سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
آیس پک میبد

آیس پک میبد

آیس پک میبد
آیس پک اصلی و انحصاری در میبد و اردکان
آیس پک واقعی و اصلی

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • تست فنی فروشگاه

  تست فنی فروشگاه

  ۱ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای

  آیس پک شکلات تکه ای

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت

  آیس پک دارک چاکلت

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته

  آیس پک پسته

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون

  آیس پک معجون

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی

  آیس پک توت فرنگی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس

  آیس پک آناناس

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت

  آیس پک شاتوت

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی

  آیس پک طالبی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا

  آیس پک نوتلا

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت

  آیس پک کیت کَت

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی+

  آیس پک شکلاتی+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای+

  آیس پک شکلات تکه ای+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت+

  آیس پک دارک چاکلت+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته+

  آیس پک پسته+

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون+

  آیس پک معجون+

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی+

  آیس پک توت فرنگی+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس+

  آیس پک آناناس+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت+

  آیس پک شاتوت+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی+

  آیس پک طالبی+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا+

  آیس پک نوتلا+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کَت+

  آیس پک کیت کَت+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک زغالی+

  آیس پک زغالی+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کره گردو+

  آیس پک کره گردو+

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلاتی++

  آیس پک شکلاتی++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شکلات تکه ای++

  آیس پک شکلات تکه ای++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک دارک چاکلت++

  آیس پک دارک چاکلت++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک پسته++

  آیس پک پسته++

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک معجون++

  آیس پک معجون++

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک توت فرنگی++

  آیس پک توت فرنگی++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک آناناس++

  آیس پک آناناس++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک شاتوت++

  آیس پک شاتوت++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک طالبی++

  آیس پک طالبی++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک نوتلا++

  آیس پک نوتلا++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک کیت کت++

  آیس پک کیت کت++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار

  آیس پک ویژه خامه دار

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • آیس پک میکس++

  آیس پک میکس++

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار+

  آیس پک ویژه خامه دار+

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ویژه خامه دار++

  آیس پک ویژه خامه دار++

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی

  آیس پک ترکیبی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • مولتی میکس کوچک

  مولتی میکس کوچک

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی+

  آیس پک ترکیبی+

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت

  آیس پک مولتی فروت

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • آیس پک ترکیبی++

  آیس پک ترکیبی++

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • آیس پک مولتی فروت+

  آیس پک مولتی فروت+

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • مولتی میکس +

  مولتی میکس +

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • شِیک نوتلا

  شِیک نوتلا

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک کیت کَت

  شیک کیت کَت

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک دارک

  شیک دارک

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک موز

  شیک موز

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک توت فرنگی

  شیک توت فرنگی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک آناناس

  شیک آناناس

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شیک بیسکوئیت

  شیک بیسکوئیت

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • معجون کوچک

  معجون کوچک

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • معجون بزرگ

  معجون بزرگ

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • کیت پَک

  کیت پَک

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • آب انارکوچک

  آب انارکوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی بزرگ

  آب طالبی بزرگ

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • آب طالبی کوچک

  آب طالبی کوچک

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • آب هویج بزرگ

  آب هویج بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • آب انار بزرگ

  آب انار بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک کوچک

  آب زرشک کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آب زرشک بزرگ

  آب زرشک بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو کوچک

  آب آلبالو کوچک

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • آب آلبالو بزرگ

  آب آلبالو بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت کوچک

  آب شاتوت کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آب شاتوت بزرگ

  آب شاتوت بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • آب سیب کوچک

  آب سیب کوچک

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • آب هویج کوچک

  آب هویج کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آب سیب بزرگ

  آب سیب بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • هویج بستنی کوچک

  هویج بستنی کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • هویج بستنی بزرگ

  هویج بستنی بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی کوچک

  طالبی بستنی کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • طالبی بستنی بزرگ

  طالبی بستنی بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی کوچک

  شیر موز بستنی کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بستنی بزرگ

  شیر موز بستنی بزرگ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • آیس کافی

  آیس کافی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس چاکلت

  آیس چاکلت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • آیس کارامل

  آیس کارامل

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شیر موز کوچک

  شیر موز کوچک

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • شیر موز بزرگ

  شیر موز بزرگ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • شیر طالبی کوچک

  شیر طالبی کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شیر طالبی بزرگ

  شیر طالبی بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر هویج کوچک

  شیر هویج کوچک

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شیر هویج بزرگ

  شیر هویج بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر پسته کوچک

  شیر پسته کوچک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شیر پسته بزرگ

  شیر پسته بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره آیس پک میبد

اطلاعات فروشگاه آیس پک میبد

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر , کافی شاپ

موقعیت

میبد خیابان امام، بعد از میدان جوان/ ارسال به تمام نقاط داخل شهری اردکان و میبد

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 11 الی 14 , از 19 الی 22

یک شنبه

از 11 الی 14 , از 19 الی 22

دو شنبه

از 11 الی 14 , از 19 الی 22

سه شنبه

از 11 الی 15

چهارشنبه

از 11 الی 14 , از 19 الی 22

پنج شنبه

از 11 الی 14 , از 19 الی 21

جمعه

از 11 الی 14 , از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 150550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۵,۰۰۰ تومان