سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
آرایشی بهداشتی چی میل اردکان و میبد

آرایشی بهداشتی چی میل اردکان و میبد

اردکان و میبد -09130332059-09909699530-09921824472-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50

  کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50 فاقد چربی

  کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50 فاقد چربی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50 فاقد چربی

  کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50 فاقد چربی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی مشکی 0-1

  رنگ موی مارال طبیعی مشکی 0-1

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای مشکی 0-2

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای مشکی 0-2

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای تیره 0-3

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای تیره 0-3

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای متوسط 0-4

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای متوسط 0-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای روشن 0-5

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای روشن 0-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند تیره 0-6

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند تیره 0-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند متوسط 0-7

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند متوسط 0-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند روشن 0-8

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند روشن 0-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند خیلی روشن 0-9

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند خیلی روشن 0-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه 0-10

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه 0-10

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن0-12

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن0-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم پودر مایMY

  کرم پودر مایMY

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • صابون اژه مخصوص لاغری 115 گرمی

  صابون اژه مخصوص لاغری 115 گرمی

  ۷,۲۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 110

  رژ لب مدادی کنویس شماره 110

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 120

  رژ لب مدادی کنویس شماره 120

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 122

  رژ لب مدادی کنویس شماره 122

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 202

  رژ لب مدادی کنویس شماره 202

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 124

  رژ لب مدادی کنویس شماره 124

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 214

  رژ لب مدادی کنویس شماره 214

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 212

  رژ لب مدادی کنویس شماره 212

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 107

  رژ لب مدادی کنویس شماره 107

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 208

  رژ لب مدادی کنویس شماره 208

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 204

  رژ لب مدادی کنویس شماره 204

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 206

  رژ لب مدادی کنویس شماره 206

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 203

  رژ لب مدادی کنویس شماره 203

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 207

  رژ لب مدادی کنویس شماره 207

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 220

  رژ لب مدادی کنویس شماره 220

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 219

  رژ لب مدادی کنویس شماره 219

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 123

  رژ لب مدادی کنویس شماره 123

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 209

  رژ لب مدادی کنویس شماره 209

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماشین اصلاح موزر (با ضمانت دوساله)

  ماشین اصلاح موزر (با ضمانت دوساله)

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا قهوه ای روشن 00-5

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا قهوه ای روشن 00-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند تیره اکسترا 00-6

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند تیره اکسترا 00-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند متوسط 00-7

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند متوسط 00-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند روشن اکسترا 00-8

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند روشن اکسترا 00-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی مشکی پر کلاغی 1-1

  رنگ موی مارال دودی مشکی پر کلاغی 1-1

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی تیره 1-3

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی تیره 1-3

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی متوسط 1-4

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی متوسط 1-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی روشن 1-5

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی روشن 1-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی تیره 1-6

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی تیره 1-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی متوسط 1-7

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی متوسط 1-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی روشن 1-8

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی روشن 1-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی روشن 1-9

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی روشن 1-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی پلاتینه 1-10

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی پلاتینه 1-10

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی خیلی روشن 1-12

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی خیلی روشن 1-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی متوسط 3-4

  رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی متوسط 3-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی روشن 3-5

  رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی روشن 3-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند زیتونی تیره 3-6

  رنگ موی مارال بلوند زیتونی تیره 3-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی متوسط 3-7

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی متوسط 3-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی روشن 3-8

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی روشن 3-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی روشن 3-9

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی روشن 3-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی پلاتینه 3-10

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی پلاتینه 3-10

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 3-12

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 3-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • مارال بلوند بژ تیره 51-6

  مارال بلوند بژ تیره 51-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژمتوسط 51-7

  بلوند بژمتوسط 51-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژ روشن 51-8

  بلوند بژ روشن 51-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژ خیلی روشن 51-9

  بلوند بژ خیلی روشن 51-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوطی تیره (آبنوسی) 04-3

  بلوطی تیره (آبنوسی) 04-3

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوطی متوسط 04-4

  بلوطی متوسط 04-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بلوطی روشن 04-5

  بلوطی روشن 04-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز اناری 66-4

  رنگ موی مارال قرمز اناری 66-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز بورگاندی 66-5

  رنگ موی مارال قرمز بورگاندی 66-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز یاقوتی 66-6

  رنگ موی مارال قرمز یاقوتی 66-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز آتشین 66-7

  رنگ موی مارال قرمز آتشین 66-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی تیره 57-6

  رنگ موی مارال بلوند عسلی تیره 57-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی متوسط57-7

  رنگ موی مارال بلوند عسلی متوسط57-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی روشن 57-8

  رنگ موی مارال بلوند عسلی روشن 57-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر عسلی 57-9

  رنگ موی مارال شیر عسلی 57-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای نسکافه ای روشن 85-5

  رنگ موی مارال قهوه ای نسکافه ای روشن 85-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای تیره 85-6

  رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای تیره 85-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای متوسط 85-7

  رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای متوسط 85-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر نسکافه ای 85-8

  رنگ موی مارال شیر نسکافه ای 85-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای طلایی روشن 5-5

  رنگ موی مارال قهوه ای طلایی روشن 5-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی تیره 5-6

  رنگ موی مارال بلوند طلایی تیره 5-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی روشن 5-8

  رنگ موی مارال بلوند طلایی روشن 5-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی متوسط 5-7

  رنگ موی مارال بلوند طلایی متوسط 5-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای تنباکویی روشن 05-5

  رنگ موی مارال قهوه ای تنباکویی روشن 05-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند تنباکویی تیره 05-6

  رنگ موی مارال بلوند تنباکویی تیره 05-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند تنباکویی روشن 05-8

  رنگ موی مارال بلوند تنباکویی روشن 05-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای کاپوچینو 78-6

  رنگ موی مارال قهوه ای کاپوچینو 78-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند کاپوچینو 78-8

  رنگ موی مارال بلوند کاپوچینو 78-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه تلخ 58-4

  رنگ موی مارال قهوه تلخ 58-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه آلامید 58-7

  رنگ موی مارال قهوه آلامید 58-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای مسی متوسط 7-4

  رنگ موی مارال قهوه ای مسی متوسط 7-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند مسی تیره 7-6

  رنگ موی مارال بلوند مسی تیره 7-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند مسی متوسط 7-7

  رنگ موی مارال بلوند مسی متوسط 7-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی متوسط 8-4

  رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی متوسط 8-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی روشن 8-5

  رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی روشن 8-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند شکلاتی تیره 8-6

  رنگ موی مارال بلوند شکلاتی تیره 8-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر شکلاتی 8-8

  رنگ موی مارال شیر شکلاتی 8-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بادمجانی 99-2

  رنگ موی مارال بادمجانی 99-2

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی تیره 99-3

  رنگ موی مارال شرابی تیره 99-3

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی متوسط 69-4

  رنگ موی مارال شرابی متوسط 69-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی روشن (یاقوتی) 69-5

  رنگ موی مارال شرابی روشن (یاقوتی) 69-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی متوسط 68-4

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی متوسط 68-4

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی روشن 68-5

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی روشن 68-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی 68-6

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی 68-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای کاراملی 08-5

  رنگ موی مارال قهوه ای کاراملی 08-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال کاراملی 08-8

  رنگ موی مارال کاراملی 08-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شنی ماسه ای 15-8

  رنگ موی مارال شنی ماسه ای 15-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شنی صحرایی 15-9

  رنگ موی مارال شنی صحرایی 15-9

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دارچینی 89-5

  رنگ موی مارال دارچینی 89-5

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال هاوانا 54-7

  رنگ موی مارال هاوانا 54-7

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال برنزی 87-6

  رنگ موی مارال برنزی 87-6

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال کاهی 31-8

  رنگ موی مارال کاهی 31-8

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند بژ خیلی خیلی روشن 51-12

  رنگ موی مارال بلوند بژ خیلی خیلی روشن 51-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 5-12

  رنگ موی مارال بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 5-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال عاج فیلی 01-12

  رنگ موی مارال عاج فیلی 01-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال یخی قطبی 21-12

  رنگ موی مارال یخی قطبی 21-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شامپاینی 59-12

  رنگ موی مارال شامپاینی 59-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال عروسکی رویال 18-12

  رنگ موی مارال عروسکی رویال 18-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال مرواریدی استرالیایی 56-12

  رنگ موی مارال مرواریدی استرالیایی 56-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال یاسی 52-12

  رنگ موی مارال یاسی 52-12

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون دودی مارال بزرگ 11-0

  واریاسیون دودی مارال بزرگ 11-0

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون دودی کوچک مارال 11-0

  واریاسیون دودی کوچک مارال 11-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون بنفش بزرگ مارال 99-0

  واریاسیون بنفش بزرگ مارال 99-0

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون بنفش کوچک مارال 99-0

  واریاسیون بنفش کوچک مارال 99-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون نقره ای کوچک مارال 22-0

  واریاسیون نقره ای کوچک مارال 22-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون آبی بزرگ مارال 10-0

  واریاسیون آبی بزرگ مارال 10-0

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون آبی کوچک مارال 10-0

  واریاسیون آبی کوچک مارال 10-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون طلایی کوچک مارال 55-0

  واریاسیون طلایی کوچک مارال 55-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون سبز بزرگ مارال (ضد قرمزی) 33-0

  واریاسیون سبز بزرگ مارال (ضد قرمزی) 33-0

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون سبز کوچک مارال (ضد قرمزی)33-0

  واریاسیون سبز کوچک مارال (ضد قرمزی)33-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون قرمز کوچک مارال 66-0

  واریاسیون قرمز کوچک مارال 66-0

  ۵,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون روشن کننده بزرگ مارال 00-0

  واریاسیون روشن کننده بزرگ مارال 00-0

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی فانتزی مارال سرخابی

  رنگ موی فانتزی مارال سرخابی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی فانتزی مارال بنفش

  رنگ موی فانتزی مارال بنفش

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 6% (750 میل)

  اکسیدان مارال 6% (750 میل)

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 9% (750 میل)

  اکسیدان مارال 9% (750 میل)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 12% (1000 میل)

  اکسیدان مارال 12% (1000 میل)

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان آلبورا 12%(750 میل)

  اکسیدان آلبورا 12%(750 میل)

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان بیول 12%(750 میل)

  اکسیدان بیول 12%(750 میل)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان 6% (120 میل)

  اکسیدان 6% (120 میل)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان 9% (120 میل)

  اکسیدان 9% (120 میل)

  ۵,۰۰۰ تومان
 • تافت مارال 250 میل

  تافت مارال 250 میل

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • تافت (چسب مو) مارال 250 میل

  تافت (چسب مو) مارال 250 میل

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • تافت بیول 250 میل

  تافت بیول 250 میل

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • تافت آلبورا 500 میل (ابی )

  تافت آلبورا 500 میل (ابی )

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • تافت آلبورا 500 میل (قرمز )

  تافت آلبورا 500 میل (قرمز )

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • موس مو نیوآ 150 میل (موهای رنگ شده)

  موس مو نیوآ 150 میل (موهای رنگ شده)

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • موس مو نیوآ قوی (اکسترا) 150 میل

  موس مو نیوآ قوی (اکسترا) 150 میل

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده مارال یک لیتری

  نرم کننده مارال یک لیتری

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده بیس یک لیتری

  نرم کننده بیس یک لیتری

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده مو پرژک 280 گرم

  نرم کننده مو پرژک 280 گرم

  ۱۹,۵۰۰ تومان
 • اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کرم شون 150 میل (بابونه)

  کرم شون 150 میل (بابونه)

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کرم دست و صورت اشتنی

  کرم دست و صورت اشتنی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • کرم شون 150 میل (آووکادو)

  کرم شون 150 میل (آووکادو)

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (لوبیا سفید)

  کرم بیول 250 میل (لوبیا سفید)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (آرگان)

  کرم بیول 250 میل (آرگان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (جو دو سر)

  کرم بیول 250 میل (جو دو سر)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (رز هیپ)

  کرم بیول 250 میل (رز هیپ)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (تی تری)

  کرم بیول 250 میل (تی تری)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم مای 150 میل (جوجوبا)

  کرم مای 150 میل (جوجوبا)

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • کرم مای 200 میل (آلوئه ورا)

  کرم مای 200 میل (آلوئه ورا)

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (بلو بری)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (بلو بری)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم اشتنی 180 میل آلوئه ورا

  کرم اشتنی 180 میل آلوئه ورا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • وازلین اشتنی

  وازلین اشتنی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • سرم مو مارال روغن آرگان

  سرم مو مارال روغن آرگان

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ماسک مو بیول عصاره انار

  ماسک مو بیول عصاره انار

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • ماسک مو بیول عصاره جوانه گندم

  ماسک مو بیول عصاره جوانه گندم

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • لوسیون مو بیول (بستنی مو) بدون آبکشی

  لوسیون مو بیول (بستنی مو) بدون آبکشی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • لوسیون مو بیول(بستنی مو) بدون آبکشی

  لوسیون مو بیول(بستنی مو) بدون آبکشی

  ۵۳,۵۰۰ تومان
 • ماسک مو بسیار قوی شون

  ماسک مو بسیار قوی شون

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماسک مو فولیکا

  ماسک مو فولیکا

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • سرم مو مارال حاوی عصاره زیتون

  سرم مو مارال حاوی عصاره زیتون

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • سرم مو کریستال 80 میل

  سرم مو کریستال 80 میل

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال روغن آرگان

  سرم دو فازی مارال روغن آرگان

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال روغن کراتینه

  سرم دو فازی مارال روغن کراتینه

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال آلوئه ورا و کراتینه

  سرم دو فازی مارال آلوئه ورا و کراتینه

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال آلوئه ورا (گره باز کن)

  سرم دو فازی مارال آلوئه ورا (گره باز کن)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • میلک ژل مومارال 300 گرم

  میلک ژل مومارال 300 گرم

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ژل مو بسیار قوی دور لایت 300 میل

  ژل مو بسیار قوی دور لایت 300 میل

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ژل مو سر حالت دهنده خیلی قوی مارال

  ژل مو سر حالت دهنده خیلی قوی مارال

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • شامپو رنگ مردانه فاربن

  شامپو رنگ مردانه فاربن

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • شامپو رنگساز مردانه مارال پمپی

  شامپو رنگساز مردانه مارال پمپی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پودر دکلره گلدن شاپ

  پودر دکلره گلدن شاپ

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پودر دکلره مارال 300 گرمی

  پودر دکلره مارال 300 گرمی

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • دکلره پیمانه ای

  دکلره پیمانه ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دکو کرم تیوپی مارال 250 گرمی

  دکو کرم تیوپی مارال 250 گرمی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • روغن خشک گیاهی پریم اکلیلی

  روغن خشک گیاهی پریم اکلیلی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • دستگاه بخور صورت مروارید

  دستگاه بخور صورت مروارید

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • خط چشم موئی مای MY

  خط چشم موئی مای MY

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ژل مژه - ابرو مینی استار

  ژل مژه - ابرو مینی استار

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آبپاش انژکتوری (مه پاش)

  آبپاش انژکتوری (مه پاش)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اسپری ضد عفونی کننده دست و بدن ریکاردو

  اسپری ضد عفونی کننده دست و بدن ریکاردو

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ژل الکلی پاک کننده دست گلدن وست

  ژل الکلی پاک کننده دست گلدن وست

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • دستکش ونیل 100 عددی بی رنگ سایز M

  دستکش ونیل 100 عددی بی رنگ سایز M

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش ونیل 100 عددی رنگ مشکی سایز M

  دستکش ونیل 100 عددی رنگ مشکی سایز M

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش یکبار مصرف فریزری آروک100عددی

  دستکش یکبار مصرف فریزری آروک100عددی

  ۶,۵۰۰ تومان
 • ماسک یکبار مصرف آداک (10 عددی)

  ماسک یکبار مصرف آداک (10 عددی)

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ماسک کودک رنگی

  ماسک کودک رنگی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • ماسک پارچه ای

  ماسک پارچه ای

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دستکش یکبار مصرف فریزری

  دستکش یکبار مصرف فریزری

  ۹,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد زردی مارال 200 میل

  شامپو ضد زردی مارال 200 میل

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو مای 400 میل 1*4 موهای معمولی

  شامپو مای 400 میل 1*4 موهای معمولی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو مای 400 میل 1*4 موهای چرب

  شامپو مای 400 میل 1*4 موهای چرب

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل موهای چرب

  شامپو شون 400 میل موهای چرب

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل موهای رنگ شده و آسیب دیده

  شامپو شون 400 میل موهای رنگ شده و آسیب دیده

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل مرطوب کننده و موهای خشک

  شامپو شون 400 میل مرطوب کننده و موهای خشک

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل مو های چرب - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل مو های چرب - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو -خنک کننده - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو -خنک کننده - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (زغالی)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (زغالی)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (طلا)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (طلا)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (عسل)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (عسل)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (آلوئه ورا)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (آلوئه ورا)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی زغالی

  موم سرد اطلس 300 گرمی زغالی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی عسل

  موم سرد اطلس 300 گرمی عسل

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • موم سرد سانو پیل 300 گرمی طلا

  موم سرد سانو پیل 300 گرمی طلا

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی آلوئه ورا

  موم سرد اطلس 300 گرمی آلوئه ورا

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) سکه ای اطلس

  وکس (شمع) سکه ای اطلس

  ۳,۵۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی آلوئه ورا 200 گرمی

  وکس (موم) عدسی آلوئه ورا 200 گرمی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی عسلی 200 گرمی

  وکس (موم) عدسی عسلی 200 گرمی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی قرمز 370 گرمی

  وکس (موم) عدسی قرمز 370 گرمی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) کاسه ای اطلس 125 گرم عسلی

  وکس (شمع) کاسه ای اطلس 125 گرم عسلی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع ) رونیز آلوئه ورا 500 گرمی

  وکس (شمع ) رونیز آلوئه ورا 500 گرمی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) کواف 500 گرمی عسل

  وکس (شمع) کواف 500 گرمی عسل

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی نقره

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی نقره

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی طلا

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی طلا

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی زغال

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی زغال

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) آگیس 100 گرمی ساخت ترکیه

  وکس (شمع) آگیس 100 گرمی ساخت ترکیه

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) مارال 500 گرمی عسل

  وکس (شمع) مارال 500 گرمی عسل

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) مارال 500 گرمی آلوئه ورا

  وکس (شمع) مارال 500 گرمی آلوئه ورا

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون رولی دریا 100 متری

  پد اپیلاسیون رولی دریا 100 متری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون رولی نیلو 90 گرمی پرفراژ دار

  پد اپیلاسیون رولی نیلو 90 گرمی پرفراژ دار

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون پاندا

  پد اپیلاسیون پاندا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون هلو

  پد اپیلاسیون هلو

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون متقال

  پد اپیلاسیون متقال

  ۲,۵۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون کارامل 100 عددی

  پد اپیلاسیون کارامل 100 عددی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) بریکا 50 گرمی عسل

  وکس (شمع) بریکا 50 گرمی عسل

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستگاه خشاب اپیلاسیون برقی

  دستگاه خشاب اپیلاسیون برقی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • افتر وکس (ژل بعد از اپیلاسیون )500 میل

  افتر وکس (ژل بعد از اپیلاسیون )500 میل

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چوب آبسلنگ اپیلاسیون

  چوب آبسلنگ اپیلاسیون

  ۲,۰۰۰ تومان
 • کاردک استیل موم اپیلاسیون

  کاردک استیل موم اپیلاسیون

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • موم داغ کن پرو وکس 100

  موم داغ کن پرو وکس 100

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره آرایشی بهداشتی چی میل اردکان و میبد

اطلاعات فروشگاه آرایشی بهداشتی چی میل اردکان و میبد

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

چی میل

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 23

جمعه

از 0 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 79550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۹,۵۰۰ تومان