر و استیک

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ چیکن سزار

  ساندویچ چیکن سزار

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ فیله گریل

  ساندویچ فیله گریل

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری ویژه قارچ

  هات داگ تنوری ویژه قارچ

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • پپرونی داگ

  پپرونی داگ

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • برست

  برست

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • چوریستو برگر

  چوریستو برگر

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ امپراطور

  ساندویچ امپراطور

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • دونر کباب

  دونر کباب

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر گوشت گوسفندی

  همبرگر گوشت گوسفندی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ماهی کبابی شبهای لبنان

  ماهی کبابی شبهای لبنان

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • بال و بازو مکزیکی

  بال و بازو مکزیکی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • کرسبی 4تیکه

  کرسبی 4تیکه

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 6 تیکه

  فیله سوخاری 6 تیکه

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری

  سیب زمینی سوخاری

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی سبزیجات3

  عائلی سبزیجات3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی وکتوریا سه نفره

  عائلی وکتوریا سه نفره

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی گوشت گوسفند سه نفره

  عائلی گوشت گوسفند سه نفره

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۶,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • نوشابه پلاستیکی کوچک

  نوشابه پلاستیکی کوچک

  ۷,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات فروشگاه شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود , سالم و ارگانیک , فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 18 الی 22

یک شنبه

از 18 الی 22

دو شنبه

از 18 الی 22

سه شنبه

از 18 الی 22

چهارشنبه

از 18 الی 22

پنج شنبه

از 18 الی 22

جمعه

از 18 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 293550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان