سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
آرایشی بهداشتی چی میل

آرایشی بهداشتی چی میل

اردکان و میبد -09130332059-09909699530-09921824472-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50

  کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50

  کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50 فاقد چربی

  کرم ضد آفتاب شون بدون رنگ +50 فاقد چربی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50 فاقد چربی

  کرم ضد آفتاب شون رنگی -طبیعی +50 فاقد چربی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی مشکی 0-1

  رنگ موی مارال طبیعی مشکی 0-1

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای مشکی 0-2

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای مشکی 0-2

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای تیره 0-3

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای تیره 0-3

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای متوسط 0-4

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای متوسط 0-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای روشن 0-5

  رنگ موی مارال طبیعی قهوه ای روشن 0-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند تیره 0-6

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند تیره 0-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند متوسط 07

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند متوسط 07

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند روشن 0-8

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند روشن 0-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند خیلی روشن 0-9

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند خیلی روشن 0-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه 0-10

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه 0-10

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن0-12

  رنگ موی مارال طبیعی بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن0-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • کرم پودر مایMY

  کرم پودر مایMY

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • صابون اژه مخصوص لاغری 115 گرمی

  صابون اژه مخصوص لاغری 115 گرمی

  ۷,۲۰۰ تومان
 • صابون شفاف اژه مخصوص پوستهای چرب 100 گرمی

  صابون شفاف اژه مخصوص پوستهای چرب 100 گرمی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 110

  رژ لب مدادی کنویس شماره 110

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 120

  رژ لب مدادی کنویس شماره 120

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 122

  رژ لب مدادی کنویس شماره 122

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 202

  رژ لب مدادی کنویس شماره 202

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 124

  رژ لب مدادی کنویس شماره 124

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 214

  رژ لب مدادی کنویس شماره 214

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 212

  رژ لب مدادی کنویس شماره 212

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 107

  رژ لب مدادی کنویس شماره 107

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 208

  رژ لب مدادی کنویس شماره 208

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 204

  رژ لب مدادی کنویس شماره 204

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 205

  رژ لب مدادی کنویس شماره 205

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 210

  رژ لب مدادی کنویس شماره 210

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 206

  رژ لب مدادی کنویس شماره 206

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 203

  رژ لب مدادی کنویس شماره 203

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 207

  رژ لب مدادی کنویس شماره 207

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 220

  رژ لب مدادی کنویس شماره 220

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 219

  رژ لب مدادی کنویس شماره 219

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 216

  رژ لب مدادی کنویس شماره 216

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 123

  رژ لب مدادی کنویس شماره 123

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 209

  رژ لب مدادی کنویس شماره 209

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • رژ لب مدادی کنویس شماره 213

  رژ لب مدادی کنویس شماره 213

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ماشین اصلاح موزر (با ضمانت دوساله)

  ماشین اصلاح موزر (با ضمانت دوساله)

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا قهوه ای روشن 00-5

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا قهوه ای روشن 00-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند تیره اکسترا 00-6

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند تیره اکسترا 00-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند متوسط 00-7

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند متوسط 00-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند روشن اکسترا 00-8

  رنگ موی مارال طبیعی اکسترا بلوند روشن اکسترا 00-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی مشکی پر کلاغی 1-1

  رنگ موی مارال دودی مشکی پر کلاغی 1-1

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی تیره 1-3

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی تیره 1-3

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی متوسط 1-4

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی متوسط 1-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی روشن 1-5

  رنگ موی مارال دودی قهوه ای دودی روشن 1-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی تیره 1-6

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی تیره 1-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی متوسط 1-7

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی متوسط 1-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی روشن 1-8

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی روشن 1-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی روشن 1-9

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی روشن 1-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی پلاتینه 1-10

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی پلاتینه 1-10

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی خیلی روشن 1-12

  رنگ موی مارال دودی بلوند دودی خیلی خیلی روشن 1-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی متوسط 3-4

  رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی متوسط 3-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی روشن 3-5

  رنگ موی مارال زیتونی قهوه ای زیتونی روشن 3-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند زیتونی تیره 3-6

  رنگ موی مارال بلوند زیتونی تیره 3-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی متوسط 3-7

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی متوسط 3-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی روشن 3-8

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی روشن 3-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی روشن 3-9

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی روشن 3-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی پلاتینه 3-10

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی پلاتینه 3-10

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 3-12

  رنگ موی مارال زیتونی بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 3-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • مارال بلوند بژ تیره 51-6

  مارال بلوند بژ تیره 51-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژمتوسط 51-7

  بلوند بژمتوسط 51-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژ روشن 51-8

  بلوند بژ روشن 51-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوند بژ خیلی روشن 51-9

  بلوند بژ خیلی روشن 51-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوطی تیره (آبنوسی) 04-3

  بلوطی تیره (آبنوسی) 04-3

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوطی متوسط 04-4

  بلوطی متوسط 04-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بلوطی روشن 04-5

  بلوطی روشن 04-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز اناری 66-4

  رنگ موی مارال قرمز اناری 66-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز بورگاندی 66-5

  رنگ موی مارال قرمز بورگاندی 66-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز یاقوتی 66-6

  رنگ موی مارال قرمز یاقوتی 66-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قرمز آتشین 66-7

  رنگ موی مارال قرمز آتشین 66-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی تیره 57-6

  رنگ موی مارال بلوند عسلی تیره 57-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی متوسط57-7

  رنگ موی مارال بلوند عسلی متوسط57-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند عسلی روشن 57-8

  رنگ موی مارال بلوند عسلی روشن 57-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر عسلی 57-9

  رنگ موی مارال شیر عسلی 57-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای نسکافه ای روشن 85-5

  رنگ موی مارال قهوه ای نسکافه ای روشن 85-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای تیره 85-6

  رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای تیره 85-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای متوسط 85-7

  رنگ موی مارال بلوند نسکافه ای متوسط 85-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر نسکافه ای 85-8

  رنگ موی مارال شیر نسکافه ای 85-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای طلایی روشن 5-5

  رنگ موی مارال قهوه ای طلایی روشن 5-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی تیره 5-6

  رنگ موی مارال بلوند طلایی تیره 5-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی روشن 5-8

  رنگ موی مارال بلوند طلایی روشن 5-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی متوسط 5-7

  رنگ موی مارال بلوند طلایی متوسط 5-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای تنباکویی روشن 05-5

  رنگ موی مارال قهوه ای تنباکویی روشن 05-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند تنباکویی تیره 05-6

  رنگ موی مارال بلوند تنباکویی تیره 05-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند تنباکویی روشن 05-8

  رنگ موی مارال بلوند تنباکویی روشن 05-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای کاپوچینو 78-6

  رنگ موی مارال قهوه ای کاپوچینو 78-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند کاپوچینو 78-8

  رنگ موی مارال بلوند کاپوچینو 78-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه تلخ 58-4

  رنگ موی مارال قهوه تلخ 58-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه آلامید 58-7

  رنگ موی مارال قهوه آلامید 58-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای مسی متوسط 7-4

  رنگ موی مارال قهوه ای مسی متوسط 7-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند مسی تیره 7-6

  رنگ موی مارال بلوند مسی تیره 7-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند مسی متوسط 7-7

  رنگ موی مارال بلوند مسی متوسط 7-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی متوسط 8-4

  رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی متوسط 8-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی روشن 8-5

  رنگ موی مارال قهوه ای شکلاتی روشن 8-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند شکلاتی تیره 8-6

  رنگ موی مارال بلوند شکلاتی تیره 8-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شیر شکلاتی 8-8

  رنگ موی مارال شیر شکلاتی 8-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بادمجانی 99-2

  رنگ موی مارال بادمجانی 99-2

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی تیره 99-3

  رنگ موی مارال شرابی تیره 99-3

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی متوسط 69-4

  رنگ موی مارال شرابی متوسط 69-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شرابی روشن (یاقوتی) 69-5

  رنگ موی مارال شرابی روشن (یاقوتی) 69-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی متوسط 68-4

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی متوسط 68-4

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی روشن 68-5

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی روشن 68-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی 68-6

  رنگ موی مارال ماهاگونی شرابی 68-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال قهوه ای کاراملی 08-5

  رنگ موی مارال قهوه ای کاراملی 08-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال کاراملی 08-8

  رنگ موی مارال کاراملی 08-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شنی ماسه ای 15-8

  رنگ موی مارال شنی ماسه ای 15-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شنی صحرایی 15-9

  رنگ موی مارال شنی صحرایی 15-9

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال دارچینی 89-5

  رنگ موی مارال دارچینی 89-5

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال هاوانا 54-7

  رنگ موی مارال هاوانا 54-7

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال برنزی 87-6

  رنگ موی مارال برنزی 87-6

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال کاهی 31-8

  رنگ موی مارال کاهی 31-8

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند بژ خیلی خیلی روشن 51-12

  رنگ موی مارال بلوند بژ خیلی خیلی روشن 51-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 5-12

  رنگ موی مارال بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 5-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال عاج فیلی 01-12

  رنگ موی مارال عاج فیلی 01-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال یخی قطبی 21-12

  رنگ موی مارال یخی قطبی 21-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال شامپاینی 59-12

  رنگ موی مارال شامپاینی 59-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال عروسکی رویال 18-12

  رنگ موی مارال عروسکی رویال 18-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال مرواریدی استرالیایی 56-12

  رنگ موی مارال مرواریدی استرالیایی 56-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال یاسی 52-12

  رنگ موی مارال یاسی 52-12

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون دودی کوچک مارال 11-0

  واریاسیون دودی کوچک مارال 11-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون بنفش بزرگ مارال 99-0

  واریاسیون بنفش بزرگ مارال 99-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون بنفش کوچک مارال 99-0

  واریاسیون بنفش کوچک مارال 99-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی مارال واریاسیون بزرگ نقره ای 22-0

  رنگ موی مارال واریاسیون بزرگ نقره ای 22-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون آبی بزرگ مارال 10-0

  واریاسیون آبی بزرگ مارال 10-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون آبی کوچک مارال 10-0

  واریاسیون آبی کوچک مارال 10-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون طلایی بزرگ مارال55-0

  واریاسیون طلایی بزرگ مارال55-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون طلایی کوچک مارال 55-0

  واریاسیون طلایی کوچک مارال 55-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون سبز بزرگ مارال (ضد قرمزی) 33-0

  واریاسیون سبز بزرگ مارال (ضد قرمزی) 33-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون سبز کوچک مارال (ضد قرمزی)33-0

  واریاسیون سبز کوچک مارال (ضد قرمزی)33-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون قرمز بزرگ مارال 66-0

  واریاسیون قرمز بزرگ مارال 66-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون قرمز کوچک مارال 66-0

  واریاسیون قرمز کوچک مارال 66-0

  ۴,۰۰۰ تومان
 • واریاسیون روشن کننده بزرگ مارال 00-0

  واریاسیون روشن کننده بزرگ مارال 00-0

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی فانتزی مارال سرخابی

  رنگ موی فانتزی مارال سرخابی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • رنگ موی فانتزی مارال بنفش

  رنگ موی فانتزی مارال بنفش

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 6% (750 میل)

  اکسیدان مارال 6% (750 میل)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 9% (750 میل)

  اکسیدان مارال 9% (750 میل)

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان مارال 12% (750 میل

  اکسیدان مارال 12% (750 میل

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان آلبورا 12%(750 میل)

  اکسیدان آلبورا 12%(750 میل)

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان بیول 12%(750 میل)

  اکسیدان بیول 12%(750 میل)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اکسیدان 6% (120 میل)

  اکسیدان 6% (120 میل)

  ۴,۵۰۰ تومان
 • اکسیدان 9% (120 میل)

  اکسیدان 9% (120 میل)

  ۴,۵۰۰ تومان
 • تافت کاسپین 250 میل

  تافت کاسپین 250 میل

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تافت مارال 250 میل

  تافت مارال 250 میل

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • تافت (چسب مو) مارال 250 میل

  تافت (چسب مو) مارال 250 میل

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • تافت بیول 250 میل

  تافت بیول 250 میل

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • تافت بیول 500 میل

  تافت بیول 500 میل

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • تافت آلبورا 500 میل (ابی )

  تافت آلبورا 500 میل (ابی )

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • تافت آلبورا 500 میل (قرمز )

  تافت آلبورا 500 میل (قرمز )

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • موس مو نیوآ 150 میل (موهای رنگ شده)

  موس مو نیوآ 150 میل (موهای رنگ شده)

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • موس مو نیوآ قوی (اکسترا) 150 میل

  موس مو نیوآ قوی (اکسترا) 150 میل

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده بیس یک لیتری

  نرم کننده بیس یک لیتری

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده مو سینره 250 میل

  نرم کننده مو سینره 250 میل

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • نرم کننده مو پرژک 280 گرم

  نرم کننده مو پرژک 280 گرم

  ۱۹,۵۰۰ تومان
 • نرم کننده مو آردن 250 میل

  نرم کننده مو آردن 250 میل

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  ۸,۵۰۰ تومان
 • اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  اسپری نرم کننده مو فیروز 300 میل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • کرم شون 150 میل (بابونه)

  کرم شون 150 میل (بابونه)

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کرم دست و صورت اشتنی

  کرم دست و صورت اشتنی

  ۶,۰۰۰ تومان
 • کرم شون 150 میل (آووکادو)

  کرم شون 150 میل (آووکادو)

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (لوبیا سفید)

  کرم بیول 250 میل (لوبیا سفید)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (آرگان)

  کرم بیول 250 میل (آرگان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (جو دو سر)

  کرم بیول 250 میل (جو دو سر)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (رز هیپ)

  کرم بیول 250 میل (رز هیپ)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم بیول 250 میل (تی تری)

  کرم بیول 250 میل (تی تری)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • کرم مای 150 میل (جوجوبا)

  کرم مای 150 میل (جوجوبا)

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • کرم مای 200 میل (آلوئه ورا)

  کرم مای 200 میل (آلوئه ورا)

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آووکادو -آلوئه ورا)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آووکادو -آلوئه ورا)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (انار)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (انار)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (بلو بری)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (بلو بری)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آرگان)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آرگان)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آلوئه ورا)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (آلوئه ورا)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (شتر مرغ)

  کرم آبرسان بوسوم پمپی 250میل (شتر مرغ)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کرم اشتنی 180 میل آلوئه ورا

  کرم اشتنی 180 میل آلوئه ورا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • وازلین فیروز

  وازلین فیروز

  ۴,۵۰۰ تومان
 • وازلین اشتنی

  وازلین اشتنی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • سرم مو مارال روغن آرگان

  سرم مو مارال روغن آرگان

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی آی پلاس

  سرم دو فازی آی پلاس

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • ماسک مو بیول عصاره انار

  ماسک مو بیول عصاره انار

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • ماسک مو بیول عصاره جوانه گندم

  ماسک مو بیول عصاره جوانه گندم

  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • لوسیون مو بیول (بستنی مو) بدون آبکشی

  لوسیون مو بیول (بستنی مو) بدون آبکشی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • لوسیون مو بیول(بستنی مو) بدون آبکشی

  لوسیون مو بیول(بستنی مو) بدون آبکشی

  ۵۳,۵۰۰ تومان
 • ماسک مو قوی شون (آبرسان)

  ماسک مو قوی شون (آبرسان)

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماسک مو بسیار قوی شون

  ماسک مو بسیار قوی شون

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماسک مو فولیکا

  ماسک مو فولیکا

  ۲۶,۵۰۰ تومان
 • سرم مو مارال حاوی عصاره زیتون

  سرم مو مارال حاوی عصاره زیتون

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • سرم مو کریستال 80 میل

  سرم مو کریستال 80 میل

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال روغن آرگان

  سرم دو فازی مارال روغن آرگان

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال روغن کراتینه

  سرم دو فازی مارال روغن کراتینه

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال آلوئه ورا و کراتینه

  سرم دو فازی مارال آلوئه ورا و کراتینه

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سرم دو فازی مارال آلوئه ورا (گره باز کن)

  سرم دو فازی مارال آلوئه ورا (گره باز کن)

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • ژل مو سر مرطوب گیاهی مای

  ژل مو سر مرطوب گیاهی مای

  ۶,۵۰۰ تومان
 • میلک ژل مومارال 300 گرم

  میلک ژل مومارال 300 گرم

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ژل مو سر قوی گیاهی مای

  ژل مو سر قوی گیاهی مای

  ۶,۵۰۰ تومان
 • ژل مو سر بسیار قوی گیاهی مای

  ژل مو سر بسیار قوی گیاهی مای

  ۶,۵۰۰ تومان
 • ژل مو مرطوب دور لایت 300 میل

  ژل مو مرطوب دور لایت 300 میل

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ژل مو قوی دور لایت 300 میل

  ژل مو قوی دور لایت 300 میل

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ژل مو بسیار قوی دور لایت 300 میل

  ژل مو بسیار قوی دور لایت 300 میل

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ژل مو سر حالت دهنده خیلی قوی مارال

  ژل مو سر حالت دهنده خیلی قوی مارال

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • شامپو رنگ مردانه فاربن

  شامپو رنگ مردانه فاربن

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • شامپو رنگساز مردانه مارال پمپی

  شامپو رنگساز مردانه مارال پمپی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پودر دکلره گلدن شاپ

  پودر دکلره گلدن شاپ

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پودر دکلره مارال 300 گرمی

  پودر دکلره مارال 300 گرمی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دکلره پیمانه ای

  دکلره پیمانه ای

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دکو کرم تیوپی مارال 250 گرمی

  دکو کرم تیوپی مارال 250 گرمی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • دکو کرم تیوپی مارال 120 گرمی

  دکو کرم تیوپی مارال 120 گرمی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • روغن خشک گیاهی پریم اکلیلی

  روغن خشک گیاهی پریم اکلیلی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • دستگاه بخور صورت مروارید

  دستگاه بخور صورت مروارید

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ریمل ضد آب 8XL قرمز

  ریمل ضد آب 8XL قرمز

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ریمل حجم دهنده YUBE

  ریمل حجم دهنده YUBE

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • ریمل ضد آب 8XL بنفش و زرد

  ریمل ضد آب 8XL بنفش و زرد

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • خط چشم موئی مای MY

  خط چشم موئی مای MY

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • خط چشم ماژیکی مای MY

  خط چشم ماژیکی مای MY

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ژل مژه - ابرو مینی استار

  ژل مژه - ابرو مینی استار

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آبپاش انژکتوری (مه پاش)

  آبپاش انژکتوری (مه پاش)

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اسپری ضد عفونی کننده دست و بدن ریکاردو

  اسپری ضد عفونی کننده دست و بدن ریکاردو

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ماسک پارچه ای (فایبر) مشکی 2 عددی

  ماسک پارچه ای (فایبر) مشکی 2 عددی

  ۸,۰۰۰ تومان
 • محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح تمیز آذران

  محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح تمیز آذران

  ۱۲,۵۰۰ تومان
 • محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح گراوند

  محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح گراوند

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • ژل الکلی پاک کننده دست گلدن وست

  ژل الکلی پاک کننده دست گلدن وست

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • دستکش ونیل 100 عددی بی رنگ سایز M

  دستکش ونیل 100 عددی بی رنگ سایز M

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش ونیل 100 عددی رنگ مشکی سایز M

  دستکش ونیل 100 عددی رنگ مشکی سایز M

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش یکبار مصرف فریزری آروک100عددی

  دستکش یکبار مصرف فریزری آروک100عددی

  ۶,۵۰۰ تومان
 • ماسک یکبار مصرف آداک (10 عددی)

  ماسک یکبار مصرف آداک (10 عددی)

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ماسک پارچه ای آداک یک عددی

  ماسک پارچه ای آداک یک عددی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • ماسک پارچه ای

  ماسک پارچه ای

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دستکش یکبار مصرف فریزری

  دستکش یکبار مصرف فریزری

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد زردی مارال 200 میل

  شامپو ضد زردی مارال 200 میل

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو مای 400 میل 1*4 موهای معمولی

  شامپو مای 400 میل 1*4 موهای معمولی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو مای 400 میل 1*4 موهای چرب

  شامپو مای 400 میل 1*4 موهای چرب

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو مای 400 میل 1*5 موهای رنگ شده

  شامپو مای 400 میل 1*5 موهای رنگ شده

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل موهای چرب

  شامپو شون 400 میل موهای چرب

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل ضد ریزش و انواع مو

  شامپو شون 400 میل ضد ریزش و انواع مو

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل موهای رنگ شده و آسیب دیده

  شامپو شون 400 میل موهای رنگ شده و آسیب دیده

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو شون 400 میل مرطوب کننده و موهای خشک

  شامپو شون 400 میل مرطوب کننده و موهای خشک

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - بانوان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل مو های چرب - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل مو های چرب - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل تقویت کننده مو - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل تقویت کننده مو - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - آقایان

  شامپو ضد شوره کلیر 400 میل انواع مو - آقایان

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (زغالی)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (زغالی)

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (طلا)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (طلا)

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (عسل)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (عسل)

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • موم کنسروی مارال 700 گرمی (آلوئه ورا)

  موم کنسروی مارال 700 گرمی (آلوئه ورا)

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی زغالی

  موم سرد اطلس 300 گرمی زغالی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی عسل

  موم سرد اطلس 300 گرمی عسل

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • موم سرد کنز 300 گرمی گل سرخ

  موم سرد کنز 300 گرمی گل سرخ

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • موم سرد کنز 300 گرمی آلوئه ورا

  موم سرد کنز 300 گرمی آلوئه ورا

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • موم سرد سانو پیل 300 گرمی طلا

  موم سرد سانو پیل 300 گرمی طلا

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • موم سرد اطلس 300 گرمی آلوئه ورا

  موم سرد اطلس 300 گرمی آلوئه ورا

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) سکه ای اطلس

  وکس (شمع) سکه ای اطلس

  ۳,۰۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی آلوئه ورا 200 گرمی

  وکس (موم) عدسی آلوئه ورا 200 گرمی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی عسلی 200 گرمی

  وکس (موم) عدسی عسلی 200 گرمی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (موم) عدسی قرمز 370 گرمی

  وکس (موم) عدسی قرمز 370 گرمی

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) کاسه ای اطلس 125 گرم عسلی

  وکس (شمع) کاسه ای اطلس 125 گرم عسلی

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع ) رونیز آلوئه ورا 500 گرمی

  وکس (شمع ) رونیز آلوئه ورا 500 گرمی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) کواف 500 گرمی عسل

  وکس (شمع) کواف 500 گرمی عسل

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی نقره

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی نقره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی طلا

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی طلا

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) اطلس 500 گرمی زغال

  وکس (شمع) اطلس 500 گرمی زغال

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) آگیس 100 گرمی ساخت ترکیه

  وکس (شمع) آگیس 100 گرمی ساخت ترکیه

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) مارال 500 گرمی عسل

  وکس (شمع) مارال 500 گرمی عسل

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) مارال 500 گرمی آلوئه ورا

  وکس (شمع) مارال 500 گرمی آلوئه ورا

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون رولی دریا 100 متری

  پد اپیلاسیون رولی دریا 100 متری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون رولی نیلو 90 گرمی پرفراژ دار

  پد اپیلاسیون رولی نیلو 90 گرمی پرفراژ دار

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون پاندا

  پد اپیلاسیون پاندا

  ۴,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون هلو

  پد اپیلاسیون هلو

  ۳,۰۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون متقال

  پد اپیلاسیون متقال

  ۲,۵۰۰ تومان
 • پد اپیلاسیون کارامل 100 عددی

  پد اپیلاسیون کارامل 100 عددی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • وکس (شمع) بریکا 50 گرمی عسل

  وکس (شمع) بریکا 50 گرمی عسل

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستگاه خشاب اپیلاسیون برقی

  دستگاه خشاب اپیلاسیون برقی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • افتر وکس (ژل بعد از اپیلاسیون )500 میل

  افتر وکس (ژل بعد از اپیلاسیون )500 میل

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چوب آبسلنگ اپیلاسیون

  چوب آبسلنگ اپیلاسیون

  ۲,۰۰۰ تومان
 • کاردک استیل موم اپیلاسیون

  کاردک استیل موم اپیلاسیون

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • موم داغ کن پرو وکس 100

  موم داغ کن پرو وکس 100

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره آرایشی بهداشتی چی میل

اطلاعات فروشگاه آرایشی بهداشتی چی میل

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

چی میل

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 23

جمعه

از 0 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 79550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۹,۵۰۰ تومان