سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
آیس پک میبد

آیس پک میبد

آیس پک میبد
آیس پک اصلی و انحصاری در میبد و اردکان
آیس پک واقعی و اصلی

اردکان و میبد -09137471923-09366969763-09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • آیس پک شکلاتی

  آیس پک شکلاتی

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای

  آیس پک شکلات تکه ای

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت

  آیس پک دارک چاکلت

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک پسته

  آیس پک پسته

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آیس پک معجون

  آیس پک معجون

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی

  آیس پک توت فرنگی

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس

  آیس پک آناناس

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت

  آیس پک شاتوت

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی

  آیس پک طالبی

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا

  آیس پک نوتلا

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت

  آیس پک کیت کَت

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس پرتقال-انار کوچک

  آبمیوه میکس پرتقال-انار کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس پرتقال-انار بزرگ

  آبمیوه میکس پرتقال-انار بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس پرتقال-هویج کوچک

  آبمیوه میکس پرتقال-هویج کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس سیب-پرتقال کوچک

  آبمیوه میکس سیب-پرتقال کوچک

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس سیب-پرتقال بزرگ

  آبمیوه میکس سیب-پرتقال بزرگ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آیس کافی

  آیس کافی

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آیس چاکلت

  آیس چاکلت

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آیس کارامل

  آیس کارامل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شیر موز کوچک

  شیر موز کوچک

  ۶,۴۰۰ تومان
 • شیر موز بزرگ

  شیر موز بزرگ

  ۸,۸۰۰ تومان
 • شیر طالبی کوچک

  شیر طالبی کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شیر طالبی بزرگ

  شیر طالبی بزرگ

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیر هویج کوچک

  شیر هویج کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شیر هویج بزرگ

  شیر هویج بزرگ

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیر پسته کوچک

  شیر پسته کوچک

  ۱۰,۴۰۰ تومان
 • شیر پسته بزرگ

  شیر پسته بزرگ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی+

  آیس پک شکلاتی+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای+

  آیس پک شکلات تکه ای+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت+

  آیس پک دارک چاکلت+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک پسته+

  آیس پک پسته+

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون+

  آیس پک معجون+

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی+

  آیس پک توت فرنگی+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس+

  آیس پک آناناس+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت+

  آیس پک شاتوت+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی+

  آیس پک طالبی+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا+

  آیس پک نوتلا+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت+

  آیس پک کیت کَت+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک کره گردو+

  آیس پک کره گردو+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک زغالی+

  آیس پک زغالی+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی++

  آیس پک شکلاتی++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای++

  آیس پک شکلات تکه ای++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت++

  آیس پک دارک چاکلت++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک پسته++

  آیس پک پسته++

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آیس پک معجون++

  آیس پک معجون++

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی++

  آیس پک توت فرنگی++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس++

  آیس پک آناناس++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت++

  آیس پک شاتوت++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی++

  آیس پک طالبی++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا++

  آیس پک نوتلا++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کت++

  آیس پک کیت کت++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار

  آیس پک ویژه خامه دار

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آیس پک میکس++

  آیس پک میکس++

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار+

  آیس پک ویژه خامه دار+

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار++

  آیس پک ویژه خامه دار++

  ۱۳,۶۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی

  آیس پک ترکیبی

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی+

  آیس پک ترکیبی+

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت

  آیس پک مولتی فروت

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی++

  آیس پک ترکیبی++

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آیس پک میکس

  آیس پک میکس

  ۸,۸۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت+

  آیس پک مولتی فروت+

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک میکس+

  آیس پک میکس+

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شِیک نوتلا

  شِیک نوتلا

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • شیک کیت کَت

  شیک کیت کَت

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • شیک دارک

  شیک دارک

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیک موز

  شیک موز

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیک توت فرنگی

  شیک توت فرنگی

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیک آناناس

  شیک آناناس

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • شیک بیسکوئیت

  شیک بیسکوئیت

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • معجون کوچک

  معجون کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • معجون بزرگ

  معجون بزرگ

  ۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیت پَک

  کیت پَک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آب انارکوچک

  آب انارکوچک

  ۶,۴۰۰ تومان
 • آب طالبی بزرگ

  آب طالبی بزرگ

  ۱۱,۲۰۰ تومان
 • آب طالبی کوچک

  آب طالبی کوچک

  ۶,۴۰۰ تومان
 • آب هویج بزرگ

  آب هویج بزرگ

  ۶,۴۰۰ تومان
 • آب انار بزرگ

  آب انار بزرگ

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آب زرشک کوچک

  آب زرشک کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک بزرگ

  آب زرشک بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو کوچک

  آب آلبالو کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو بزرگ

  آب آلبالو بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت کوچک

  آب شاتوت کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت بزرگ

  آب شاتوت بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب پرتقال کوچک

  آب پرتقال کوچک

  ۹,۶۰۰ تومان
 • آب پرتقال بزرگ

  آب پرتقال بزرگ

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • آبمیوه میکس پرتقال-هویج بزرگ

  آبمیوه میکس پرتقال-هویج بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب سیب کوچک

  آب سیب کوچک

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آب هویج کوچک

  آب هویج کوچک

  ۴,۸۰۰ تومان
 • آب سیب بزرگ

  آب سیب بزرگ

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • هویج بستنی کوچک

  هویج بستنی کوچک

  ۶,۴۰۰ تومان
 • هویج بستنی بزرگ

  هویج بستنی بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی کوچک

  طالبی بستنی کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی بزرگ

  طالبی بستنی بزرگ

  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی کوچک

  شیر موز بستنی کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی بزرگ

  شیر موز بستنی بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره آیس پک میبد

اطلاعات فروشگاه آیس پک میبد

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر , کافی شاپ

موقعیت

میبد خیابان امام، بعد از میدان جوان/ ارسال به تمام نقاط داخل شهری اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (20%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 0 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان