سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
رستوران صمد آقا خرم آباد

رستوران صمد آقا خرم آباد

خرم آباد

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • دلمه کلم برگ مو بادمجان

  دلمه کلم برگ مو بادمجان

  ۵,۰۰۰ تومان
 • کوفته تبریزی

  کوفته تبریزی

  ۹,۰۰۰ تومان
 • خورش سبزی

  خورش سبزی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • خورش قیمه با پلو ایرانی

  خورش قیمه با پلو ایرانی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • خورش قیمه با پلو هندی

  خورش قیمه با پلو هندی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • خورش قیمه بادمجان با پلو ایرانی

  خورش قیمه بادمجان با پلو ایرانی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • خورش قیمه بادمجان با پلو هندی

  خورش قیمه بادمجان با پلو هندی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • خورش گوجه بادمجان با پلو ایرانی

  خورش گوجه بادمجان با پلو ایرانی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • خورش قیمه بادمجان با پلوهندی

  خورش قیمه بادمجان با پلوهندی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • باقالی پلو با ماهیچه پلو ایرانی

  باقالی پلو با ماهیچه پلو ایرانی

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • باقالی پلو با ماهیچه پلو هندی

  باقالی پلو با ماهیچه پلو هندی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • چلو گوشت پلو ایرانی

  چلو گوشت پلو ایرانی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • چلو گوشت پلو هندی

  چلو گوشت پلو هندی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی پلو ابرانی

  چلو کباب سلطانی پلو ابرانی

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی پلو هندی

  چلو کباب سلطانی پلو هندی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • سینی مخصوص صمداقا

  سینی مخصوص صمداقا

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب برگ پلو ایرانی

  چلو کباب برگ پلو ایرانی

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب برگ پلو هندی

  چلو کباب برگ پلو هندی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب چنجه ماستی پلو ایرانی

  چلو کباب چنجه ماستی پلو ایرانی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب چنجه ماستی پلو هندی

  چلو کباب چنجه ماستی پلو هندی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب وزیری پلو ایرانی

  چلو کباب وزیری پلو ایرانی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب وزیری پلوهندی

  چلو کباب وزیری پلوهندی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بختیاری پلو ایرانی

  چلو کباب بختیاری پلو ایرانی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب بختیاری پلو هندی

  چلو کباب بختیاری پلو هندی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کبابجوجه با استخوان پلو ایرانی

  چلو کبابجوجه با استخوان پلو ایرانی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • چلو جوجه با استخوان پلو هندی

  چلو جوجه با استخوان پلو هندی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده پلو ایرانی

  چلو کباب کوبیده پلو ایرانی

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده پلو هندی

  چلو کباب کوبیده پلو هندی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب جوجه مخصوص پلو ایرانی

  چلو کباب جوجه مخصوص پلو ایرانی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب جوجه مخصوص پلو هندی

  چلو کباب جوجه مخصوص پلو هندی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو بال زعفرانی پلو ایرانی

  چلو بال زعفرانی پلو ایرانی

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • چلو بال زعفرانی پلوهندی

  چلو بال زعفرانی پلوهندی

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • شنیسل مرغ پلو ایرانی

  شنیسل مرغ پلو ایرانی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل مرغ پلو هندی

  شنیسل مرغ پلو هندی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • زرشک پلو با مرغ پلو ایرانی

  زرشک پلو با مرغ پلو ایرانی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • زرشک پلو با مرغ پلو هندی

  زرشک پلو با مرغ پلو هندی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده مرغ پلو ایرانی

  چلو کباب کوبیده مرغ پلو ایرانی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلو کباب کوبیده مرغ پلو هندی

  چلو کباب کوبیده مرغ پلو هندی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • جوجه طلایی پلو ایرانی

  جوجه طلایی پلو ایرانی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • جوجه طلایی پلو هندی

  جوجه طلایی پلو هندی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • تست

  تست

  ۱۱ تومان
 • دنده کباب

  دنده کباب

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • گله بریز

  گله بریز

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ابگوشت

  ابگوشت

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • کباب جگروز

  کباب جگروز

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کشک بادمجان

  کشک بادمجان

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چلو میگو پلو ابرانی

  چلو میگو پلو ابرانی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • چلو میگو پلو هندی

  چلو میگو پلو هندی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو میگو پلو هندی

  چلو میگو پلو هندی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی پلو ایرانی

  چلو ماهی پلو ایرانی

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • چلو ماهی پلو هندی

  چلو ماهی پلو هندی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ماهی کباب پلو ایرانی

  ماهی کباب پلو ایرانی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماهی کباب پلو ایرانی

  ماهی کباب پلو ایرانی

  ۴۶,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره رستوران صمد آقا خرم آباد

اطلاعات رستوران رستوران صمد آقا خرم آباد

نوع سفارش

رستوران ایرانی

موقعیت

خرم آباد / خیابان رازی/ ارسال سفارش غذا به تمام نقاط شهری خرم آباد / تحویل در محل کار ، درب منزل / پارک/ سینما و تمام خوابگاههای دانشجوئی

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

یک شنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

دو شنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

سه شنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

چهارشنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

پنج شنبه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23

جمعه

از 10 الی 14 , از 17 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 25000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان