سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
سوپر مارکت حفیظی

سوپر مارکت حفیظی

پایلوت و تست استارتاپ ها

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • Rمایع ظرفشویی 1لیتر پریل

  Rمایع ظرفشویی 1لیتر پریل

  ۱۸,۸۰۰ تومان
 • Rمایع ظرفشویی 1لیتر تاژ

  Rمایع ظرفشویی 1لیتر تاژ

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • Rمشکین شوی 1لیتر پرسیل

  Rمشکین شوی 1لیتر پرسیل

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • Rمشکین شوی 1 لیتر تاژ

  Rمشکین شوی 1 لیتر تاژ

  ۲۶,۲۵۰ تومان
 • Rمشکین شوی 3کیلو سپید

  Rمشکین شوی 3کیلو سپید

  ۴۵,۸۰۰ تومان
 • Rمایع لباسشویی 3کیلو سپید

  Rمایع لباسشویی 3کیلو سپید

  ۵۴,۹۰۰ تومان
 • Rمشکین 4لیتر تاژ

  Rمشکین 4لیتر تاژ

  ۸۷,۷۵۰ تومان
 • حشره کش کامن R

  حشره کش کامن R

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پاک کننده شیرآلات تیرک R

  پاک کننده شیرآلات تیرک R

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • اسپری چند منظوره تیرک R

  اسپری چند منظوره تیرک R

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • شیشه شوی 500گرمی راپیدو R

  شیشه شوی 500گرمی راپیدو R

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پاک کننده آشپزخونه اکتیوR

  پاک کننده آشپزخونه اکتیوR

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • پاک کننده شیرالات اکتیوR

  پاک کننده شیرالات اکتیوR

  ۱۴,۰۷۰ تومان
 • جرم گیر یک لیتری اکتیو R

  جرم گیر یک لیتری اکتیو R

  ۸,۹۰۰ تومان
 • جوهرنمک 1لیتری کلیاس R

  جوهرنمک 1لیتری کلیاس R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • جرم گیر یک لیتری گلرنگR

  جرم گیر یک لیتری گلرنگR

  ۸,۳۰۰ تومان
 • سفیدکننده یک لیتری گل وش R

  سفیدکننده یک لیتری گل وش R

  ۸,۹۰۰ تومان
 • تمیز کننده یک لیتری تیرک R

  تمیز کننده یک لیتری تیرک R

  ۹,۵۰۰ تومان
 • تمیزکننده یک لیتری من R

  تمیزکننده یک لیتری من R

  ۹,۹۰۰ تومان
 • مایع ظرفشویی 4لیتری گلرنگ R

  مایع ظرفشویی 4لیتری گلرنگ R

  ۵۹,۹۰۰ تومان
 • مایع ظرفشویی 4لیتری پریل R

  مایع ظرفشویی 4لیتری پریل R

  ۶۴,۴۲۸ تومان
 • مایع ظرفشویی 4لیتری پریل طلایی R

  مایع ظرفشویی 4لیتری پریل طلایی R

  ۸۹,۹۰۰ تومان
 • مایع ظرفشویی 4لیتری تاژR

  مایع ظرفشویی 4لیتری تاژR

  ۶۸,۵۰۰ تومان
 • مایع ظرفشویی 3لیتری راپیدوR

  مایع ظرفشویی 3لیتری راپیدوR

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • مایع ظرفشویی بزرگ هوم کر R

  مایع ظرفشویی بزرگ هوم کر R

  ۵۹,۸۰۰ تومان
 • مایع لباسشویی کودک اکتیو R

  مایع لباسشویی کودک اکتیو R

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • نرم کننده یک لیتری سافتلن R

  نرم کننده یک لیتری سافتلن R

  ۲۱,۵۰۰ تومان
 • نرم کننده 2لیتری سافتلن R

  نرم کننده 2لیتری سافتلن R

  ۴۱,۷۰۰ تومان
 • پودر دستی500گرمی برف R

  پودر دستی500گرمی برف R

  ۹,۲۰۰ تومان
 • پودر ماشینی 500گرمی سپید3 R

  پودر ماشینی 500گرمی سپید3 R

  ۱۰,۷۰۰ تومان
 • پودر دستی 500گرمی کیمیا R

  پودر دستی 500گرمی کیمیا R

  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • پودر ماشینی 500گرمی هوم کر R

  پودر ماشینی 500گرمی هوم کر R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • پودر دستی 500گرمی هوم کر R

  پودر دستی 500گرمی هوم کر R

  ۸,۷۰۰ تومان
 • پودر ماشینی 500گرمی پرسیل R

  پودر ماشینی 500گرمی پرسیل R

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • شیر عالیس کم چرب استرلیزه R

  شیر عالیس کم چرب استرلیزه R

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • شیر عالیس پر چرب استرلیزه R

  شیر عالیس پر چرب استرلیزه R

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز عالیس کوچک R

  شیر موز عالیس کوچک R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • شیر نارگیل عالیس کوچک R

  شیر نارگیل عالیس کوچک R

  ۴,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بزرگ عالیس R

  شیر موز بزرگ عالیس R

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • شیر کاکائو بزرگ عالیس R

  شیر کاکائو بزرگ عالیس R

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • شیر کاکائو کوچک عالیس R

  شیر کاکائو کوچک عالیس R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • شیر پرچرب کاله 1/5 لیتری R

  شیر پرچرب کاله 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • شیر کم چرب کاله 1/5 لیتری R

  شیر کم چرب کاله 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • شیر پرچرب پگاه 1/5 لیتری R

  شیر پرچرب پگاه 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • شیر کم چرب پگاه 1/5 لیتری R

  شیر کم چرب پگاه 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • دوغ عالیس خانواده نعنا R

  دوغ عالیس خانواده نعنا R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • دوغ عالیس خانواده نعنا و پونه R

  دوغ عالیس خانواده نعنا و پونه R

  ۱ تومان
 • دوغ گازدار عالیس خانواده R

  دوغ گازدار عالیس خانواده R

  ۱ تومان
 • پنیر پگاه خامه ای 100 گرمی R

  پنیر پگاه خامه ای 100 گرمی R

  ۴,۵۰۰ تومان
 • پنیر سفید ایرانی پگاه 400 گرمی R

  پنیر سفید ایرانی پگاه 400 گرمی R

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • پنیر تازه پگاه غنی شده 400 گرمی R

  پنیر تازه پگاه غنی شده 400 گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر کم نمک پگاه 400 گرمی R

  پنیر کم نمک پگاه 400 گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر آنا کاله 350گرمی R

  پنیر آنا کاله 350گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر لاکتیکی کاله 300 گرمی R

  پنیر لاکتیکی کاله 300 گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر سفید تازه کاله 400گرمی R

  پنیر سفید تازه کاله 400گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر تک نفره لبنه کاله 30 گرمی R

  پنیر تک نفره لبنه کاله 30 گرمی R

  ۱ تومان
 • پنیر تک نفره لبنه پگاه 30 گرمی R

  پنیر تک نفره لبنه پگاه 30 گرمی R

  ۱ تومان
 • ماست seven کم چرب 900 گرمی R

  ماست seven کم چرب 900 گرمی R

  ۱ تومان
 • ماست seven پر چرب 700 گرمی R

  ماست seven پر چرب 700 گرمی R

  ۱ تومان
 • ماست seven کم چرب 700 گرمی R

  ماست seven کم چرب 700 گرمی R

  ۱ تومان
 • ماست seven هم زده پر چرب 450 گرمی R

  ماست seven هم زده پر چرب 450 گرمی R

  ۱ تومان
 • کشک 700 گرمی شفق R

  کشک 700 گرمی شفق R

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کشک 500 گرمی شفق R

  کشک 500 گرمی شفق R

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی پپسی R

  نوشابه قوطی پپسی R

  ۷,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده میرندا R

  نوشابه خانواده میرندا R

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده کوکا R

  نوشابه خانواده کوکا R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده پپسی R

  نوشابه خانواده پپسی R

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه تک نفره پپسی R

  نوشابه تک نفره پپسی R

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشیدنی لاکیدو پرتقال 1/5 لیتری R

  نوشیدنی لاکیدو پرتقال 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • نوشیدنی لاکیدو کولا 1/5 لیتری R

  نوشیدنی لاکیدو کولا 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • نوشیدنی لاکیدو لیمو و نعناء 1/5 لیتری R

  نوشیدنی لاکیدو لیمو و نعناء 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • نوشیدنی لاکیدو لیمو 1/5 لیتری R

  نوشیدنی لاکیدو لیمو 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • عسل 900گرمی باموم آذربال R

  عسل 900گرمی باموم آذربال R

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • عسل1500گرمی آذر کندوR

  عسل1500گرمی آذر کندوR

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • عسل 300گرم آذربال R

  عسل 300گرم آذربال R

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • عسل200گرم آذربال R

  عسل200گرم آذربال R

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • عسل یک کیلو فلزی آذرکندو R

  عسل یک کیلو فلزی آذرکندو R

  ۹۴,۹۰۰ تومان
 • عسل 900گرم آذرکندو R

  عسل 900گرم آذرکندو R

  ۸۴,۵۰۰ تومان
 • مربا به240 گرمی یک و یک R

  مربا به240 گرمی یک و یک R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • مربا انجیر390گرمی سحر R

  مربا انجیر390گرمی سحر R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • مربا هویج390گرمی سحر R

  مربا هویج390گرمی سحر R

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • مربا شاتوت 390 گرمی سحر R

  مربا شاتوت 390 گرمی سحر R

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • مربا آلبالو 390 گرمی سحر R

  مربا آلبالو 390 گرمی سحر R

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • مربا بهارنارنج سحر R

  مربا بهارنارنج سحر R

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • مربا به 310 گرمی سحر R

  مربا به 310 گرمی سحر R

  ۱۳,۹۰۰ تومان
 • مربا هویج 400گرمی شفیع R

  مربا هویج 400گرمی شفیع R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • مربا هلو 310 گرمی سحر R

  مربا هلو 310 گرمی سحر R

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • مربا آلبالو 400گرمی شفیع R

  مربا آلبالو 400گرمی شفیع R

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • خامه پاکتی پگاه 200 گرمی R

  خامه پاکتی پگاه 200 گرمی R

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • خامه پگاه عسلی 100 گرمی R

  خامه پگاه عسلی 100 گرمی R

  ۵,۹۰۰ تومان
 • خامه پگاه ساده 100 گرمی R

  خامه پگاه ساده 100 گرمی R

  ۵,۹۰۰ تومان
 • خامه پاکتی پگاه 125 گرمی R

  خامه پاکتی پگاه 125 گرمی R

  ۱ تومان
 • خامه پگاه کاکائویی 100 گرمی R

  خامه پگاه کاکائویی 100 گرمی R

  ۱ تومان
 • خامه پگاه عسل گردو 100 گرمی R

  خامه پگاه عسل گردو 100 گرمی R

  ۱ تومان
 • شکلات صبحانه300گرمی سورین R

  شکلات صبحانه300گرمی سورین R

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • بهارنارنج بسته بندی R

  بهارنارنج بسته بندی R

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • چای 400گرمی ساده شهرزاد R

  چای 400گرمی ساده شهرزاد R

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • چای سبز400گرمی نادری R

  چای سبز400گرمی نادری R

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • چای ایرانی500 گرمی دمادم R

  چای ایرانی500 گرمی دمادم R

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • چای هندوستان ساده فامیلا R

  چای هندوستان ساده فامیلا R

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • چای به و سیب میتاج R

  چای به و سیب میتاج R

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • چای500گرمی ساده احمدR

  چای500گرمی ساده احمدR

  ۹۹,۸۰۰ تومان
 • چای450گرمی کمیل R

  چای450گرمی کمیل R

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • چای سیلان ساده فامیلا R

  چای سیلان ساده فامیلا R

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • چای450گرمی جهان R

  چای450گرمی جهان R

  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
 • چای ایرانی200گرمی نادری R

  چای ایرانی200گرمی نادری R

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • چای دبش 500گرمی جایزه دار R

  چای دبش 500گرمی جایزه دار R

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • چای کیسه ای سبز نادری R

  چای کیسه ای سبز نادری R

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • چای کیسه ای گلستان R

  چای کیسه ای گلستان R

  ۷,۹۰۰ تومان
 • چای500گرمی هل شهرزاد R

  چای500گرمی هل شهرزاد R

  ۶۷,۴۵۰ تومان
 • گل محمدی بسته بندی R

  گل محمدی بسته بندی R

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کافی میکس 3در1 بایتنوک R

  کافی میکس 3در1 بایتنوک R

  ۱ تومان
 • انرژی زا هایپ مشکی R

  انرژی زا هایپ مشکی R

  ۱ تومان
 • انرژی زا لایف R

  انرژی زا لایف R

  ۱ تومان
 • انرژی زا فروت لاین R

  انرژی زا فروت لاین R

  ۱ تومان
 • انرژی زا بلک رویال R

  انرژی زا بلک رویال R

  ۱ تومان
 • آبمیوه سان استار آناناس 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار آناناس 1 لیتری R

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آبمیوه سان استار انبه 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار انبه 1 لیتری R

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • آبمیوه سان استار انار 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار انار 1 لیتری R

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • آبمیوه سان استار آلبالو 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار آلبالو 1 لیتری R

  ۲۱,۹۰۰ تومان
 • آبمیوه سان استار سیب 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار سیب 1 لیتری R

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • آبمیوه سان استار پرتقال و انبه 1 لیتری R

  آبمیوه سان استار پرتقال و انبه 1 لیتری R

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • آلوئه ورا بزرگ 1/5 لیتری R

  آلوئه ورا بزرگ 1/5 لیتری R

  ۱ تومان
 • آبمیوه انبه استار 1 لیتری R

  آبمیوه انبه استار 1 لیتری R

  ۱ تومان
 • آبمیوه انبه استار تک نفره R

  آبمیوه انبه استار تک نفره R

  ۱ تومان
 • بیسکویت مادر متوسط R

  بیسکویت مادر متوسط R

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • پتی بور آناتا وانیلی R

  پتی بور آناتا وانیلی R

  ۲,۵۰۰ تومان
 • پتی بور آناتا شیری R

  پتی بور آناتا شیری R

  ۲,۵۰۰ تومان
 • بیسکویت مغزدار روکش کاکائو و پودر نارگیل (chamak) R

  بیسکویت مغزدار روکش کاکائو و پودر نارگیل (chamak) R

  ۳,۵۰۰ تومان
 • بیسکویت ترد نمکی بزرگ R

  بیسکویت ترد نمکی بزرگ R

  ۱,۵۰۰ تومان
 • رنگارنگ مینو R

  رنگارنگ مینو R

  ۵۰۰ تومان
 • چوب شور فوج R

  چوب شور فوج R

  ۱,۰۰۰ تومان
 • بیسکویت مادر کوچک R

  بیسکویت مادر کوچک R

  ۲,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت کرمدار لیوانی دایجستیو R

  بیسکوییت کرمدار لیوانی دایجستیو R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی آناتا R

  بیسکوییت ساقه طلایی آناتا R

  ۴,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت شکلاتی آناتا R

  بیسکوییت شکلاتی آناتا R

  ۷,۳۰۰ تومان
 • بیسکوییت ساقه طلایی لیوانی R

  بیسکوییت ساقه طلایی لیوانی R

  ۵,۷۰۰ تومان
 • ویفر مانژ ورنا R

  ویفر مانژ ورنا R

  ۲,۵۰۰ تومان
 • ویفر 880 گرمی فرجامی R

  ویفر 880 گرمی فرجامی R

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ویفر فانتزی کاکائویی فرجامی R

  ویفر فانتزی کاکائویی فرجامی R

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • ویفر فانتزی توت فرنگی فرجامی R

  ویفر فانتزی توت فرنگی فرجامی R

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت جو شهد توت فرجامی R

  بیسکوییت جو شهد توت فرجامی R

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • بیسکوییت کرمدار ساقه طلایی R

  بیسکوییت کرمدار ساقه طلایی R

  ۶,۷۰۰ تومان
 • بیسکوییت 750گرمی کنجد فرجامی R

  بیسکوییت 750گرمی کنجد فرجامی R

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • بیسکوییت 600گرمی فرجامی R

  بیسکوییت 600گرمی فرجامی R

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • بیسکویت کرمدار پرتقالی شیرین عسل R

  بیسکویت کرمدار پرتقالی شیرین عسل R

  ۱ تومان
 • بیسکویت کرمدار موزی شیرین عسل R

  بیسکویت کرمدار موزی شیرین عسل R

  ۱ تومان
 • بیسکویت کرمدار نارگیلی شیرین عسل R

  بیسکویت کرمدار نارگیلی شیرین عسل R

  ۱ تومان
 • بیسکویت کرمدار شکلاتی کرم قهوه شیرین عسل R

  بیسکویت کرمدار شکلاتی کرم قهوه شیرین عسل R

  ۱ تومان
 • بیسکویت کرمدار شکلاتی کرم کاکائو شیرین عسل R

  بیسکویت کرمدار شکلاتی کرم کاکائو شیرین عسل R

  ۱ تومان
 • کیک صبحانه نادی نارگیلی (صبحانه) R

  کیک صبحانه نادی نارگیلی (صبحانه) R

  ۱ تومان
 • کیک صبحانه نادی پرتقالی (صبحانه) R

  کیک صبحانه نادی پرتقالی (صبحانه) R

  ۱ تومان
 • کیک دوقلوی نادری R

  کیک دوقلوی نادری R

  ۱ تومان
 • کیک دوقلوی نادی R

  کیک دوقلوی نادی R

  ۱ تومان
 • تی تاب اسفنجی باکرم کاکائو R

  تی تاب اسفنجی باکرم کاکائو R

  ۱ تومان
 • کیک دوقلوی پامیناک R

  کیک دوقلوی پامیناک R

  ۱ تومان
 • پای کیک دوقلوی مغزتوت فرنگی آناتا R

  پای کیک دوقلوی مغزتوت فرنگی آناتا R

  ۱ تومان
 • کیک نادری بامغز شکلاتی R

  کیک نادری بامغز شکلاتی R

  ۱ تومان
 • ویفر هفت میوه آناتا R

  ویفر هفت میوه آناتا R

  ۱ تومان
 • ویفر توت فرنگی آناتا R

  ویفر توت فرنگی آناتا R

  ۱ تومان
 • ویفر موز آناتا R

  ویفر موز آناتا R

  ۱ تومان
 • پتی بور آناتا ساده R

  پتی بور آناتا ساده R

  ۱ تومان
 • بیسکوییت 450 گرمی فرجامی R

  بیسکوییت 450 گرمی فرجامی R

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • گلاب نیم لیتری علوی کاشان R

  گلاب نیم لیتری علوی کاشان R

  ۹,۵۰۰ تومان
 • آبلیمو280 گرمی یک و یک R

  آبلیمو280 گرمی یک و یک R

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • ابلیمو 330 گرمی یک و یک R

  ابلیمو 330 گرمی یک و یک R

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • ابلیمو یک لیتری طبیعی ارگ R

  ابلیمو یک لیتری طبیعی ارگ R

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • آبلیمو یک لیتری سلطانی R

  آبلیمو یک لیتری سلطانی R

  ۹,۵۰۰ تومان
 • عرق شاطره 1لیتری نارون کاشان R

  عرق شاطره 1لیتری نارون کاشان R

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • گلاب یک لیتری 2اتیشه علوی R

  گلاب یک لیتری 2اتیشه علوی R

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • گلاب 18عیار نارون کاشان R

  گلاب 18عیار نارون کاشان R

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • عرق بیدمشک یک لیتری معراج R

  عرق بیدمشک یک لیتری معراج R

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • عرق نعنا یک لیتری نارون R

  عرق نعنا یک لیتری نارون R

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • عرق کاسنی 1لیتری نارون کاشان R

  عرق کاسنی 1لیتری نارون کاشان R

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • شربت آناناس بزرگ نوشین R

  شربت آناناس بزرگ نوشین R

  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • شربت شیشه ویمتو اصلی R

  شربت شیشه ویمتو اصلی R

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • آبغوره 400گرمی اصالت R

  آبغوره 400گرمی اصالت R

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • شربت سکنجبین اصالت R

  شربت سکنجبین اصالت R

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • اب زرشک 580گرمی مارگون R

  اب زرشک 580گرمی مارگون R

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • عرق بید و شاطره 4لیتری کوثر R

  عرق بید و شاطره 4لیتری کوثر R

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • عرق نعنا 4لیتری کوثر R

  عرق نعنا 4لیتری کوثر R

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • عرق کاسنی 4 لیتری کوثر R

  عرق کاسنی 4 لیتری کوثر R

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • شربت موهیتو نگین نیاسر

  شربت موهیتو نگین نیاسر

  ۳۳,۵۰۰ تومان
 • شربت گلاب نگین نیاسر R

  شربت گلاب نگین نیاسر R

  ۳۳,۵۰۰ تومان
 • سرکه طبیعی سیب نارون R

  سرکه طبیعی سیب نارون R

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شربت پرتقال 1/5کیلویی شوکوپارس R

  شربت پرتقال 1/5کیلویی شوکوپارس R

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پودر شربت فوستر اصلی R

  پودر شربت فوستر اصلی R

  ۷۹,۵۰۰ تومان
 • سرکه بزرگ بهینه نوش R

  سرکه بزرگ بهینه نوش R

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سرکه نیم لیتری اطمینان R

  سرکه نیم لیتری اطمینان R

  ۴,۸۰۰ تومان
 • سبزی خشک جعفری سبدچینR

  سبزی خشک جعفری سبدچینR

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی خشک شوید 100 گرمی R

  سبزی خشک شوید 100 گرمی R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • عصاره مرغ هاتی کارا

  عصاره مرغ هاتی کارا

  ۷,۵۰۰ تومان
 • چاشنی قورمه سبزی هاتی کارا R

  چاشنی قورمه سبزی هاتی کارا R

  ۶,۰۰۰ تومان
 • چاشنی خورشت قیمه هاتی کارا R

  چاشنی خورشت قیمه هاتی کارا R

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بادام سنگی درجه1 شیرینR

  بادام سنگی درجه1 شیرینR

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • گردو اعلا ایرانی R

  گردو اعلا ایرانی R

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • عناب درشت اعلا کیلویی R

  عناب درشت اعلا کیلویی R

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • آلو خورشتی R

  آلو خورشتی R

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • نخودچی اعلا کیلویی R

  نخودچی اعلا کیلویی R

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کشمش سبز اعلا کیلویی R

  کشمش سبز اعلا کیلویی R

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • لیمو سیاه عمانی R

  لیمو سیاه عمانی R

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سماق 50 گرمی گلستان R

  سماق 50 گرمی گلستان R

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پودر نارگیل اعلا R

  پودر نارگیل اعلا R

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • خلال بادام 30 گرمی سمورک R

  خلال بادام 30 گرمی سمورک R

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • بکینگ پودر 50 گرمی سمورک R

  بکینگ پودر 50 گرمی سمورک R

  ۸,۰۰۰ تومان
 • پودر نارگیل 35گرمی سمورک R

  پودر نارگیل 35گرمی سمورک R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • خمیرمایه 40 گرمی سمورک R

  خمیرمایه 40 گرمی سمورک R

  ۶,۵۰۰ تومان
 • پودرسیر 40گرمی سمورک R

  پودرسیر 40گرمی سمورک R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • کنجد 50گرمی سمورکR

  کنجد 50گرمی سمورکR

  ۸,۰۰۰ تومان
 • وانیل 40گرمی سمورک R

  وانیل 40گرمی سمورک R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • دارچین قلم 30گرمی سمورک R

  دارچین قلم 30گرمی سمورک R

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پودر سوخاری ساده هاتی کارا R

  پودر سوخاری ساده هاتی کارا R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • نمک دریا 2کیلویی نیکان R

  نمک دریا 2کیلویی نیکان R

  ۸,۰۰۰ تومان
 • بلغور جو 800 گرم پادمهر R

  بلغور جو 800 گرم پادمهر R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • بلغور گندم 800 گرمی هلچینR

  بلغور گندم 800 گرمی هلچینR

  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • R بلغور جو800گرمی پادمهر

  R بلغور جو800گرمی پادمهر

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • بلغور گندم 800 گرمی هلچین R

  بلغور گندم 800 گرمی هلچین R

  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • پودر سوخاری هاتی کاراR

  پودر سوخاری هاتی کاراR

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • جو پوست کنده250گرمی هلچین R

  جو پوست کنده250گرمی هلچین R

  ۷,۹۰۰ تومان
 • جو پوست کنده اعلا R

  جو پوست کنده اعلا R

  ۱۲,۴۰۰ تومان
 • برنج مژده کیسه ای R

  برنج مژده کیسه ای R

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • برنج کیسه ای ستایش R

  برنج کیسه ای ستایش R

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • برنج منحصر کیسه ای R

  برنج منحصر کیسه ای R

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • برنج طارم هاشمی نوروزی R

  برنج طارم هاشمی نوروزی R

  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • لاشه برنج نوروزی R

  لاشه برنج نوروزی R

  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • نرمه برنج نوروزی R

  نرمه برنج نوروزی R

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • نرمه برنج معمولی R

  نرمه برنج معمولی R

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
 • آرد 900 گرمی ویتای R

  آرد 900 گرمی ویتای R

  ۱۱,۹۰۰ تومان
 • آرد برنج اعلا 1کیلویی R

  آرد برنج اعلا 1کیلویی R

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سس گوجه 630 گرمی کاله R

  سس گوجه 630 گرمی کاله R

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • سس فلفل هالوپینو سحر R

  سس فلفل هالوپینو سحر R

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سس گوجه کچاپ شیشه سحر R

  سس گوجه کچاپ شیشه سحر R

  ۶,۹۰۰ تومان
 • سس خردل 335 گرمی کاله R

  سس خردل 335 گرمی کاله R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • سس فرانسوی 450 گرمی کاله R

  سس فرانسوی 450 گرمی کاله R

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سس هزارجزیره 450 گرمی کاله R

  سس هزارجزیره 450 گرمی کاله R

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • سس گوجه 375 گرمی کاله R

  سس گوجه 375 گرمی کاله R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • سس مایونز 900 گرمی کاله R

  سس مایونز 900 گرمی کاله R

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • سس باربیکیو 420 گرمی مهرام R

  سس باربیکیو 420 گرمی مهرام R

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سس شکلات شیری سوربن R

  سس شکلات شیری سوربن R

  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • سس شکلات فندقی سوربن R

  سس شکلات فندقی سوربن R

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • سس شکلات تلخ سوربن R

  سس شکلات تلخ سوربن R

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • نخود 800 گرمی هلچین R

  نخود 800 گرمی هلچین R

  ۲۹,۹۰۰ تومان
 • نخود 700 گرمی فامیلاR

  نخود 700 گرمی فامیلاR

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • عدس ریز 800 گرمی هلچینR

  عدس ریز 800 گرمی هلچینR

  ۳,۶۵۰ تومان
 • لوبیا سفید800 گرمی گل ندا R

  لوبیا سفید800 گرمی گل ندا R

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • لوبیاچیتی 900 گرمی سبد R

  لوبیاچیتی 900 گرمی سبد R

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • عدس درشت800 گرمی هلچین R

  عدس درشت800 گرمی هلچین R

  ۴۱,۹۰۰ تومان
 • لپه آذرشهر اعلا R

  لپه آذرشهر اعلا R

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • لوبیا چیتی اعلا R

  لوبیا چیتی اعلا R

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • نخود کرمانشاه اعلا R

  نخود کرمانشاه اعلا R

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • عدس کانادایی اعلا R

  عدس کانادایی اعلا R

  ۳۹,۵۰۰ تومان
 • ماش اعلا R

  ماش اعلا R

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سویا 250 گرمی سبحانR

  سویا 250 گرمی سبحانR

  ۱ تومان
 • رب انار محلی R

  رب انار محلی R

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • رب گوجه 400گرمی سحر R

  رب گوجه 400گرمی سحر R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • رب گوجه 1570 گرمی سحر R

  رب گوجه 1570 گرمی سحر R

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • رب گوجه 1600 گرمی اسپادانا R

  رب گوجه 1600 گرمی اسپادانا R

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • رب گوجه 1070 گرمی سحر R

  رب گوجه 1070 گرمی سحر R

  ۳۳,۵۰۰ تومان
 • روغن جامد 4 کیلو آفتاب R

  روغن جامد 4 کیلو آفتاب R

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • روغن زیتون اصلی رویال R

  روغن زیتون اصلی رویال R

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • روغن ارده 850 گرمی آبیار R

  روغن ارده 850 گرمی آبیار R

  ۸۲,۵۰۰ تومان
 • Rزر ماکارون 700گرمی 1/2

  Rزر ماکارون 700گرمی 1/2

  ۷,۸۰۰ تومان
 • ماکارونی 700 گرم تک 1 R

  ماکارونی 700 گرم تک 1 R

  ۸,۶۰۰ تومان
 • ماکارونی 700 گرمی آذر1/2 R

  ماکارونی 700 گرمی آذر1/2 R

  ۶,۹۰۰ تومان
 • ماکارونی پروانه سبزیجات ماناR

  ماکارونی پروانه سبزیجات ماناR

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • ماکارونی پروانه ای ماناR

  ماکارونی پروانه ای ماناR

  ۸,۷۰۰ تومان
 • ماکارونی 700 گرمی رشدR

  ماکارونی 700 گرمی رشدR

  ۷,۹۰۰ تومان
 • ماکارونی فرمی آذرR

  ماکارونی فرمی آذرR

  ۶,۰۰۰ تومان
 • سن ایچ گاز دار پرتقال 1لیتری R

  سن ایچ گاز دار پرتقال 1لیتری R

  ۱ تومان
 • سن ایچ گازدار آلبالو 1لیتری R

  سن ایچ گازدار آلبالو 1لیتری R

  ۱ تومان
 • ایستک خانواده استوایی R

  ایستک خانواده استوایی R

  ۱ تومان
 • ایستک خانواده لیمو R

  ایستک خانواده لیمو R

  ۸,۵۰۰ تومان
 • ایستک خانواده هلو R

  ایستک خانواده هلو R

  ۱ تومان
 • ایستک خانواده مالت R

  ایستک خانواده مالت R

  ۱ تومان
 • ایستک خانواده سیب R

  ایستک خانواده سیب R

  ۱ تومان
 • هی جو خانواده هلو R

  هی جو خانواده هلو R

  ۱ تومان
 • هی جو خانواده لیمویی R

  هی جو خانواده لیمویی R

  ۱ تومان
 • هی جو خانواده استوایی R

  هی جو خانواده استوایی R

  ۱ تومان
 • سن ایچ گاز دار سیب و مالت 1لیتری R

  سن ایچ گاز دار سیب و مالت 1لیتری R

  ۱ تومان
 • لیموناد گازدار 1لیتری R

  لیموناد گازدار 1لیتری R

  ۱ تومان
 • مایع دستشویی 500گرمی اکتیو R

  مایع دستشویی 500گرمی اکتیو R

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • مایع دستشویی 3لیتری سیوR

  مایع دستشویی 3لیتری سیوR

  ۵۱,۷۶۰ تومان
 • مایع دستشویی 2/5لیتری اکتیوR

  مایع دستشویی 2/5لیتری اکتیوR

  ۶۵,۶۰۰ تومان
 • مایع دستشویی 2/5لیتری گلرنگ R

  مایع دستشویی 2/5لیتری گلرنگ R

  ۷۲,۹۰۰ تومان
 • مایع دستشویی 4لیتری اکتیو R

  مایع دستشویی 4لیتری اکتیو R

  ۹۱,۶۰۰ تومان
 • شامپو سر معمولی بس R

  شامپو سر معمولی بس R

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • شامپو موهای چرب یس R

  شامپو موهای چرب یس R

  ۳۴,۹۰۰ تومان
 • شامپو موی خشک و رنگ شده بسR

  شامپو موی خشک و رنگ شده بسR

  ۳۳,۹۰۰ تومان
 • نرم کننده مو890 گرمی بسR

  نرم کننده مو890 گرمی بسR

  ۴۰,۹۰۰ تومان
 • نرم کننده یک لیتری لطیفه R

  نرم کننده یک لیتری لطیفه R

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • نرم کننده یک لیتری اوه R

  نرم کننده یک لیتری اوه R

  ۲۹,۸۳۰ تومان
 • شامپو نیم لیتری موی معمولی اوهR

  شامپو نیم لیتری موی معمولی اوهR

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • شامپو یک لیتری موی چرب اوهR

  شامپو یک لیتری موی چرب اوهR

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • شامپو یک لیتری موی خشک اوه R

  شامپو یک لیتری موی خشک اوه R

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • شامپو سیر 1لیتری صحت R

  شامپو سیر 1لیتری صحت R

  ۴۴,۵۰۰ تومان
 • شامپو بابونه 1لیتری صحت R

  شامپو بابونه 1لیتری صحت R

  ۳۰,۵۰۰ تومان
 • شامپو حنا 1لیتری صحت R

  شامپو حنا 1لیتری صحت R

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • شامپو سدر 300گرمی صحت R

  شامپو سدر 300گرمی صحت R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • شامپو جوانه گندم 1لیتری صحت R

  شامپو جوانه گندم 1لیتری صحت R

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • شامپو زیتون 1لیتری صحت R

  شامپو زیتون 1لیتری صحت R

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • شامپو سیر پرژک 450گرمی R

  شامپو سیر پرژک 450گرمی R

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • شامپو گردو پرژک R

  شامپو گردو پرژک R

  ۳۷,۴۲۰ تومان
 • شامپو تخم مرغ لطیفه R

  شامپو تخم مرغ لطیفه R

  ۷,۵۰۰ تومان
 • نرم کننده مو400 گرمی لطیفه R

  نرم کننده مو400 گرمی لطیفه R

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • شامپو طلایی800 گرمی لطیفه R

  شامپو طلایی800 گرمی لطیفه R

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شامپو طلایی400 گرمی لطیفه R

  شامپو طلایی400 گرمی لطیفه R

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • شامپو تقویت کننده مو داو R

  شامپو تقویت کننده مو داو R

  ۵۷,۵۰۰ تومان
 • شامپو مو معمولی داو R

  شامپو مو معمولی داو R

  ۵۷,۵۰۰ تومان
 • شامپو مو رنگ شده داو R

  شامپو مو رنگ شده داو R

  ۵۷,۵۰۰ تومان
 • شامپو 220 گرمی شبنم R

  شامپو 220 گرمی شبنم R

  ۴,۳۷۰ تومان
 • شامپو 625گرمی شبنم R

  شامپو 625گرمی شبنم R

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • شامپو 1لیتری شبنم R

  شامپو 1لیتری شبنم R

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • شامپو 1لیتری گلان R

  شامپو 1لیتری گلان R

  ۱۷,۱۸۵ تومان
 • شامپو صدر 400 گرم گلرنگ R

  شامپو صدر 400 گرم گلرنگ R

  ۱۲,۱۰۰ تومان
 • شامپو سیر 400 گرمی گلرنگ R

  شامپو سیر 400 گرمی گلرنگ R

  ۱۲,۹۰۰ تومان
 • شامپو مولتی 400 گرمی گلرنگ R

  شامپو مولتی 400 گرمی گلرنگ R

  ۱۳,۹۰۰ تومان
 • شامپو مولتی خانواده گلرنگ R

  شامپو مولتی خانواده گلرنگ R

  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • صابون بچه فیروز R

  صابون بچه فیروز R

  ۸,۸۰۰ تومان
 • صابون بچه شکوه R

  صابون بچه شکوه R

  ۴,۳۰۰ تومان
 • صابون حمام گل بو R

  صابون حمام گل بو R

  ۵,۹۰۰ تومان
 • صابون 90گرمی دورو R

  صابون 90گرمی دورو R

  ۵,۷۰۰ تومان
 • صابون75 گرمی پژمانR

  صابون75 گرمی پژمانR

  ۳,۹۰۰ تومان
 • صابون125گرمی لوکس R

  صابون125گرمی لوکس R

  ۹,۹۰۰ تومان
 • ماسک 10 عددی بهدم R

  ماسک 10 عددی بهدم R

  ۷,۰۰۰ تومان
 • ژیلت 5تایی Dorco دو لبه R

  ژیلت 5تایی Dorco دو لبه R

  ۱ تومان
 • سم مورچه بایکوت R

  سم مورچه بایکوت R

  ۸,۵۰۰ تومان
 • پوشک کامل 40 عددی سایز3 نازنشان R

  پوشک کامل 40 عددی سایز3 نازنشان R

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • پوشک کامل 40 عددی سایز 4 نازنشان R

  پوشک کامل 40 عددی سایز 4 نازنشان R

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • پوشک کامل 40 عددی سایز 5نازنشان R

  پوشک کامل 40 عددی سایز 5نازنشان R

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • پوشک سایز 5 مای بی بی نارنجی R

  پوشک سایز 5 مای بی بی نارنجی R

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پوشک های دوبل شورتی سایز4و5مای بی بی R

  پوشک های دوبل شورتی سایز4و5مای بی بی R

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • ایزی لایف متوسط پاراسل R

  ایزی لایف متوسط پاراسل R

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • پوشک های دوبل سایز3و4و5و6 مای بی بی R

  پوشک های دوبل سایز3و4و5و6 مای بی بی R

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
 • ایزی لایف شورتی R

  ایزی لایف شورتی R

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • پوشک دوبل کانفی بی بی سایز2 R

  پوشک دوبل کانفی بی بی سایز2 R

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • پوشک های دوبل سایز3و4و5 بی بی کینگ R

  پوشک های دوبل سایز3و4و5 بی بی کینگ R

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • کیسه زباله بنددار آیری پلاستR

  کیسه زباله بنددار آیری پلاستR

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • کیسه زباله اقتصادی نیک پلاستR

  کیسه زباله اقتصادی نیک پلاستR

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • کیسه چند منظوره آیری پلاست R

  کیسه چند منظوره آیری پلاست R

  ۱۶,۷۰۰ تومان
 • کیسه فریزر آسان مصرفR

  کیسه فریزر آسان مصرفR

  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • کیسه فریزر 100برگ اترک R

  کیسه فریزر 100برگ اترک R

  ۶,۰۰۰ تومان
 • پنبه بزرگ بهداشتی پرساR

  پنبه بزرگ بهداشتی پرساR

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سفره یکبار مصرف 25متری میخکR

  سفره یکبار مصرف 25متری میخکR

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • دستمال توالت 4قلو ملانیR

  دستمال توالت 4قلو ملانیR

  ۱۶,۸۰۰ تومان
 • گوش پاک کن لیوانیR

  گوش پاک کن لیوانیR

  ۶,۵۰۰ تومان
 • نواربهداشتی مشبک مسافرتی مای لیدیR

  نواربهداشتی مشبک مسافرتی مای لیدیR

  ۱۲,۹۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی مشبک بزرگ مای لیدیR

  نوار بهداشتی مشبک بزرگ مای لیدیR

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی معمولی بزرگ R

  نوار بهداشتی معمولی بزرگ R

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • نواربهداشتی بالدار مسافرتی مای لیدیR

  نواربهداشتی بالدار مسافرتی مای لیدیR

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • دستمال کاغذی500 برگ تنوR

  دستمال کاغذی500 برگ تنوR

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • دستمال کاغذی 300برگ تنو R

  دستمال کاغذی 300برگ تنو R

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • نوار بهداشتی مشبک بزرگ گود مود R

  نوار بهداشتی مشبک بزرگ گود مود R

  ۸,۶۵۰ تومان
 • دستمال چندمنظوره R

  دستمال چندمنظوره R

  ۸,۹۰۰ تومان
 • دستمال کاغذی ماشین پارولR

  دستمال کاغذی ماشین پارولR

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نواربهداشتی بالدار بزرگ مای لیدیR

  نواربهداشتی بالدار بزرگ مای لیدیR

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز سرکه ای R

  چیپس چی توز سرکه ای R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز ساده R

  چیپس چی توز ساده R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز لیمویی R

  چیپس چی توز لیمویی R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز کچاپ R

  چیپس چی توز کچاپ R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز فلفلی R

  چیپس چی توز فلفلی R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • چیپس چی توز خلالی کوچک R

  چیپس چی توز خلالی کوچک R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • پفک چی توز طلایی متوسط R

  پفک چی توز طلایی متوسط R

  ۶,۵۰۰ تومان
 • پفک چی توز طلایی بزرگ R

  پفک چی توز طلایی بزرگ R

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پفک چی توز موتوری معمولی R

  پفک چی توز موتوری معمولی R

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • کرانچی ساده R

  کرانچی ساده R

  ۷,۰۰۰ تومان
 • کرانچی فلفلی R

  کرانچی فلفلی R

  ۷,۰۰۰ تومان
 • پفک مینوی بزرگ R

  پفک مینوی بزرگ R

  ۰ تومان
 • چی پلت R

  چی پلت R

  ۱ تومان
 • پف فیل بزرگ R

  پف فیل بزرگ R

  ۱ تومان
 • پف فیل کوچک R

  پف فیل کوچک R

  ۱ تومان
 • تافی ترش شونیز R

  تافی ترش شونیز R

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آبنبات ژله ای سورال شونیز R

  آبنبات ژله ای سورال شونیز R

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پشمک لقمه شونیز R

  پشمک لقمه شونیز R

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • لواشک پذیرایی نارتام R

  لواشک پذیرایی نارتام R

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • بیسکوتارت سبوسدار دایجستیو R

  بیسکوتارت سبوسدار دایجستیو R

  ۲,۳۰۰ تومان
 • لواشک پذیرایی گلین R

  لواشک پذیرایی گلین R

  ۱ تومان
 • لواشک نازلی میوه ای(دونه ای) R

  لواشک نازلی میوه ای(دونه ای) R

  ۱ تومان
 • لواشک لقمه نازلی R

  لواشک لقمه نازلی R

  ۱ تومان
 • اسمارتیز بسته ای R

  اسمارتیز بسته ای R

  ۱ تومان
 • تخمه کدو گوشتی اعلا R

  تخمه کدو گوشتی اعلا R

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • تخمه سیاه قلمی اعلا R

  تخمه سیاه قلمی اعلا R

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • تخمه آفتابگردان نمکی اعلا R

  تخمه آفتابگردان نمکی اعلا R

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • تخمه کدو خام R

  تخمه کدو خام R

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • تخمه سیاه تپل اعلا R

  تخمه سیاه تپل اعلا R

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • تخمه آفتاب گردان خام R

  تخمه آفتاب گردان خام R

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • آبنبات پاستیلی R

  آبنبات پاستیلی R

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • تافی پرچمی شونیز R

  تافی پرچمی شونیز R

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پفک هندی (خام)R

  پفک هندی (خام)R

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پاستیل 90 گرمی شیبابا R

  پاستیل 90 گرمی شیبابا R

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سوپ جو زیر R

  سوپ جو زیر R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • سوپ قارج زیر R

  سوپ قارج زیر R

  ۵,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی180 گرمی فامیلا R

  تن ماهی180 گرمی فامیلا R

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی 180گرمی محفل R

  تن ماهی 180گرمی محفل R

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا با قارچ شیفته R

  کنسرو لوبیا با قارچ شیفته R

  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • کنسرو لوبیا تخت سحر R

  کنسرو لوبیا تخت سحر R

  ۹,۵۰۰ تومان
 • خوراک بادمجان 415گرمی یک و یک R

  خوراک بادمجان 415گرمی یک و یک R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا 380گرمی مکنزی R

  خوراک لوبیا 380گرمی مکنزی R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • کمپوت آلبالو 370گرمی شیفته R

  کمپوت آلبالو 370گرمی شیفته R

  ۱۲,۹۰۰ تومان
 • کمپوت گیلاس 420گرمی سحر R

  کمپوت گیلاس 420گرمی سحر R

  ۱۶,۹۰۰ تومان
 • کمپوت گلابی 420 گرمی سحر R

  کمپوت گلابی 420 گرمی سحر R

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • کمپوت آناناس 565گرمی R

  کمپوت آناناس 565گرمی R

  ۳۶,۹۰۰ تومان
 • کمپوت آناناس زکی R

  کمپوت آناناس زکی R

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • کنسرو نخود سبز سحر R

  کنسرو نخود سبز سحر R

  ۱۲,۹۰۰ تومان
 • کمپوت هلو 370گرمی شیفته R

  کمپوت هلو 370گرمی شیفته R

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • خوراک بادمجان مکنزی R

  خوراک بادمجان مکنزی R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • کمپوت زردآلو 370 گرمی شیفته R

  کمپوت زردآلو 370 گرمی شیفته R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • خوراک بادمجان شیشه سحر R

  خوراک بادمجان شیشه سحر R

  ۹,۹۰۰ تومان
 • کنسرو مخلوط سبزیجات شیفته R

  کنسرو مخلوط سبزیجات شیفته R

  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • کنسرو مایه ماکارونی تک R

  کنسرو مایه ماکارونی تک R

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • کنسرو ذرت 370گرم شیفته R

  کنسرو ذرت 370گرم شیفته R

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا شیشه سحر R

  خوراک لوبیا شیشه سحر R

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • کنسرو نخودسبز شیشه سحر R

  کنسرو نخودسبز شیشه سحر R

  ۱۶,۹۰۰ تومان
 • کمپوت گیلاس شیشه 500گرمی سحر R

  کمپوت گیلاس شیشه 500گرمی سحر R

  ۲۳,۵۰۰ تومان
 • کمپوت گیلاس شیشه 660 گرمی سحر R

  کمپوت گیلاس شیشه 660 گرمی سحر R

  ۳۸,۹۰۰ تومان
 • کمپوت آلوقرمز جنگلی سحر R

  کمپوت آلوقرمز جنگلی سحر R

  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • کمپوت گلابی شیشه سحر R

  کمپوت گلابی شیشه سحر R

  ۲۹,۹۰۰ تومان
 • کمپوت هلو شیشه سحر R

  کمپوت هلو شیشه سحر R

  ۱۹,۹۰۰ تومان
 • کمپوت گیلاس شیفته R

  کمپوت گیلاس شیفته R

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • کمپوت سیب یک و یک R

  کمپوت سیب یک و یک R

  ۱۱,۵۰۰ تومان
 • رب گوجه 800گرمی گلین R

  رب گوجه 800گرمی گلین R

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • تن ماهی 180 گرمی مکنزی R

  تن ماهی 180 گرمی مکنزی R

  ۲۳,۹۰۰ تومان
 • تن ماهی 180 گرمی مروا R

  تن ماهی 180 گرمی مروا R

  ۲۳,۹۰۰ تومان
 • تن ماهی 180 گرمی بندرعباس R

  تن ماهی 180 گرمی بندرعباس R

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • پودر کتلت 150گرمی ملک R

  پودر کتلت 150گرمی ملک R

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • پودر ژله شیلناR

  پودر ژله شیلناR

  ۸,۰۰۰ تومان
 • ترشی بندری 640 گرمی سحر R

  ترشی بندری 640 گرمی سحر R

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • ترشی مخلوط خرسند R

  ترشی مخلوط خرسند R

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • ترشی مخلوط 650گرمی سحر R

  ترشی مخلوط 650گرمی سحر R

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • ترشی فلفل 600گرمی سحر R

  ترشی فلفل 600گرمی سحر R

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • ترشی سیر مروارید سحر R

  ترشی سیر مروارید سحر R

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • ترشی بندری240 گرمی سحر R

  ترشی بندری240 گرمی سحر R

  ۷,۰۰۰ تومان
 • ترشی لیته 640 گرمی سحر R

  ترشی لیته 640 گرمی سحر R

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • شور مخلوط 630 گرمی سحر R

  شور مخلوط 630 گرمی سحر R

  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • ترشی بندری 640گرمی سحر R

  ترشی بندری 640گرمی سحر R

  ۱۵,۹۰۰ تومان
 • زیتون بدون هسته سبزدشت R

  زیتون بدون هسته سبزدشت R

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون باهسته سبزدشت R

  زیتون باهسته سبزدشت R

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون ریز640 گرمی سحر R

  زیتون ریز640 گرمی سحر R

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • زیتون سیاه کوچک سبزدشت R

  زیتون سیاه کوچک سبزدشت R

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • خیارشور ممتاز 640 گرمی سحر R

  خیارشور ممتاز 640 گرمی سحر R

  ۲۶,۵۰۰ تومان
 • خیارشور ویژه 640 گرمی سحر R

  خیارشور ویژه 640 گرمی سحر R

  ۲۹,۹۰۰ تومان
 • خیارشور درجه یک 630 گرمی سحر R

  خیارشور درجه یک 630 گرمی سحر R

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • خیارشور درجه 1 چین چین R

  خیارشور درجه 1 چین چین R

  ۲۳,۹۰۰ تومان
 • خیارشور ویژه چین چین R

  خیارشور ویژه چین چین R

  ۳۲,۹۰۰ تومان
 • خیارشور ممتاز چین چین R

  خیارشور ممتاز چین چین R

  ۲۹,۹۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره سوپر مارکت حفیظی

اطلاعات فروشگاه سوپر مارکت حفیظی

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 200000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱ تومان