سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
بستنی توت طلائی میبد

بستنی توت طلائی میبد

اردکان و میبد

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • مینی کرب

  مینی کرب

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • وافل رینگ

  وافل رینگ

  ۷,۰۰۰ تومان
 • کیندر کرپ

  کیندر کرپ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • کیت کت کرپ

  کیت کت کرپ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • وافل کرپ

  وافل کرپ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • وافل نوتلا

  وافل نوتلا

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • وافل استیکس

  وافل استیکس

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • وافل میکس(دونفره)

  وافل میکس(دونفره)

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بلی بال سه تایی

  بلی بال سه تایی

  ۷,۰۰۰ تومان
 • بلی بال پنج تایی

  بلی بال پنج تایی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بلی بال هشت تایی

  بلی بال هشت تایی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شیک نوتلا متوسط

  شیک نوتلا متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک نوتلا بزرگ

  شیک نوتلا بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیک اورئو متوسط

  شیک اورئو متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک اورئو بزرگ

  شیک اورئو بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیک براونی متوسط

  شیک براونی متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک براونی بزرگ

  شیک براونی بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیک توبلرون متوسط

  شیک توبلرون متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک توبلرون بزرگ

  شیک توبلرون بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیک نوتلا بری متوسط

  شیک نوتلا بری متوسط

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • شیک نوتلا بری بزرگ

  شیک نوتلا بری بزرگ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • شیک چیز فرا گولا متوسط

  شیک چیز فرا گولا متوسط

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • شیک چیز فرا گولا بزرگ

  شیک چیز فرا گولا بزرگ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • شیک پینات باتر متوسط

  شیک پینات باتر متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک پینات باتر بزرگ

  شیک پینات باتر بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیک اسپرسو متوسط

  شیک اسپرسو متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شیک اسپرسو بزرگ

  شیک اسپرسو بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیزاورمینت

  چیزاورمینت

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چیزبناوال

  چیزبناوال

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تیرامیسو

  تیرامیسو

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • هوبی

  هوبی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پاین من

  پاین من

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • راتونا

  راتونا

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پروشات

  پروشات

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • موهیتو

  موهیتو

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • هاوایی

  هاوایی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سالت لایم

  سالت لایم

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تنتونی

  تنتونی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • گلدن ویچ

  گلدن ویچ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی با سس البالو

  بستنی با سس البالو

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بستنی با کرپ(نوتلا)

  بستنی با کرپ(نوتلا)

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بستنی با سس کارامل

  بستنی با سس کارامل

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بستنی با چاروس(نوتلا)

  بستنی با چاروس(نوتلا)

  ۶,۰۰۰ تومان
 • بستنی با میوه

  بستنی با میوه

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • بستنی با روکش شکلاتی

  بستنی با روکش شکلاتی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • اسموکی با وافل لوله ای

  اسموکی با وافل لوله ای

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • اسموکی با وافل حلقه ای

  اسموکی با وافل حلقه ای

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بستنی با ژله

  بستنی با ژله

  ۷,۰۰۰ تومان
 • آفروگاتو(اسپرسو بستنی)

  آفروگاتو(اسپرسو بستنی)

  ۹,۰۰۰ تومان
 • بستنی با روکش طعم دار

  بستنی با روکش طعم دار

  ۷,۰۰۰ تومان
 • مینی میکس

  مینی میکس

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سوپر میکس

  سوپر میکس

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رویال ویتامین(معجون ویژه)

  رویال ویتامین(معجون ویژه)

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • ذرت مکزیکی کاسه ای

  ذرت مکزیکی کاسه ای

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ذرت مکزیکی لیوانی

  ذرت مکزیکی لیوانی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • اسپرسو سینگل

  اسپرسو سینگل

  ۳,۰۰۰ تومان
 • اسپرسو دبل

  اسپرسو دبل

  ۶,۰۰۰ تومان
 • آمریکانو

  آمریکانو

  ۴,۰۰۰ تومان
 • لاته

  لاته

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کاپوچینو

  کاپوچینو

  ۸,۰۰۰ تومان
 • هایپر کافئین

  هایپر کافئین

  ۷,۰۰۰ تومان
 • اسپرسو نوتلا

  اسپرسو نوتلا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • هات چاکلت

  هات چاکلت

  ۸,۰۰۰ تومان
 • وایت چاکلت

  وایت چاکلت

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نوتلا چاکلت

  نوتلا چاکلت

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • مینی وینترپک

  مینی وینترپک

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آب کرفس بزرگ

  آب کرفس بزرگ

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • آب کرفس متوسط

  آب کرفس متوسط

  ۸,۰۰۰ تومان
 • بستنی

  بستنی

  ۰ تومان
 • آب انار بزرگ

  آب انار بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب سیب متوسط

  آب سیب متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب سیب بزرگ

  آب سیب بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب پرتقال متوسط

  آب پرتقال متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب پرتقال بزرگ

  آب پرتقال بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • اب هویچ متوسط

  اب هویچ متوسط

  ۷,۰۰۰ تومان
 • اب هویچ بزرگ

  اب هویچ بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب انار متوسط

  آب انار متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک متوسط

  آب زرشک متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک بزرگ

  آب زرشک بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی متوسط

  آب طالبی متوسط

  ۷,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی بزرگ

  آب طالبی بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو متوسط

  آب آلبالو متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو بزرگ

  آب آلبالو بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز متوسط

  شیر موز متوسط

  ۷,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بزرگ

  شیر موز بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب آناناس متوسط

  آب آناناس متوسط

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب آناناس بزرگ

  آب آناناس بزرگ

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آب توت فرنگی متوسط

  آب توت فرنگی متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب توت فرنگی بزرگ

  آب توت فرنگی بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب نارنگی متوسط

  آب نارنگی متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب نارنگی بزرگ

  آب نارنگی بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب گلابی متوسط

  آب گلابی متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب گلابی بزرگ

  آب گلابی بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • آب شاه توت متوسط

  آب شاه توت متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب شاه توت بزرگ

  آب شاه توت بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره بستنی توت طلائی میبد

اطلاعات رستوران بستنی توت طلائی میبد

نوع سفارش

کافی شاپ مدرن

موقعیت

● بستنی و آب میوه بیرون بر ، با امکان ارسال به آدرس شما

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 12 , از 15 الی 16 , از 17 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 9 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 23

جمعه

از 0 الی 1 بامداد , از 10 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 60000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۷,۰۰۰ تومان