سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
سبزی سرای سبزینه

سبزی سرای سبزینه

بافق -09137775313-09913724245-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • سبزی خوردن مخلوط(هر 250 گرم)

  سبزی خوردن مخلوط(هر 250 گرم)

  ۴,۷۵۰ تومان
 • سبزی خورشتی(هر بسته)

  سبزی خورشتی(هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سبزی خورشتی سرخ شده معمولی(بسته نیم کیلویی)

  سبزی خورشتی سرخ شده معمولی(بسته نیم کیلویی)

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سبزی آش(هر بسته)

  سبزی آش(هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سبزی کوکویی(هر نیم کیلو)

  سبزی کوکویی(هر نیم کیلو)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سبزی کوکویی مخصوص سبزینه(هر نیم کیلو)

  سبزی کوکویی مخصوص سبزینه(هر نیم کیلو)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سبزی سوپی(جعفری) (هر نیم کیلو)

  سبزی سوپی(جعفری) (هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی سوپی(جعفری،گشنیز) (هر نیم کیلو)

  سبزی سوپی(جعفری،گشنیز) (هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی سوپی(مخصوص سبزینه) (هر نیم کیلو)

  سبزی سوپی(مخصوص سبزینه) (هر نیم کیلو)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سبزی پلویی (هر نیم کیلو)

  سبزی پلویی (هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی قلیه ماهی(هر نیم کیلو)

  سبزی قلیه ماهی(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی خورشت کرفس(هر نیم کیلو)

  سبزی خورشت کرفس(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی مرغ شکم پر(هر نیم کیلو)

  سبزی مرغ شکم پر(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی دلمه(هر نیم کیلو)

  سبزی دلمه(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی کوفته (هر نیم کیلو)

  سبزی کوفته (هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی آش شولی(هر نیم کیلو)

  سبزی آش شولی(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • کرفس خرد شده(هر نیم کیلو)

  کرفس خرد شده(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • شوید خرد شده(هر نیم کیلو)

  شوید خرد شده(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • گشنیز خرد شده(هر نیم کیلو)

  گشنیز خرد شده(هر نیم کیلو)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • لوبیا سبز سرخ شده(هر نیم کیلو)

  لوبیا سبز سرخ شده(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • لوبیا سبز سرخ شده مخصوص سبزینه(هر نیم کیلو)

  لوبیا سبز سرخ شده مخصوص سبزینه(هر نیم کیلو)

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • لوبیا سبز سرخ شده با هویج(هر نیم کیلو)

  لوبیا سبز سرخ شده با هویج(هر نیم کیلو)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز سرخ شده خلالی (بسته 100 گرمی)

  پیاز سرخ شده خلالی (بسته 100 گرمی)

  ۸,۰۰۰ تومان
 • پیاز سرخ شده نگینی (بسته 120 گرمی)

  پیاز سرخ شده نگینی (بسته 120 گرمی)

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سیر سرخ شده (بسته 150 گرمی)

  سیر سرخ شده (بسته 150 گرمی)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • گلاب اعلا (1 لیتری)

  گلاب اعلا (1 لیتری)

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • گلاب اعلا دو آتیشه (1 لیتری)

  گلاب اعلا دو آتیشه (1 لیتری)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • عرق بیدمشک (1 لیتری)

  عرق بیدمشک (1 لیتری)

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • عرق نعنا (1 لیتری)

  عرق نعنا (1 لیتری)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • عرق کاسنی (1 لیتری)

  عرق کاسنی (1 لیتری)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • عرق بید و شاطره (1 لیتری)

  عرق بید و شاطره (1 لیتری)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • عرق دارچین (1 لیتری)

  عرق دارچین (1 لیتری)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • عرق بهانارنج (1 لیتری)

  عرق بهانارنج (1 لیتری)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • عرق هل (1 لیتری)

  عرق هل (1 لیتری)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • معجون سکنجبین

  معجون سکنجبین

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • معجون چای

  معجون چای

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • آبلیمو طبیعی (1 لیتری)

  آبلیمو طبیعی (1 لیتری)

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آبغوره طبیعی (1 لیتری)

  آبغوره طبیعی (1 لیتری)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سرکه سیب (1 لیتری)

  سرکه سیب (1 لیتری)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب نارنج (1 لیتری)

  آب نارنج (1 لیتری)

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سرکه انگور (1 لیتری)

  سرکه انگور (1 لیتری)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سرکه انار (1 لیتری)

  سرکه انار (1 لیتری)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سرکه گلابی (1 لیتری)

  سرکه گلابی (1 لیتری)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سرکه خرمالو (1 لیتری)

  سرکه خرمالو (1 لیتری)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • فلافل خانگی(هر بسته)

  فلافل خانگی(هر بسته)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رب انار خانگی(700 گرمی)

  رب انار خانگی(700 گرمی)

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • رب گوجه خانگی(900 گرمی)

  رب گوجه خانگی(900 گرمی)

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شیره خرما(1 کیلویی)

  شیره خرما(1 کیلویی)

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شیره انگور(1 کیلویی)

  شیره انگور(1 کیلویی)

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چهار شیره(700 گرمی)

  چهار شیره(700 گرمی)

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سه شیره(500 گرمی)

  سه شیره(500 گرمی)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیره توت(1 کیلویی)

  شیره توت(1 کیلویی)

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • نان خشک روغنی بسته 2 کیلویی

  نان خشک روغنی بسته 2 کیلویی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • روغن گوسفند بیابانی(هر کیلو)

  روغن گوسفند بیابانی(هر کیلو)

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • خرما کبکاب(هر کیلو)

  خرما کبکاب(هر کیلو)

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • رشته آشی (هر بسته)

  رشته آشی (هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • رشته پلویی (هر بسته)

  رشته پلویی (هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • گردو خارجی پوست کاغذی اعلا (هر نیم کیلو)

  گردو خارجی پوست کاغذی اعلا (هر نیم کیلو)

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • گردو ایرانی(هر نیم کیلو)

  گردو ایرانی(هر نیم کیلو)

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • نعنا خشک(هر بسته)

  نعنا خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • شوید خشک(هر بسته)

  شوید خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • پیازچه خشک(هر بسته)

  پیازچه خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • ترخون خشک(هر بسته)

  ترخون خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • مرزه خشک(هر بسته)

  مرزه خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • آویشن خشک(هر بسته)

  آویشن خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • جعفری خشک(هر بسته)

  جعفری خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • شنبلیله خشک(هر بسته)

  شنبلیله خشک(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • گل بنفشه(هر بسته)

  گل بنفشه(هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • کلپوره(هر بسته)

  کلپوره(هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • ریشه جیسینگ(هر 10 گرم)

  ریشه جیسینگ(هر 10 گرم)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • غنچه گل محمدی خشک(هر بسته)

  غنچه گل محمدی خشک(هر بسته)

  ۷,۰۰۰ تومان
 • مرزنجوش (هر بسته)

  مرزنجوش (هر بسته)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • شنبلیله (هر بسته)

  شنبلیله (هر بسته)

  ۳,۵۰۰ تومان
 • شربت گیاهی زعفران 750 میلی لیتر

  شربت گیاهی زعفران 750 میلی لیتر

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شربت گیاهی گلاب 750 میلی لیتر

  شربت گیاهی گلاب 750 میلی لیتر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • شربت گیاهی کاسنی 750 میلی لیتر

  شربت گیاهی کاسنی 750 میلی لیتر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • شربت گیاهی بهار نارنج 750 میلی لیتر

  شربت گیاهی بهار نارنج 750 میلی لیتر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • شربت نعنا

  شربت نعنا

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • عسل وحشی(کوهی)(هر کیلو)

  عسل وحشی(کوهی)(هر کیلو)

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • عسل آویشن(هر کیلو)

  عسل آویشن(هر کیلو)

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • عسل گون(هر کیلو)

  عسل گون(هر کیلو)

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • عسل بهار نارنج(هر کیلو)

  عسل بهار نارنج(هر کیلو)

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • عسل کنار(هر کیلو)

  عسل کنار(هر کیلو)

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره سبزی سرای سبزینه

اطلاعات فروشگاه سبزی سرای سبزینه

نوع سفارش

میوه وشیرینی , سالم و ارگانیک

موقعیت

اولین سبزی سرای اینترنتی بافق/بلوار 15 خرداد جنب میوه فروشی بزرگ)
#پیامک غرفه:سفارش گیری به صورت 24 ساعته انجام شده و ارسال سفارشات صبح ها 9 الی 13 و عصرها 17:30 الی 22 میباشد#
ارسال انواع سبزیجات تازه(از قبیل سبزی خوردن/خورشتی/آشی/کوکویی/پلویی/سوپی/خورشت کرفس/مرغ شکم پر/دلمه/کوفته/کلم پلو و ...)/
محصولات دیگری چون لوبیا سبز/بادمجان سرخ شده/پیاز داغ/سیر داغ/باقالی و .../
انواع عرقیات اصل و سنتی/
انواع سبزی خشک/
انواع محصولات خانگی شامل:آبلیمو/آبغوره/انواع سرکه/انواع شیره/نون خشک/رشته/گردو/رب گوجه/رب انار/آب زرشک و آب انار

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 70000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان